Discussiegroep

Onderwerp: 4-III-43 R I

Totaal berichten: 1
1.444 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijne heren,

Ik ben op zoek naar gegevens over mijn vader tijdens de meidagen.

Mijn vader Hermannus van der Bend (1908) was tijdens de meidagen 1940 als dienstplichtige gelegerd op de Grebbeberg.
Hij was, voorzover mij bekend, destijds sergeant-hofmeester, zijn registratie nummer was 4-III-43 R I. Hij was betrokken bij een keukentrein, en is na de overgave van Nederland teruggetrokken de Betuwe in. Daar is hij eind mei door de Duitsers gedemobiliseerd.

Ik heb een paar briefkaarten, die hij in de meidagen naar zijn verloofde heeft gezonden (Veldpost 10).
Hij schrijft op 12 mei “…..Veel hebben we al meegemaakt, maar leef gelukkig nog tot op dit moment, de hoop op God dat hij ons allemaal sparen wil hebben wij nog niet opgegeven. …….Wij moeten direct weer naar het front, want onze kameraden liggen in ontbering….”.

Mijn vader, overleden in 1986, heeft nauwelijks iets verteld over de oorlogstijd. Dat komt denk ik door de dingen die hij heeft meegemaakt in die periode.

Ik heb geprobeerd gegevens over mijn vader op uw site te vinden.
Mogelijk heeft u toch nadere informatie.

Bij voorbaat dank voor uw inspanning
» Dit bericht is geplaatst op 29 augustus 2017 17:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Om te beginnen: uw vader komt niet voor in ons archief. Over hem persoonlijk hebben we geen informatie. Met 4 – III – 43 RI wordt niet het betreffende registratienummer bedoeld, maar het onderdeel waarbij uw vader was ingedeeld. De 4e compagnie van het 3e bataljon van 43 RI. Dit 3e bataljon ( III – 43 RI ) was bij het begin van de oorlog gelegerd in de z.g kazematten-linie Huissen – Bemmel in de Overbetuwe. Een soort voor-stelling van de daarachter liggende Betuwelinie. Als uw vader op de 10e mei nog deel uitmaakte van dit onderdeel ( 4 – III – 43 RI ) was hij gelegerd in de omgeving van de Karbrug ten noorden van Bemmel. In uw schrijven vertelt u echter dat hij op of bij de Grebbeberg actief was. Inderdaad is er een klein detachement van III – 43 RI ingezet bij de Grebbeberg, maar de treinen van 43 RI hebben daar zeker geen rol gespeeld. De kans dat hij bij de terugtocht van III – 43 RI op de Grebbeberg terecht is gekomen lijkt me erg klein, al mag je het nooit 100% uitsluiten. Waarschijnlijker is m.i dat hij voor de oorlog uitbrak is overgeplaatst ( individueel of met meerderen ) naar een Grebbeberg-onderdeel en dan denk ik met name aan 19 RI. 19 RI is een van de regimenten die de Grebbeberg verdedigden. Het is ook met zekerheid het stamregiment ( regiment van opkomst ) geweest van uw vader. 43 RI was het z.g reserve – of oorlogsregiment van 19 RI, waarin de oudere lichtingen van 19 RI waren ondergebracht. De militairen van 19 RI kwamen in veruit de meeste gevallen uit Overijssel of Drente. Misschien heeft uw vader uiteindelijk de omgekeerde weg afgelegd. Dan zou hij gediend kunnen hebben bij de trein van 19 RI en wordt hetgeen hij schrijft op 12 mei ook makkelijker te plaatsen. Hij heeft daar duidelijk over een front. Het kan ook anders zijn gegaan. Hij kan met de trein van 43 RI ook vanaf Huissen – Bemmel zijn teruggetrokken op de Betuwestelling en daarna verder de Betuwe in, waarna de capitulatie plaats vond op de 14e mei. Dan zou hij niet op de Grebbeberg zijn geweest. Maar het verhaal MET Grebbeberg lijkt me door wat u vertelt toch waarschijnlijker. Al kan ik door gebrek aan gegevens niets met zekerheid zeggen. U kunt als u wilt contact opnemen met IVENT in Kerkrade en daar vragen om de Militaire Staat van Dienst van uw vader ( adresgegevens en ioe te handelen zie hun website ). Vraagt u dan wel naar zijn preciese onderdeel op de 10e mei 1940 en de mutaties na opkomen in militaire dienst. Anders krijgt u misschien alleen het stamregiment en dat kennen we met 19 RI hoogstwaarschijnlijk al. Overigens: soms hebben ze die extra gegevens wel en soms ook niet. Wij hebben wel de ervaring dat men geregeld in eerste instantie slechts het stamregiment opstuurt. In dat geval: doorvragen.
» Deze reactie is geplaatst op 30 augustus 2017 16:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554