Discussiegroep

Onderwerp: Rien Stam 10/05/1940 Mill 3 R.I.

Totaal berichten: 3
527 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben al enige jaren op zoek naar informatie m.b.t. de belevenissen van mijn opa (Marinus Stam) op 10/05/1940 in Mill. Hij is zwaargewond krijgsgevangen gemaakt nadat er in de kazemat, waarin hij met twee andere soldaten zat, handgranaten werden gegooid. Het verhaal met alle informatie die ik heb, is te lezen op; https://www.gezichtenvanvrijheid.com/verhalen/rien-stam/

Uit de Duitse krijgsgevangenenkaarten blijkt dat hij via het Reserve-Lazarett Geldern in Reserve-Lazarett II Dusseldorf terecht is gekomen. Later is hij in het ziekenhuis in Venlo verpleegd. Na maanden is hij pas weer thuis in Pernis terecht gekomen. Ik heb alle sites over het Zuidfront en Mill al doorgenomen en ik ben nu alle gevechtsverslagen aan het doorlezen. Met de beschikbare informatie is het echter nog niet gelukt te achterhalen in welke kazemat mijn opa heeft gezeten en bij welk onderdeel binnen het 3 R.I. hij ingedeeld was. Is er iemand die informatie heeft of een idee om verder te zoeken? Ik heb één foto van mijn opa uit zijn diensttijd. Ik denk dat deze genomen is tijdens de mobilisatie. Mijn opa is de tweede liggende soldaat van rechts.


Klik hier voor grote versie

» Dit bericht is geplaatst op 26 januari 2019 15:04
Totaal berichten: 129
Om wat meer zekerheid te hebben zou het nummer van de kazemat of evt namen van officieren bekend moeten zijn.
Je komt namelijk tegenstrijdigheden tegen in de verschillende documenten. Voorbeeld: kazemat 537 staat op de schets/kaart nr. 9 van de Strijd op Nederlands grondgebied ingedeeld bij 1-I-3 R.I. terwijl de militair die daar dood is aangetroffen in de beschrijving in het boek Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940 van J.W. de Leeuw als onderdeel 2-I-3 R.I. krijgt opgegeven.
Dus in feite zou de 1e of de 2e compagnie van I-3 R.I. in aanmerking kunnen komen.
Volgens de omschrijvingen in laatstgenoemd boek over de gesneuvelden van I-3 R.I. en de foto's op de website van Het gevecht bij Mill gaat het hierbij om L.A.A. Carpaij, met als vermelding 2-I-3 R.I.

Misschien als hulpmiddel bij het zoeken van het juiste onderdeel hierbij de namen van het kader van 1-I-3 R.I. en 2-I-3 R.I.:

1-I-3 R.I.
Reserve 1e luitenant der infanterie G.C.J. van Tilborg, commandant.
Reserve 1e luitenant der infanterie T.A.A. van Eekelen, sectiecommandant.
Reserve 1e luitenant der infanterie M. van Velden, sectiecommandant.

2-I-3 R.I.
Reserve kapitein der infanterie J.J. Luikinga, commandant.
Reserve 2e luitenant der infanterie J.J. Zweeres, sectiecommandant.
Vaandrig G.P.A.M. van Nassau, sectiecommandant.
Cadet-vaandrig der infanterie C. van Dijk, sectiecommandant.

Indien gewenst kan ik ook de namen van de rest van het kader van I-3 R.I. geven en nog namen van onderofficieren en soldaten van I-3 R.I.

Het blijft dus voorlopig nog gissen in welk onderdeel uw opa heeft gediend.

Gevechtsverslagen van I-3 R.I. zijn ook te vinden via de link:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2#inv3t3
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2019 21:24
Totaal berichten: 3
Beste Ton,
Bedankt voor je reactie. Kazemat S-537 is één van de kazematten die op mijn lijstje staat van 'meest waarschijnlijk'. Een lijst met namen zou mee enorm helpen omdat ik binnenkort bij het NIMH aan de slag ga met de "verlieslijsten". Ik stuur je een PB met meer bijzonderheden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2019 17:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.286
Misschien helpt dit"
Carpay

Leonardus Anthonius Alphonsus
Bergen op Zoom/wpl.Ginneken
17-09-05
Mill/Kazemat 537
10-05-40
Ginneken RK BP
Ererij 10 - OGS Graf 7
2-I-3 R.I./Kazemat 537
Dpl.Sld.

R.K.

I031

GG
Lotno.: Bergen op Zoom 35. Stam: 3 RI.
Mogelijk bij het verlaten van de kazemat gedood.

Ook genoemd bij 6 R.I. Monument te Mill/Begraaf-
plaats voor alle gevallen militairen en burgers op
10 en 11 mei. (Bron: Mars et Historia: Overzicht
gedenktekens). Werd op 140540 gevonden.

begr. 14-5-1940 Mill RK BP militair RK graf 6
herb. 6-9-1940 Ginneken RK BP. 2e klas vak.
---------
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2019 19:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.286
Behalve het NIMH beschikt overigens ook de Afdeling nazorg van het Rode kruis in Den Haag over lijsten met gewonden uit de meidagen van 1940. Deze lijsten zijn helaas niet op alfabet of onderdeel.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2019 23:02
Totaal berichten: 129
Zoals eerder gezegd is het lastig om aan de hand van verschillende bronnen vast te stellen dat het mogelijk gaat om 2-I-3 R.I.
De ene bron vermeld dat S 537 bij 1-I-3 R.I. was ingedeeld, terwijl Carpaij gesneuveld is in of nabij S 537 en volgens andere bronnen ingedeeld was bij 2-I-3 R.I.
Nu is het natuurlijk mogelijk dat hij tijdens de gevechten in een ander vak terecht is gekomen. Duidelijkheid hierover is er nog niet. Je zou wat meer moeten weten over de omstandigheden waarin dit alles heeft afgespeeld. In de gevechtsverslagen die ik tot nu toe hierover heb gelezen komt daar ook geen duidelijkheid over.
Eveneens zou er meer duidelijkheid komen als er maar een van de namen van de officieren of onderofficieren bekend was van het onderdeel waarin uw grootvader gediend heeft. Zolang dat dat niet bekend is wordt het lastig om zekerheid over het onderdeel te krijgen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2019 12:29
Totaal berichten: 3
Bij het lezen van de gevechtsverslagen zie ik dat, in tegenstelling tot de vakindeling op de diverse kaarten, 1-I-3 R.I. de kazematten 530 - 536 bezet op 10 mei 1940. Kennelijk is er dus besloten om kazemat 537 te laten bezetten door 2-I-3 R.I. Voor de liefhebber; e.e.a. is o.a. terug te vinden in het verslag van 1e Lt van Tilborg van 1-I-3 R.I. (NIMH: 409, 22 pak U, 22,4 Troepen in van Schaick, archiefstuk 521062)
Dit zou verklaren dat Dpl soldaat Carpaij gesneuveld is in 537.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2019 10:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554