Discussiegroep

Onderwerp: Hulp gevraagd bij onderzoek naar het soldatenleven van opa

Totaal berichten: 2
609 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Ik probeer het leven van mijn grootvader 'boven water' te halen. Met name de tweede wereldoorlog is voor hem (voor wie niet...) een tijd waarin veel gebeurde. Hoewel ik veel informatie over hem heb, heb ik zelf het idee dat er meer speelde... Om zijn levenswandel 'helder' te krijgen ben ik op zoek naar meer informatie over hem. Om te beginnen bij het uitbreken van de oorlog waar hij, in mate, heel open over sprak.
Hij was paardenoppasser in het leger en werd bij het binnenvallen van de Duitsers in mei 1940 gebombardeerd. Hierbij kwam zijn geliefde paard om het leven (alleen het hoofd was nog intact...) Ook vertelde hij hoe hij samen met zijn broer Duitse vliegtuigen uit de lucht schoot in of nabij Den Haag.
Wat speurtocht in mijn eigen archief heeft dit opgeleverd:
Hij was op 16 mei 1939 in dienst getreden (ondanks dat hij vrijstelling kon krijgen vanwege broederdienst) op 20 jarige leeftijd. Hij werd paardenoppasser in Den Haag, Houtrust. Hier zat het Algemeen Paarden Depot (APD). Hier bleef hij tot 5 juni 1940. Ik neem aan dat dit de plek is wat volgens mijn opa zwaar gebombardeerd werd. Ik kan er alleen zo weinig over vinden? Wie helpt me? O ja, hij was ingedeeld bij het 3e regiment 3e eskadron Huzaren, ook hier ben ik benieuwd naar....
Alle hulp wordt gewaardeerd.
» Dit bericht is geplaatst op 19 april 2021 19:07
Totaal berichten: 182
Het is een beetje verwarrend en niet helemaal duidelijk hoe een en ander in elkaar zit.
Je had namelijk het Depot Cavalerie en het Algemeen Paardendepot in Den Haag en het Remontedepot in Hoofddorp.
Je had inderdaad het Algemeen Paardendepot in de Houtrustkazerne. Er was echter ook een Paardendepot, als onderdeel van het Depot Cavalerie in de Nieuwe Alexanderkazerne. Deze kazerne is inderdaad zwaar gebombardeerd, echter niet de Houtrustkazerne.
Dat uw grootvader samen met zijn broer Duitse vliegtuigen (met een geweer?) uit de lucht heeft geschoten kan ik niet ontkennen, maar de kans daarop is zeer klein. Daar had je toch al gauw een mitrailleur voor nodig.
Ik weet niet of u in het bezit bent van de staat van dienst van uw grootvader. Daar staat inderdaad het krijgsmachtonderdeel vermeld waar hij moest opkomen voor het vervullen van zijn dienstplicht.
Maar het 3e eskadron van het 3e Regiment Huzaren was een onderdeel van het Ie Legerkorps. Gezien het verhaal van u betwijfel ik of hij op 10 mei 1940 daarbij daadwerkelijk was ingedeeld.
Mijn vermoeden is, en corrigeer mij als ik het verkeerd heb, dat uw grootvader op 16 mei 1939 in dienst is getreden bij het 3e Regiment Huzaren (3e eskadron). En dat hij op 10 mei 1940 was ingedeeld bij het Algemeen Paardendepot of dat hij was ingedeeld bij het Paardendepot, als onderdeel van het Depot Cavalerie, omdat hij het bombardement op de Nieuwe Alexanderkazerne bewust zou hebben meegemaakt.
Indien u evt. een kopie heeft van zijn staat van dienst of documenten uit die tijd kan ik u misschien verder helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2021 12:13
Totaal berichten: 2
Dankjewel Ton voor de reactie.
Ik heb je zojuist privé een mail gestuurd.
Ik hoor graag van je!
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2021 21:39
Totaal berichten: 6
De Houtrustkazerne bestaat niet. Dat waren tentoonstellingsgebouwen (hallen).
Met de start van de mobilisatie was er ruimtegebrek in Den Haag. Toen zijn deze gebouwen door de Cavalerie in gebruik genomen.
Ik kan u met 100% zekerheid vertellen dat uw opa op 10 mei 1940 in de Nieuwe Alexanderkazerne was. Van 3 - III Dep. Cav. kwamen 25 huzaren om het leven. Zij zijn op 8 en 9 mei opgekomen. Mannen van rond de 35 jaar. Lieten hun gezinnen thuis achter. Ik heb een kopie van een briefkaart waarop geschreven staat "wij slapen nu op de hooizolder boven de paardenstallen. Morgen krijgen wij ons eigen onderkomen" De post stempelde de kaart af op 9 mei om 23:00 uur. De betrokken huzaar sneuvelde enkele uren later op 10 mei om 04:15 uur. Alle huzaren en de ene korporaal liggen begraven op het Militaire Erehof in Den Haag. Op 10 mei j.l. heb ik daar de jaarlijkse herdenking gehouden in bijzijn van beide Regimentscommandanten van de Cavalerie. Overigens mag een ieder zich afvragen of die gesneuvelden daar wel liggen. Want bij een aantal van hen staat op de staat van dienst VERMIST. Overigens wanneer de Cavalerie geen vermisten heeft, dan is dat wel bij andere onderdelen waarvan het monument en de geschiedschrijving vertelt dat zij op dit Erehof liggen. Voor hen die interesse hebben is een rapport beschikbaar. Daar treft u o.a. de informatie aan dat meer dan 50% van de gesneuvelden als onbekende is begraven. Boven de grond hadden zij een naam. Na het begraven in een van de twee verzamelgraven worden zij als onbekend in het grafregister bijgeschreven. Deskundigen betitelen dit Militaire Erehof met de naam "beerput". Vraag het rapport aan bij militaireerehof@gmail.com en teken op petities.nl (Ereveld Den Haag). Zijn er vragen over Den Haag in 1940, stuur een email naar militaireerehof@gmail.com
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2021 23:03
Totaal berichten: 182
Mooi dat er nu wat meer duidelijkheid is. Ik heb ook nog wat verder gekeken en denk dat de conclusie te snel is getrokken dat het een kazerne zou zijn geweest waar het Algemeen Paardendepot gevestigd was.
De verwarring is ontstaan door de volgende links:
https://www.utrechtaltijd.nl/collecties/detail/?collection=utralt_uu-collection_umd-13595 https://indebuurt.nl/denhaag/sinterklaas/sinterklaas-is-jarig-8999-fotos-vna-d-esint~152168/7/

Daardoor is te snel de conclusie getrokken dat er sprake was van een kazerne. Wat dus niet het geval is geweest. Het was me ook niet helemaal duidelijk hoe een en ander in elkaar zat zoals ik in mijn vorige reactie heb aangehaald.
Het woord kazerne is ook op verschillende manieren te verklaren of uit te leggen.
Enfin, maakt niet uit. Belangrijkste is dat er meer duidelijkheid is gekomen. Daarvoor dank aan Ton Bos.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2021 12:06

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554