Discussiegroep

Onderwerp: Rien Stam 10/05/1940 Mill 3 R.I.

Totaal berichten: 3
1.939 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben al enige jaren op zoek naar informatie m.b.t. de belevenissen van mijn opa (Marinus Stam) op 10/05/1940 in Mill. Hij is zwaargewond krijgsgevangen gemaakt nadat er in de kazemat, waarin hij met twee andere soldaten zat, handgranaten werden gegooid. Het verhaal met alle informatie die ik heb, is te lezen op; https://www.gezichtenvanvrijheid.com/verhalen/rien-stam/

Uit de Duitse krijgsgevangenenkaarten blijkt dat hij via het Reserve-Lazarett Geldern in Reserve-Lazarett II Dusseldorf terecht is gekomen. Later is hij in het ziekenhuis in Venlo verpleegd. Na maanden is hij pas weer thuis in Pernis terecht gekomen. Ik heb alle sites over het Zuidfront en Mill al doorgenomen en ik ben nu alle gevechtsverslagen aan het doorlezen. Met de beschikbare informatie is het echter nog niet gelukt te achterhalen in welke kazemat mijn opa heeft gezeten en bij welk onderdeel binnen het 3 R.I. hij ingedeeld was. Is er iemand die informatie heeft of een idee om verder te zoeken? Ik heb één foto van mijn opa uit zijn diensttijd. Ik denk dat deze genomen is tijdens de mobilisatie. Mijn opa is de tweede liggende soldaat van rechts.


Klik hier voor grote versie

» Dit bericht is geplaatst op 26 januari 2019 15:04
Totaal berichten: 182
Om wat meer zekerheid te hebben zou het nummer van de kazemat of evt namen van officieren bekend moeten zijn.
Je komt namelijk tegenstrijdigheden tegen in de verschillende documenten. Voorbeeld: kazemat 537 staat op de schets/kaart nr. 9 van de Strijd op Nederlands grondgebied ingedeeld bij 1-I-3 R.I. terwijl de militair die daar dood is aangetroffen in de beschrijving in het boek Nederlandse gesneuvelden in de meidagen 1940 van J.W. de Leeuw als onderdeel 2-I-3 R.I. krijgt opgegeven.
Dus in feite zou de 1e of de 2e compagnie van I-3 R.I. in aanmerking kunnen komen.
Volgens de omschrijvingen in laatstgenoemd boek over de gesneuvelden van I-3 R.I. en de foto's op de website van Het gevecht bij Mill gaat het hierbij om L.A.A. Carpaij, met als vermelding 2-I-3 R.I.

Misschien als hulpmiddel bij het zoeken van het juiste onderdeel hierbij de namen van het kader van 1-I-3 R.I. en 2-I-3 R.I.:

1-I-3 R.I.
Reserve 1e luitenant der infanterie G.C.J. van Tilborg, commandant.
Reserve 1e luitenant der infanterie T.A.A. van Eekelen, sectiecommandant.
Reserve 1e luitenant der infanterie M. van Velden, sectiecommandant.

2-I-3 R.I.
Reserve kapitein der infanterie J.J. Luikinga, commandant.
Reserve 2e luitenant der infanterie J.J. Zweeres, sectiecommandant.
Vaandrig G.P.A.M. van Nassau, sectiecommandant.
Cadet-vaandrig der infanterie C. van Dijk, sectiecommandant.

Indien gewenst kan ik ook de namen van de rest van het kader van I-3 R.I. geven en nog namen van onderofficieren en soldaten van I-3 R.I.

Het blijft dus voorlopig nog gissen in welk onderdeel uw opa heeft gediend.

Gevechtsverslagen van I-3 R.I. zijn ook te vinden via de link:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2#inv3t3
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2019 21:24
Totaal berichten: 3
Beste Ton,
Bedankt voor je reactie. Kazemat S-537 is één van de kazematten die op mijn lijstje staat van 'meest waarschijnlijk'. Een lijst met namen zou mee enorm helpen omdat ik binnenkort bij het NIMH aan de slag ga met de "verlieslijsten". Ik stuur je een PB met meer bijzonderheden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2019 17:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Misschien helpt dit"
Carpay

Leonardus Anthonius Alphonsus
Bergen op Zoom/wpl.Ginneken
17-09-05
Mill/Kazemat 537
10-05-40
Ginneken RK BP
Ererij 10 - OGS Graf 7
2-I-3 R.I./Kazemat 537
Dpl.Sld.

R.K.

I031

GG
Lotno.: Bergen op Zoom 35. Stam: 3 RI.
Mogelijk bij het verlaten van de kazemat gedood.

