Discussiegroep

Onderwerp: geen reactie op vorige mail.

Totaal berichten: 7
779 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mobilisatie en interbellum
Heren, in een vorige mail heb ik een vraag gesteld en daar nog geen reactie op gekregen. Zou u een reactie willen geven omdat ik bezig ben een verhaal te maken over mijn gesneuvelde oomzegger, voor het familienageslacht.
Bij voorbaat mijn dank.
Geerlig Nijland.
» Dit bericht is geplaatst op 6 mei 2019 19:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Heel vervelend, maar deze vragen zijn inderdaad totaal aan onze aandacht ontsnapt. En een echt antwoord hebben we er helaas ook niet op. Nogmaals sorry!
» Deze reactie is geplaatst op 4 oktober 2019 11:05

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554