Discussiegroep

Onderwerp: Harie Heldens

Totaal berichten: 4
476 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar meer informatie over oorlogshandelingen die mijn opa Harie Heldens (geb 9 mei 1909) heeft meegemaakt, en waarover hij nooit heeft gesproken.
Via het NIMH ben ik weten gekomen dat hij bij het onderdeel MC-I-26R.I. zat (verdediging Burg Malden). Op 6 mei is hij gewisseld met een groep soldaten naar MC-I.24R.I. (naar Puiflijk). Met deze compagnie is hij na de inval naar Rhenen getrokken om daar op de Grebbeberg te vechten.
Verdere details ken ik echter niet. Heeft iemand hier nog meer info over of weet waar ik nog meer kan vinden?
» Dit bericht is geplaatst op 6 december 2020 14:40
Totaal berichten: 183
Weet u zeker dat zijn geboortedatum 9 mei 1909 was?
Ik heb namelijk in mijn bestand een zekere Harie Hubert Joseph Marie Heldens geboren op 1 mei 1909 te Beesel.

M.C.-I-24 R.I. was op 10 mei 1940 verdeeld. De 3e en 4e sectie waren ingedeeld bij III-29 R.I., de 1e sectie bij 2-I-24 R.I. te Deest (voorposten) en de 2e sectie bij III-24 R.I. te Puiflijk.
Dus waarschijnlijk heeft uw opa bij de 2e sectie gezeten. Deze sectie stond onder bevel van dienstplichtig sergeant H.J. Kwantes.
Deze sergeant heeft een gevechtsverslag (514027) gemaakt die online te raadplegen is op Archieven.nl, 409 Gevechtsverslagen en -rapporten mei 1940, verder inventaris, daar kijken op Brigade B, 24e Regiment Infanterie en ziet u het vanzelf.
Wat me wel verbaast is het feit dat het N.I.M.H. weet dat uw opa eerst bij M.C.-I-26 R.I. en vervolgens bij M.C.-I-24 R.I. is geweest.
Hoe weten ze dat daar of heeft u hen op de hoogte gesteld van de krijgsmachtonderdelen waar uw opa bij heeft gezeten? Want zonder die militaire gegevens kunnen ze uw opa normaal nooit hebben gevonden. Was het bij u bekend dat uw opa bij M.C.-I-26 R.I. en later bij M.C.-I-24 R.I. heeft gezeten? Hoe is dit te verklaren?
Ik ben benieuwd naar uw reactie.
» Deze reactie is geplaatst op 6 december 2020 20:58
(redactie)
Totaal berichten: 225
De M.C.-I-24 R.I. deed mee aan de tegenstoot aan de Jagers op de Grebbeberg; 24 RI was het reserve regiment van de Jagers. Er waren vier sectiën bestaande uit elk drie groepen van 12 man (totaal ongeveer 40 man). De commandant van de sectie was meestal een officier, de commandant van de groep een onderofficier. Dat was althans op basis van het voorschrift, de organieke sterkte. In werkelijkheid was de bezetting van de groepen vaak kleiner en bij M.C.-I-24 R.I. was de bezetting voor zover thans bekend als volgt:

Groepscommandanten MC-I-24:
1e sectie MC-I-24 RI: vaandrig G. Philippa
groepscommandant onbekend
groepscommandant onbekend
Toegewezen aan 1-I-24 RI Quadvlieg

2e sectie MC-I-24 RI: dpl. sergeant H.J. Kwantes
groepscommandant sergeant Dan, plv korporaal Krempel
groepscommandant sergeant Leeflang, plv. korporaal Aerts
Toegewezen aan 2-I-24 RI Heyst

3e sectie MC-I-24 RI: reserve-eerste luitenant mr S.J. van der Hoeven
groepscommandant dpl. sergeant R.J. Flek
groepscommandant onbekend
Toegewezen aan 3-I-24 RI Nikkels

4e sectie MC-I-24 RI: dpl. sergeant O.C.H. Höhner
groepscommandant dpl. sergeant J.H.Göttgens
groepscommandant korporaal Posch (mogelijk)
Toegewezen aan Staf-I-24 RI Bückert

In de avond van 12 mei 1940 passeerde de MC samen met de infanterie compagnieën van I- 24 RI het viaduct in Rhenen, sloegen daarna linksaf de Kastanjelaan in om vervolgens rechtsaf de Levendaalseweg in te slaan teneinde zich in het gebied tussen de Levendaalseweg; ten noorden van de huizen aan de Grebbeweg (Rijksweg); klaar te maken voor de aanval.

