Discussiegroep

Onderwerp: Majoor Gal

Totaal berichten: 1
654 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik vroeg mij af of er enige informatie beschikbaar is omtrent een majoor Gal, voor zover ik heb weten te ontdekken heeft hij gediend voor I-18R.I
.
» Dit bericht is geplaatst op 26 december 2019 23:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er komt geen majoor Gal voor in de kaderlijst van 1 - 18 RI in de oorlogsdagen. Het is zelfs zo dat het Officiersboek 1940 de naam Gal helemaal niet noemt. Dan zou mogelijk of de naam of de rang of het onderdeel niet kloppen. Maar het kan ook zijn dat de bedoelde majoor in 1940 niet meer in actieve dienst was. Dan zou de Militaire Staat van Dienst uitkomst kunnen bieden. Als u wilt geef ik u de daarvoor bestemde contactgegevens.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2019 12:35
Totaal berichten: 2.110
Of de klassieke sergeant-majoor (zogenaamde kleinmajoor) wordt bedoeld. En dan zou het gaan om een SMI.
» Deze reactie is geplaatst op 29 december 2019 15:31
Totaal berichten: 186
Ook in mijn databestand ben ik geen sergeant-majoor Gal tegengekomen.
Geen enkele persoon trouwens met die naam. Natuurlijk heb ik niet alle namen.
Indien u bereid bent om meer persoonlijke gegevens van hem met mij uit te wisselen kan ik u misschien, in de toekomst, verder helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2020 14:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554