Discussiegroep

Onderwerp: Dpl. sergeant-fourier P. de Lange 24 RI

861 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Gezocht... / Mobilisatie en interbellum
Mijn vader (1905-1977) is rond 1924 opgeleid tot Jager in kamp Waalsdorp. Op 23 augustus 1939 opgeroepen voor de voormobilisatie te Delft. Op 1 september naar Puiflijk afgereisd en aldaar ingekwartierd gedurende de gehele mobilisatie. Hieruit heb ik geconcludeerd dat hij was ingedeeld bij I of II-24 RI. III is uitgesloten, want die was in Den Haag opgekomen.
Op uw web-site heb ik foto's aangetroffen van Puiflijk, waarop hij ook staat: tijdens een defilee staande naast de officieren en bij een aantal onderofficieren, waarbij I-4 RI defileert onder commando van kapitein Buecke (C I-24 RI) en tijdens een defilee t.g.v. het 36 jarig jubileum van sma Bakkes.
Het is niet waarschijnlijk dat hij is ingedeeld geweest bij 2-I-24 RI, omdat in de door u gepubliceerde personeelslijst van deze cie wordt vermeld dat hun sergeant-fourier E. van de Staaij is.
Ik heb 2 vragen:
1. Is mijn conclusie juist, dat hij gediend heeft bij I- 24 RI of is II hiermee niet uit te sluiten?
2. Kunt U voor mij nagaan in welke cie hij heeft gediend?
Ik ben er erg nieuwsgierig naar met name ook vanwege de barre nachtelijke tocht naar de grebbelinie, wat ik me uit de verhalen nog herinner en de nogal verschillende eindbestemmingen van de bataljons en cies, van wat ik er over gelezen heb.
» Dit bericht is geplaatst op 9 december 2018 19:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft uw vragen:
1. Dat mag je met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel concluderen
2. Dat kunnen we niet zeggen, omdat hij in onze bescheiden nergens in persoon wordt genoemd. U zou wel bij IVENT zijn Militaire Staat van Dienst kunnen opvragen ( desgewenst kunt u de contactgegevens van me krijgen ) en daarbij speciaal informeren naar zijn precieze onderdeel in mei 1940, d.w.z ook bataljon en compagnie. Die gegevens zijn niet altijd aanwezig, maar soms wel. Het is in elk geval de moeite van het proberen waard.
3. Het boek waarin dit het meest uitgebreid aan bod komt is het boek DE TEGENSTOOT van JAAP KIP, dat zeker nog wel ergens antiquarisch of anders te verkrijgen is. Het is speciaal gewijd aan 1 – 24 RI. Ik heb nog even gekeken of uw vader’s naam er in wordt vermeld, maar dat is niet het geval.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2018 19:14
Totaal berichten: 5
Geachte heer Groenman,
Hartelijk dank voor uw uitvoerige reactie. Het boek van Jaap Kip (is overigens nog steeds nieuw te koop bij bol.com) had ik al in 2005 aangeschaft, maar nooit in verband gebracht met mijn vader. Pas door deze website en de fragmentarische verhalen uit het verleden zoals opkomst in Delft, inkwartiering in Puiflijk, nachtelijk tocht naar Maurik e.d. kwam ik achter dit verband en heb het boek van Kip letterlijk gespeld. Het is mij daarbij overigens opgevallen, dat zowel door de Jong, Brongers als Amersfoort relatief weinig aandacht is besteed aan de lotgevallen van dit bataljon. Ik vind dit boek, geschreven door een niet-historicus, bijna de status van een monument hebben.
Mijn conclusie onderschrijft u, dat hij het meest waarschijnlijk heeft gediend in I-24 RI.
Gaarne maak ik gebruik van uw aanbod mij de contactgegevens van IVENT te doen toekomen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie,
met vriendelijke groet,
J.J. de Lange
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2018 20:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het adres van IVENT is Koningsweg 29c, 3762 EA in Soest.
De website die u moet gebruiken om te weten hoe te handelen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief
» Deze reactie is geplaatst op 16 december 2018 22:06
Totaal berichten: 5
Geachte heer Groenman,
Het door u opgegeven adres is niet juist. Op dit adres is een bedrijf gevestigd genaamd In2Content, dat niets met IVENT te maken heeft.

met vriendelijke groet,

J.J. de Lange
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2019 11:13
Totaal berichten: 5
Geachte heer Groenman,
Ik heb inmiddels het adres gevonden. Om het met google te vinden moet je de volledige naam en niet alleen de afkorting invoeren.
Bedrijfsgroep voor InformatieVoorziening en Technologie (IVENT)
Postbus 20703
Herculeslaan 1
3584 AB Utrecht
» Deze reactie is geplaatst op 6 januari 2019 16:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hartelijk dank! Inmiddels genoteerd.
» Deze reactie is geplaatst op 6 januari 2019 16:54
Totaal berichten: 5
Geachte heer Groenman,
Uiteindelijk heb ik de gevraagde gegevens (kopie van originele staat van dienst en nog wat documenten) per email ontvangen van:
Joint IV Commando/c 4I&I/Informatiebeheer
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kosterbeemden 43
6461 EA Kerkrade
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2019 16:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554