Discussiegroep

Onderwerp: Korporaal Dirk de Vries

Totaal berichten: 2
1.185 keer gelezen
Categorie: Gezocht...
Over mijn vader Dirk de Vries uit Steenwijk (geb. 5-5-'16) - is tot op heden niets terug te vinden over zijn aandeel in de Slag om de Grebbeberg alwaar hij in de rang van korporaal dienst deed o.a. als bewaker van een munitietrein en het bergen van de gevallenen van zijn mij onbekende onderdeel. Dit is het enige wat mijn moeder er ooit over kwijt wilde. Ik ben alleen in het bezit van zijn oude dienstfoto's uit die periode, een houten gedenkschildje van de Grebbeberg, zijn persoonsbewijs en nog een oranje oproepdocument voor de Binnenlandse Strijdkrachten uit 1945 te Dokkum. Graag zou ik willen vragen of iemand wellicht nog informatie kan verschaffen.

B.v.h.d.
» Dit bericht is geplaatst op 3 maart 2017 23:33

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554