Discussiegroep

Onderwerp: dpl. wachtmeester Evert van der Molen 5e regiment Veldartillerie

Totaal berichten: 1
510 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik ben op zoek naar informatie over mijn overgrootvader Evert van der Molen. Nadat ik van mijn oma zijn kepi heb gekregen ben ik op zoek gegaan naar zijn militaire verleden. Inmiddels heb ik informatie opgevraagd bij defensie. Hij is in 1931 als dienstplichtige opgekomen bij het 5e regiment veldartillerie 2e schoolbatterij. Ik ben nu benieuwd waar hij geweest is gedurende de meidagen. Mij is verteld dat hij gemobiliseerd is geweest nabij Moerdijk/Strijen.

Ik kan niet rechtstreeks vinden waar het 5e regiment veldartillerie is geweest gedurende de mobilisatie. Mijn vermoeden is dat het 5e RVA is opgenomen in het 23e RA. Het 23e RA is dan ook gemobiliseerd nabij Moerdijk. Kan iemand mijn vermoedens bevestigen en mij eventueel verder helpen in deze zoektocht?
» Dit bericht is geplaatst op 29 januari 2021 10:03
Totaal berichten: 182
Dat wordt een moeilijk verhaal om daar zekerheid over te krijgen.
Het is zeer wel mogelijk dat uw overgrootvader bij 23 R.A. bij Moerdijk is geweest.
De 2e Schoolbatterij van het 5e Regiment Veldartillerie vormde op 28-08-1939 de 1e en 3e Batterij van II-5 R.A.
Maar uit 1-II-5 R.A. en 3-II-5 R.A. werden ook resp. 29e Batterij en 45e Batterij 6 Veld gevormd, die resp. bij 29 R.I. en 45 R.I. werden ingedeeld.
Maar om het nog ingewikkelder te maken 23 R.A. werd op 28-08-1939 gevormd uit 1 en 5 R.V.A. en werden 1-I-23 R.A., 2-I-23 R.A., 3-I-23 R.A., 1-II-23 R.A. en 2-II-23 R.A.
Dus de keuze en de onzekerheid wordt erg groot. En allemaal verschillende strijdtonelen.
Maar als u meer zekerheid hebt dat hij gemobiliseerd is geweest nabij Moerdijk zou ik voor 23 R.A. gaan.
Ik adviseer u om de gevechtsverslagen van die vijf krijgsmachtonderdelen te lezen, die u online kunt lezen. Op de volgende link:
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2

Kijk bij inventaris, vervolgens bij Zuidfront van de Vesting Holland, vervolgens Groep Kil, vervolgens Artillerie in de Groep Kil en dan tenslotte onder de nummers 487001 t/m 487009.

Als u geluk hebt wordt zijn naam vermeld, maar ik zou daar niet teveel op rekenen.
Maar zo krijgt u een beeld van het mogelijke strijdtoneel en wat daar is gebeurd.
» Deze reactie is geplaatst op 31 januari 2021 14:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554