Discussiegroep

Onderwerp: Doesburg - Grebbeberg

Totaal berichten: 3
641 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Mijn vader, Andries Schokker, geb. 28-08-1915, was sergeant 19e regiment infanterie. Op 8 juni 1936 was zijn adres Menno van Coehoorn kazerne Arnhem. Vanaf 17 augustus 1939 Ooipoortstraat Doesburg, vermoedelijk de oude Maurits kazerne. Van hem weet ik dat hij op de Grebbeberg heeft gevochten en daarna krijgsgevangene is geweest in Duitsland. Ik wil hierover graag meer weten en ook over de vraag welke connectie Doesburg met de Grebbe heeft. Of anders; kan het zijn dat men na de gevechten rond Doesburg is teruggetrokken in de Grebbelinie?
» Dit bericht is geplaatst op 29 december 2019 15:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Tot de grenstroepen die in de ochtend van de 10e mei oost van de IJssel stonden behoorde het 19e grensbataljon met 1 – 19 GB eb 3 – 19 GB. Dit grensbataljon was gevormd uit troepen van 19 RI. Een deel van deze troepen heeft terug kunnen trekken oer de IJssel. Ik denk dat het antwoord in elk geval in deze richting moet worden gezocht. Uw familielid behoorde dan mogelijk tot het 19e grensbataljon.
» Deze reactie is geplaatst op 29 december 2019 22:34
Totaal berichten: 3
Hartelijke dank voor uw antwoord. Bij het doornemen van de verslagen stuitte ik wel op verhalen van soldaten die tijdens de mobilisatie eerst in Doesburg, Willem III, verzamelden en daarna naar de Grebbe werden gedirigeerd.
Van de strijd op de Grebbeberg ook meerdere. Maar de combinatie Doesburg - Grebbeberg heb ik nog niet ontdekt. Kan iemand mij een hint geven ? En zijn er nog lijsten met namen zowel van de strijders op de Grebbeberg als bij de IJssel? Uiteraard in de hoop mijn vader te kunnen traceren.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2019 10:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nee, er zijn helaas maar heel weinig tot vrijwel geen appellijsten uit mei 1940 overgebleven. Ze zijn destijds namelijk op bevel van hogerhand vernietigd om ze niet in Duitse handen te laten vallen.Namen van militairen uit de lagere rangen komen in verslagen en rapporten ook maar zelden voor, wat ook al niet helpt. Wat betreft de combinatie Doesburg - Grebbeberg: ik heb gisteren al wat mogelijkheden voor mezelf op papier gezet, maar meer dan mogelijkheden zijn het niet. Ik kom er over enige tijd op terug. U mag me daaraan herinneren als het te lang gaat duren.
» Deze reactie is geplaatst op 30 december 2019 11:13
Totaal berichten: 3
Uw inspanning om mijn reconstructie van mijn vaders leven aan te vullen waardeer ik zeer. Het verhaal is uiteraard ook bedoeld voor mijn kinderen en kleinkinderen. Ik heb nog een foto waarop de achterkant staat mobilisatie.
deze stuur ik bij deze toe.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2020 12:20

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554