Ook genoemd bij 6 R.I. Monument te Mill/Begraaf-
plaats voor alle gevallen militairen en burgers op
10 en 11 mei. (Bron: Mars et Historia: Overzicht
gedenktekens). Werd op 140540 gevonden.

begr. 14-5-1940 Mill RK BP militair RK graf 6
herb. 6-9-1940 Ginneken RK BP. 2e klas vak.
---------
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2019 19:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Behalve het NIMH beschikt overigens ook de Afdeling nazorg van het Rode kruis in Den Haag over lijsten met gewonden uit de meidagen van 1940. Deze lijsten zijn helaas niet op alfabet of onderdeel.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2019 23:02
Totaal berichten: 182
Zoals eerder gezegd is het lastig om aan de hand van verschillende bronnen vast te stellen dat het mogelijk gaat om 2-I-3 R.I.
De ene bron vermeld dat S 537 bij 1-I-3 R.I. was ingedeeld, terwijl Carpaij gesneuveld is in of nabij S 537 en volgens andere bronnen ingedeeld was bij 2-I-3 R.I.
Nu is het natuurlijk mogelijk dat hij tijdens de gevechten in een ander vak terecht is gekomen. Duidelijkheid hierover is er nog niet. Je zou wat meer moeten weten over de omstandigheden waarin dit alles heeft afgespeeld. In de gevechtsverslagen die ik tot nu toe hierover heb gelezen komt daar ook geen duidelijkheid over.
Eveneens zou er meer duidelijkheid komen als er maar een van de namen van de officieren of onderofficieren bekend was van het onderdeel waarin uw grootvader gediend heeft. Zolang dat dat niet bekend is wordt het lastig om zekerheid over het onderdeel te krijgen.
» Deze reactie is geplaatst op 29 januari 2019 12:29
Totaal berichten: 3
Bij het lezen van de gevechtsverslagen zie ik dat, in tegenstelling tot de vakindeling op de diverse kaarten, 1-I-3 R.I. de kazematten 530 - 536 bezet op 10 mei 1940. Kennelijk is er dus besloten om kazemat 537 te laten bezetten door 2-I-3 R.I. Voor de liefhebber; e.e.a. is o.a. terug te vinden in het verslag van 1e Lt van Tilborg van 1-I-3 R.I. (NIMH: 409, 22 pak U, 22,4 Troepen in van Schaick, archiefstuk 521062)
Dit zou verklaren dat Dpl soldaat Carpaij gesneuveld is in 537.
» Deze reactie is geplaatst op 17 februari 2019 10:58
Totaal berichten: 182
Ik denk dat ik de oplossing heb gevonden.
Marinus Stam is volgens mij niet bij 3 R.I. ingedeeld geweest, maar bij 1-III-26 R.I., 1e sectie.
Volgens mij is 3 R.I. het vredesregiment geweest waar hij is opgekomen.
Ik kom namelijk een gevechtsverslag tegen van het N.I.M.H. (onder nummer 525035) met een verhaal van de dienstplichtige soldaat Joannes Alphonsus Daemen, geboren op 25-10-1906 te Putte (N.Br.) waarin hij verteld, omdat hij gewond is geraakt (staat ook op een Duitse lijst van gewonde Nederlandse militairen) dat hij nog steeds onder militaire behandeling is.
Hij verteld daarin ook wie bij hem in de koepel zaten toen het gebeurde, namelijk:
De dienstplichtige soldaat Marinus Stam (uit Pernis, woonplaats), geboren op 20-05-1909 te Numansdorp, op de Duitse lijst nog vermeld onder 3 R.I.
De dienstplichtige soldaat Frans Broere, geboren op 06-01-1909 te Nieuwerker a/d IJssel, ook hij wordt op dezelfde lijst nog vermeld onder 3 R.I.

Mijn ervaring is inmiddels dat het vaker voorkwam dat militairen op de lijsten vermeld werden met het vredesonderdeel en niet met het oorlogsonderdeel. Vandaar ook de verwarring waar iemand heeft gezeten in mei 1940.

Dit document maakt het volgens mij duidelijk waar Marinus Stam precies heeft gezeten op 10 mei 1940. Namelijk bij Lottum en niet bij Mill.
» Deze reactie is geplaatst op 2 januari 2021 18:02
Totaal berichten: 182
Er is inmiddels zekerheid dat Marinus Stam is opgekomen bij het 3e Regiment Infanterie voor het vervullen van zijn dienstplicht.
Hij is daar opgekomen op 22 juli 1929 als dienstplichtige militair van de lichting 1929.
Dat was voor de geïnteresseerde in de kazerne Markiezenhof te Bergen op Zoom.
» Deze reactie is geplaatst op 5 januari 2021 13:57
Totaal berichten: 182
Volgens bovenvermeld document heeft Marinus Stam in de kazemat G. 155 gezeten toen de gevechten uitbraken op 10 mei 1940.
Hij is daar, evenals de twee andere militairen, gewond geraakt en inderdaad in het militair hospitaal te Düsseldorf verpleegd tot 15 augustus 1940.
» Deze reactie is geplaatst op 5 januari 2021 14:06
Totaal berichten: 2.109
Ton, 3.RI is geen vredesonderdeel van 26.RI. 26.RI is een Limburgs regiment terwijl 3.RI een Brabants regiment is. Het stamregiment van 26.RI is 2.RI.

