Discussiegroep

Onderwerp: Oorlogsverleden van mijn opa, A.H. ter Horst, I-19-R.I.

Totaal berichten: 2
427 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Na het lezen van "Grebbelinie 1940" ben ik nu ook een zoektocht gestart naar het oorlogsverleden van mijn opa die aan de Grebbelinie gevochten heeft in 1940. Albert Herman ter Horst, geboren in 1919 in Borne.

Er is weinig tot niks bekend over zijn oorlogsverleden, behalve dat hij in de omgeving van Veenendaal gelegerd was tijdens de oorlog, mogelijk aan of nabij een spoorlijn. Mijn vader en oom hebben hem vroeger meermaals gevraagd naar zijn ervaringen in de oorlog maar hij heeft er nooit echt over willen praten.
Na zijn dood in 2013 zijn er een paar foto's gevonden uit die periode met daarop zijn rang en regiment nummer maar deze zijn in de loop der jaren zoek geraakt.

Ik heb vorige week een zoekopdracht uit laten voeren bij defensie en hier zijn twee documenten boven water gekomen. Hieruit blijkt dat hij in mei 1940 als sergeant onderdeel was van het 19e regiment infanterie, I-I-19 R.I. volgens zijn staat van dienst. Op het andere document wordt gesproken over 19e regiment infanterie G.R. 2e groep.

Helaas is er niet zo veel te vinden over het I-19 R.I. op dit forum of op het internet. Ik hoop hier iemand te treffen die mij meer informatie kan geven over de mogelijke inzetten van mijn opa's regiment en of groep tijdens de meidagen 1940. Of informatie hoe mijn zoektocht te vervolgen. Op zijn staat van dienst staat misschien meer informatie die hiervoor nuttig kan zijn. Er is het een ander bij geschreven in nogal een doktershandschrift.
Misschien dat iemand hier er meer wijs uit kan worden.

Hoe de zoektocht verder ook gaat verlopen, na het lezen van "Grebbelinie 1940" is mijn beeld van de Duitse invasie en de weerstand die het Nederlandse leger geboden heeft sterk verandert en heeft mijn interesse aangewakkerd. Mijn broer is nu in het boek aan het lezen. Daarna gaan mijn vader, broer en ik een bezoek brengen aan de Grebbeberg. Ik hoop dan meer te weten te zijn gekomen om een aantal plaatsen te kunnen bezoeken om zo min of meer in de voetsporen van mijn opa te kunnen lopen.
» Dit bericht is geplaatst op 28 juli 2021 22:55
Totaal berichten: 182
De kans dat u veel meer informatie over uw opa zult komen te weten is klein.
Om u toch een idee te geven onder welke omstandigheden en waar hij zich bevond in de meidagen van 1940 geef ik het advies om de gevechtsverslagen van dat onderdeel te vinden. Uitgaande van 1-I-19 R.I.
Te vinden op https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2
Vervolgens klikken op inventaris. Vervolgens op 17. Pak P. XVII. IIe Legerkorps. Vervolgens op 17.7. IVe Divisie.
Vervolgens op 17.7.6. 19e Regiment Infanterie. En dan kunt u op gevechtsverslag 510011 klikken, maar de naam van uw opa wordt daar niet vermeld.
Zoals gezegd kunt u wel de gevechtsverslagen lezen van het 19e Regiment Infanterie om een idee te krijgen van de omstandigheden.
Het feit is dat vaak nergens meer informatie te vinden is dan op de staat van dienst.
Meestal worden alleen de namen van de leidinggevenden, evt. de namen van de gewonden of gesneuvelden vermeld. Soms voor uitzonderlijke omstandigheden.
Maar ik ben bang dat u niet veel meer zult vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 30 juli 2021 11:56
Totaal berichten: 2
Bedankt voor je bericht Ton. Dit verslag kende ik nog niet.
In het verslag komt Veenendaal en een spoorlijn voor, wat overeen komt met wat we van opa weten.
Al zal dat meer zijn bij 19 R.I., aangezien de spoorlijn Rhenen-Veenendaal een soort van stoplijn is geweest.
Ik ga algemener op de 19e R.I. houden voorlopig.
» Deze reactie is geplaatst op 30 juli 2021 22:10

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554