Discussiegroep

Onderwerp: Vermist maar toch een soldatengraf.

Totaal berichten: 170
1.786 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Gezocht... / Slachtoffers en erevelden
Geachte redactie,

Reeds vele berichten werden door uw redactie in het verleden geplaatst. De hoop spreek ik ook bij deze uit dat het volgende bericht zal worden geplaatst:

Veel onderzoek werd door mij verricht aangaande mijn overleden vader Joseph Hubert Huntjens (geb. Eygelshoven 14 september 1915) welke heeft gevochten aan de Grebbeberg nabij de boerderij Kruiponder van 10 t/m 12 mei 1940.
Een compleet relaas met documentenwerd door mij geplaatst op http://herkendesporenuithetverleden.blogspot.nl/2014/11/belevenissen-van-een-gewonde-oud.html

Echter nu het volgende:
Het betreft de zeer merkwaardige casus Ernst Jozef Verheul welke geboren werd te Amsterdam op 6 september 1915 en woonachtig was te Eygelshoven. Ernst was een klasgenoot van mijn vader. In tegenstelling tot mijn vader die op zondag 12 mei 1940 gewond raakte, is Ernst blijkens militaire opgave overleden op 10 mei 1940. Op zich is hieromtrent niet s aan de hand, ware het niet zo geweest dat van Ernst die deel uitmaakte van 82 Pel LuMI en welke op 10 mei 1940 was opgesteld bij de Moerdijkbrug geen enkele overlijdensakte is worden opgemaakt. Sedert 10 mei 1940 is Ernst Verheul. Omtrent zijn vermissing heeft correspondentie plaats gevonden tussen de familie Verheul / gemeente Eygelshoven met de toenmalige instanties.
De zeer bijzondere merkwaardigheid dat Ernst Verheul welke zonder overlijdensakte als “vermist” te boek staat, toch een graf kreeg toebedeeld, [Dubbeldam (Dordrecht) ABP Veld VI - Ererij op de dijk - Graf 13]
werd door mij, met medeweten en toestemming van zijn neef Sjef Vossen (oomzegger) aangekaart bij de toenmalige directeur van de Oorlogs Graven Stichting in casu Dhr. Gel Flieringa.
Aangezien Dhr. Flieringa geen antwoord kon geven werd een nader onderzoek hieromtrent door zijn persoon toegezegd. Tot op heden is nog steeds geen antwoord hieromtrent terug ontvangen van de Oorlogs Graven Stichting.

Gaarne had ik van uwer redactie een reactie c.q. hulp verkregen in de casus van de Eygelshovenaar Ernst Joseph Verheul welke sedert 10 mei 1940 bij de familie Verheul nog steeds als vermist te boek staat. Veel archiefonderzoek is reeds worden verricht.


Vriendelijk groetend,

Jack Huntjens.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dienstplichtig Soldaat
82 Pel LuMi
Ernst Josef
Voornaam:
Verheul
Achternaam:
6 september 1915
Geboortedatum:
Amsterdam
Geboorteplaats:
10 mei 1940
Overlijdensdatum:
Willemsdorp, noordelijk landhoofd verkeersbrug
Locatie sneuvelen:
Dubbeldam (Dordrecht) ABP Veld VI
Begraafplaats:
Ererij op de dijk - Graf 13
Grafnummer:
-
Functie:
Rooms Katholiek
Religie:

Notities
• 82 Pel LuMi stond ten oosten van de spoorbaan op circa 100-150 m van de dijk. Dat was midden in het prominente landingsgebied van ongeveer de helft van het afspringende Duitse aanvalsverband. Het peloton, dat veel last had van weigerende wapens en nabij vallen bommen voor de luchtlanding, moest zich spoedig overgeven.
• Kwam tijdens het krijgsgevangenenvervoer van Moerdijkse naar Willemsdorpse zijde onder vuur van Nederlandse artillerie en sneuvelde daarbij.
» Dit bericht is geplaatst op 19 mei 2017 11:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wil je dat wij navraag doen bij de Oorlogsgravenstichting? Is dat je precieze vraag?
» Deze reactie is geplaatst op 19 mei 2017 15:15
Totaal berichten: 15
Alweer zo'n tenenkrommend neuzelverhaal van meneer Huntjens. Deze man is
groot in zijn genre, doch zijn genre is helaas beperkt.
Een gesneuvelde militair die een graf heeft, is mijns inziens niet meer
vermist. Dat wellicht vergeten is een overlijdensakte op te maken, zal
destijds in de hectiek van de oorlogsdagen wel vaker voorgekomen zijn.
Het staat de familie vrij om de desbetreffende gemeente te vragen zulks
alsnog te doen.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2017 08:20
Totaal berichten: 2.109
Er is rond de graven van mei 1940 in Dordrecht enige bekende onduidelijkheid. Deze komt onder meer tot uiting bij het graf van de onbekende soldaat op de Essenhof. Van 4-3.GB, dat op 11-13 mei enige mannen verloor langs de Kil en Wieldrecht, is bekend dat de slachtoffers weliswaar allen werden gevonden, maar dat identificatie wellicht niet helemaal goed is gegaan bij het begraven, waardoor een onbekende soldaat overbleef (N 27). Ik weet om welke militairen het daar gaat. Dit is ook al eerder door Eppo Brongers onderzocht. De soldaat Verheul is niet op de Essenhof maar in Dubbeldam begraven. Er is dus geen directe aanleiding te denken dat het één met het ander te maken heeft, maar het is ook niet uit te sluiten. Verheul heeft echter op 10 mei direct een veldgraf gekregen nabij de brugoprit. Wat niet geldt voor de andere twee militairen van 4-3.GB waarvan ik weet dat zij mogelijk in aanmerking komen voor de onbekende soldaat.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2017 16:24
Totaal berichten: 170
Beste Allert,
Gaarne wil je ik e.e.a. inzake Ernst Verheul buiten dit forum persoonlijk ter verdere beoordeling aan je persoon voorleggen. Je deskundigheid in de materie zou ik ten zeerste op prijs stellen.
Op de ongenuanceerde mening van de mij onbekende Dhr. André de Jager sta ik zeer zeker niet te wachten en zal ik zeker niet verder op ingaan. Dus derhalve…