Waar het hierom gaat is dat er in maart/april 1940 een enorm contingent dienstplichtigen in de grensstreek (Maas en IJssel) is bedankt omdat ze 'Duitse banden' hadden, ofwel dat ze in Duitsland woonden of daar werkten of in een enkel geval Duitse ouders hadden. Dit sloeg grote gaten in de defensie, omdat er vele tientallen militairen per bataljon werden gedemobiliseerd. Omdat inmiddels Winkelman besloten had dat de Peel-Raamstelling alleen in de frontlinie bezet zou blijven (een bataljon per regimentsvak) werden uit die blijvende bataljons kleine contingenten naar voren gedetacheerd om gaten op te vullen. Zo kwam men onder meer van 3.RI bij II- en III-26.RI terecht.
» Deze reactie is geplaatst op 5 januari 2021 15:59
Totaal berichten: 182
Hallo Allert,
Je hebt inderdaad gelijk dat 3 R.I. geen vredesonderdeel van 26 R.I. was. Dat was 2 R.I.
Marinus Stam is opgekomen voor zijn dienstplicht bij 3 R.I. en in april 1939 bij de voormobilisatie bij 27 R.I. (R+24) terechtgekomen. Volgens zijn kleinzoon is hij tijdens de mobilisatie in Deurne gekomen waar I-27 R.I. gelegerd was.
Van daaruit is hij uiteindelijk bij 1-III-26 R.I. terechtgekomen, een van de vooruitgeschoven bataljons in de Maaslinie in Vak Bakel, in hetzelfde vak waar ook 27 R.I. in de Peel-Raamstelling zat.
Hij is als het ware dus op een gegeven moment van de Peel-Raamstelling naar de Maaslinie verplaatst. Feitelijk een vrij logische keuze.
En inderdaad zijn er veel verplaatsingen geweest van militairen in die omgeving.
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2021 12:34
Totaal berichten: 182
Met het spreken van een Limburgs of Brabants regiment ben ik een beetje voorzichtiger.
Je had in de jaren 30 van de vorige eeuw nu eenmaal de meeste kazernes in de landelijke provincies en minder kazernes in de stedelijke provincies, zoals Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, zeg maar de huidige Randstad, vroeger gebied Vesting Holland.
Inderdaad was 2 R.I. in vredestijd een regiment dat gelegerd was in Limburg, in Venlo. En inderdaad was 3 R.I. een regiment dat in vredestijd gelegerd was in Noord-Brabant, in Bergen op Zoom.
Toch denk ik dat als je werd opgeroepen voor het vervullen van je dienstplicht het meestal eraan lag in welke omgeving je woonde. Zo kwamen de meeste dienstplichtige militairen uit zuid-oost Brabant terecht bij 2 R.I. (Venlo) of 17 R.I. (Roermond). Vele dienstplichtige militairen uit Gelderland en Overijssel terecht bij 8 R.I. (Arnhem), 11 R.I. (Nijmegen) en 19 R.I. (Arnhem). Het opkomen bij een bepaald onderdeel had in mijn ogen dus meestal een regionaal karakter.
Omdat de meeste kazernes van de vredesregimenten dus provinciaal gelegen waren hebben bijvoorbeeld dienstplichtige militairen uit Amsterdam denk ik wat verder moeten reizen.

Voor de nieuwsgierige lezers nog een lijst van de vredesregimenten van het wapen der infanterie.

Infanteriebrigade I te Den Haag met de garnizoensplaatsen
Den Haag Regiment Grenadiers en daaruit 23 R.I.
Den Haag Regiment Jagers en daaruit 24 R.I.
Leiden 4 R.I. en daaruit 28 R.I.

Infanteriebrigade II te Ede met de garnizoensplaatsen
Ede 10 R.I. en daaruit 34R.I.
Nijmegen 15 R.I. en daaruit 39 R.I.
Ede 22 R.I. en daaruit 46 R.I.

Infanteriebrigade III te Assen met de garnizoensplaatsen
Assen 1 R.I. en daaruit 25 R.I.
Assen 9 R.I. en daaruit 33 R.I.
Groningen 12 R.I. en daaruit 36 R.I.