De tegenstoot van 24 R.I. stuitte op de afrastering van Ouwehand. Het was donker, er waren geen gidsen en men was onbekend met het terrein. De sectie van der Hoeven (Nikkels) ging zuidelijk langs Ouwehand richting de Grebbeweg, de rest raakten de weg en de samenhang kwijt en trok veelal noordelijk langs de Levendaalseweg richting de stoplijn aldaar.

Afhankelijk bij welke sectie hij was ingedeeld werd hij in de late avond / nacht van 12 op 13 mei 1940 overlopen door de SS-ers bij de Rijksweg en/of teruggedreven naar het viaduct of kwamen ze terecht in of vlakbij de stoplijn ten noordoosten van Ouwehand waar ze in de ochtend van 13 mei werden gevangengenomen of konden ze vluchten. De tegenstoot ging met grote verliezen gepaard.

Het gehele bataljon I-24 RI bestond waarschijnlijk uit iets minder dan 750 man, daarvan sneuvelden er 32 en raakten velen gewond.
» Deze reactie is geplaatst op 6 december 2020 21:52
Totaal berichten: 4
Hallo Joost,

Hartelijk dank voor je snelle en gedetailleerde reactive. Schept alweer een iets beter beeld van waar hij is geweest. Was mij inderdaad al duidelijk uit de verhalen dat het gruwelijk moet zijn geweest.

Zijn er lijsten ergens te vinden van deze compagniën? In het dagboek van JJ van Heyst komt hij niet voor.

Volgens zijn 'staat van dienst' is hij op 27 mei met groot verlof gestuurd. Naar ik meen is hij niet gevangen genomen; wellicht weten te ontkomen. Deze datum zou wel overeenkomen met de data die JJ van Heyst noemt.
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2020 08:09
Totaal berichten: 4
Beste Ton,

Het is inderdaad 1 mei 1909, foutje van mijn kant.
Dit is mijn opa inderdaad! In welk bestand staat hij?

Ik heb van het NIMH z'n p-dossier en staat van dienst gekregen. Hierin staat dat hij in 1937 bij het 26e regiment is gekomen. Boven z'n dossier staat 'mitraillist'. Op 6 mei is hij door de uitruil van soldaten 'in onderhoud' gekomen bij de mitrailleur compagnie. Op z'n dossier staat ook een stempel van het MC-I-24RI bij het groot verlof op 27 mei 1940.
Alle info die ik hen komt uit z'n dossier.
Ik zal het verslag van sgt Kwantes gaan lezen!
Bedankt tot zover, is het bestand dat u heft te delen?
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2020 11:33
Totaal berichten: 4
Beste Ton,

Wellicht ben ik abuis. Ik heb gegevens opgevraagd bij IVENT van Ministerie van Defensie, niet bij NIMH. Verklaart dit het?
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2020 13:04
Totaal berichten: 183
De indeling van de secties van M.C.-I-24 R.I. was toch iets anders als geschetst door Joost.
Op 10 mei was de indeling als volgt:
1e Sectie bij de voorpostencompagnie 2-I-24 R.I. op en nabij de weg Deest-Druten.
3e Sectie en 4e sectie bij 1-III-29 R.I.
M.C, minus drie secties onder bevel van reserve kapitein der jagers P. Stroomberg, dus M.C. met 2e sectie, bij III-24 R.I.
Op 11 mei kreeg 1-III-29 R.I. bevel zich terug te trekken, maar de 3e en 4e sectie moesten nog voorlopig blijven waar ze waren. Maar snel genoeg moesten ook zij op bevel terugtrekken.
Op 12 mei kreeg M.C.-I-24 R.I. bevel om naar Rhenen af te marcheren naar de Grebbeberg. Daar kwamen zij 's-avonds aan.

Toen kwam er de volgende indeling:
1e Sectie kwam bij 3-I-24 R.I. (linkervoorcompagnie)
3e Sectie kwam bij 2-I-24 R.I. (rechtervoorcompagnie)
M.C. minus 2 secties, dus 2e en 4e sectie, kwam bij 1-I-24 R.I. (bataljonsreserve).
Van de 3e sectie werd 1 zware mitrailleur ingedeeld bij 3-I-24 R.I.

Deze indeling is gebaseerd op het gevechtsverslag van reserve 1e luitenant der jagers mr. S.J. van der Hoeven, commandant van de 3e sectie te vinden onder gevechtsverslag 514026 en als bevestiging de indeling van de 3e sectie bij 2-I-24 R.I. het gevechtsverslag 514022 van reserve kapitein der jagers J.J. van Heijst
» Deze reactie is geplaatst op 7 december 2020 17:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554