Discussiegroep

Onderwerp: Mijn opa Johannes Martinus Schoneveld geboren 24-06-1910

Totaal berichten: 3
383 keer gelezen
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Hallo allemaal, ik probeer zoveel mogelijk informatie van mijn opa te achterhalen. Ik heb ondertussen al contact gehad met het ministerie van defensie en heb een kopie van zijn dienstplichtkaart mogen ontvangen. Ik lees daarop o.a. het volgende.

- Ingelijfd op 3-10-1930 als G.D. van de lichting 1930, bij regiment
wielrijders.
- Op 17 maart 1931 bevorderd tot Korporaal.
- Op 1 maart 1939 overgeplaatst naar het 2de regiment wielrijders.
- Op 29 augustus 1939 terug van groot verlof (met daarachter de opmerking 7
R.I.). Oftewel ik denk overgeplaatst naar het 7e Regiment Infanterie?
- 25 mei 1940 groot verlof
- 5 mei 1945 terug in werkelijke dienst bij de Binnenlandse Strijdkrachten.
- 16 september 1945 overgang naar Landmacht, Gezagstroepen district Delft.
- 1 maart 1946 bevorderd tot sergant

Is er nog meer te achterhalen vanuit bronnen die ik wellicht (nog) niet ken?
Bedankt voor het meedenken.
Groet, Jac
» Dit bericht is geplaatst op 26 november 2020 20:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554