Infanteriebrigade IV te Arnhem met de garnizoensplaatsen
Arnhem 8 R.I. en daaruit 32 R.I.
Nijmegen 11 R.I. en daaruit 35 R.I.
Arnhem 19 R.I. en daaruit 43 R.I.

Infanteriebrigade V te Venlo met de garnizoensplaatsen
Venlo 2 R.I. en daaruit 26 R.I.
Maastricht 13 R.I. en daaruit 37 R.I.
Roermond 17 R.I. en daaruit 41 R.I.

Infanteriebrigade VI te Breda met de garnizoensplaatsen
Bergen op Zoom 3 R.I. en daaruit 27 R.I.
Breda 6 R.I. en daaruit 30 R.I.
Bergen op Zoom 14 R.I. en daaruit 38 R.I.

Infanteriebrigade VII te Harderwijk met de garnizoensplaatsen
Harderwijk 7 R.I. en daaruit 31 R.I.
Amersfoort 18 R.I. en daaruit 42 R.I.
Harderwijk 20 R.I. en daaruit 44 R.I.

Infanteriebrigade VIII te Amersfoort met de garnizoensplaats
Amersfoort 5 R.I. en daaruit 29 R.I.
Amersfoort 16 R.I. en daaruit 40 R.I.
Amersfoort 21 R.I. en daaruit 45 R.I.

Bij het wapen der artillerie had men ook zo'n soort opzet.

De oudere lichtingen kwamen vaak terecht bij de uit de vredesregimenten ontstane oorlogsregimenten na het afkondigen van de (voor)mobilisatie. De jongere lichtingen zaten meestal bij de laag genummerde regimenten, maar het gebeurde ook dat men bij de hoog genummerde regimenten terecht kwam. Ook was er de mogelijkheid bij de uit de regimenten ontstane grensbataljons te komen.

In het voorbeeld van Marinus Stam:
Marinus Stam, geboren in 1909, wonende te Pernis, kwam op voor het vervullen van zijn dienstplicht in 1929 bij 3 R.I. (in kazerne Markiezenhof) te Bergen op Zoom. Hij kwam vanaf april 1939 bij het afkondigen van de voormobilisatie terecht bij I-27 R.I. (3 R.I. + 24) in Deurne en is vervolgens t.z.t. terechtgekomen bij 1-III-26 R.I. Beide laatste onderdelen in Vak Bakel, de een in de Peel-Raamstelling, de ander in de Maaslinie.

Indien lezers op zoek zijn bij welk krijgsmachtonderdeel een familielid heeft gezeten kan men het beste gegevens opvragen bij de volgende instantie online
https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie

Invullen en het beste kan men "Volledig personeelsdossier" aanvinken. Als je namelijk "Overzicht staat van dienst" gaat aanvinken krijg je meestal alleen de dienstplichtkaart met de vermelding van het vredesregiment te zien, dus het onderdeel waar betrokken persoon is opgekomen voor het vervullen van zijn dienstplicht.
Als je het "Volledig personeelsdossier" gaat aanvinken krijg je alle bekend zijnde gegevens van betrokken militair te zien. Vaak is dat weinig, soms is het veel.

Als je geluk hebt wordt het oorlogsonderdeel vermeld, maar vaak is dat niet, zeker niet bij de oudere lichtingen.

Veel succes bij het zoeken!
» Deze reactie is geplaatst op 11 januari 2021 14:19
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar informatie over Pieter Guleij. Hij zat bij het 4e regiment infanterie en heeft op 10 mei op de Grebbeberg gevochten. Hij was ook belast met het neerschieten van parachutisten bij het eiland van Dordrecht. Via Gravendeel teruggetrokken naar Dordse Kil. Ook in die dag bij Strijen Sas. Heeft hulp geboden bij lossen munitieschip.ook bij Klaaswaal en NieuwBeijerland geweest. Vraag is dan ook of hij op de Grebbeberg heeft gevochten?
» Deze reactie is geplaatst op 26 juni 2023 22:31
(redactie)
Totaal berichten: 225
Het ene sluit het andere eigenlijk geografisch uit. 4 R.I. is niet bekend op de Grebbeberg, het was zoals bekend actief in het westen. Niet valt uit te sluiten dat een enkeling van het vredesregiment van 4 R.I. op de Grebbeberg heeft gediend, maar dat was zeer uitzonderlijk. Over 4 R.I. is veel te vinden op de fantastische site van de heer F. Oorschot https://www.mei1940.nl/4RI/4RI.htm
» Deze reactie is geplaatst op 27 juni 2023 15:03

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554