Groet Jack.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2017 20:06
Totaal berichten: 3
Jack, ik kan over deze materie verder weinig zeggen en zal dat dan ook niet doen. Op dit soort dossiers staat in beginsel OGS aan de lat. Alles wat ik meer weet dan in het publieke domein bekend is, kan ik niet delen. Dat is overigens beslist geen 'cover-up', in tegendeel. OGS en Defensie zijn voortdurend bezig de laatste eindjes aan elkaar aan het knopen en doen op de achtergrond nog steeds heel veel voor de WO2 slachtoffers waarover zaken onbekend zijn. Alleen is dat allemaal vertrouwelijk.
» Deze reactie is geplaatst op 23 mei 2017 11:22
Totaal berichten: 170
Allert, je antwoord / standpunt is helder en duidelijk. Dus derhalve zullen we de kwestie Ernst Verheul derhalve nu bij de huidige directeur O.G.S. Theo Vleugels,de opvolger directeur O.G.S. Gel Flieringa, gaan neerleggen.
Indien nog krijgshistorische vragen zouden rijzen, wil ik deze gaarne aan je deskundigheid voorleggen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2017 15:45
Totaal berichten: 1
graag kom ik in contact met de schrijver van dit stuk. Ik ben nl erg geïnteresseerd in dot verhaal!
Ik hoor graag van u! (roonverburg@hotmail.com)
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2021 16:05
Totaal berichten: 9
Geachte webredactie,
Geachte heer Allert Goossens,

In additie op de berichten, die in mei 2017 zijn worden geschreven aangaande de kwestie Ernst Verheul (vermist, maar toch een soldatengraf) wil ik toch enigszins verlaat berichten dat tussen de nabestaanden van Ernst Verheul, in het bijzonder de oom van Ernst Verheul,te weten Ernest Biermans de toenmalige pastoor van Elsloo en de toenmalige verantwoordelijke instanties uitgebreid contact is geweest inzake de vermissing van Ernst Verheul.
Ondergetekende vernam dit persoonlijk van Sjef Vossen, de neef (oomzegger) van de vermiste soldaat Ernst Verheul.

Op het aanbod welke toentertijd door Hajo Groenman (webredactie) is gedaan,zou ik gaarne, na al die jaren gaarne gebruik van willen maken.
Ik hoop dat ik dit gezamenlijk met u zou kunnen bewerkstelligen om hiermede eenduidig uitsluitsel te kunnen verkrijgen.

Vriendelijk groetend,
Jack Huntjens.
++++++++++++++++++

Ernest Biermans, pastoor 1921-1936

Johannes Hubertus Ernest Biermans werd geboren in te Meerlo op 3 mei 1870.
Priester gewijd op 22 maart 1896 te Roermond.
Hij was kapelaan in Elsloo van oktober 1896 tot 1902. Van 1902 tot 1906 was hij kapelaan in de H. Landricus te Echt en van 1906-1921 kapelaan in de St. Servaas in Maastricht.
Hij was pastoor in Elsloo van 3 februari 1921 tot 1936. Installatie op 3? maart 1921. (De informatie tot hier komt van zijn bidprentje)
Bij zijn emeritaat bouwde hij een woning naast de kerk, (nu Julianastraat 2) waar hij zijn laatste jaren doorbracht. Deze woning werd na zijn dood eigendom van de kerk.
Hij verzocht de bisschop tijdens diens bezoek b.g.v. van H. Vormsel op 27 mei 1936 omwille van zijn gezondheid om ontslag en tevens dat kapelaan Houben hem zou opvolgen.
Hij is gestorven in Elsloo op 2 april 1944 (Lib. 209c).
Zijn graf bevindt zich nog steeds op het oude kerkhof.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 171-191 van zijn hand.
» Deze reactie is geplaatst op 10 juni 2023 21:37

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554