Discussiegroep

Onderwerp: Stellingen volledig bekend in Duitse kaarten ?

Totaal berichten: 432
334 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
In het “Denkschrift über die niederländische Landesbefestigung”, gepubliceerd in 1941 door het OKH, wordt bij de behandeling van de inrichting van de Grebbelinie zonder nader bewijs het volgende gezschreven. “Alle Kampfanlagen waren aus der Luft gut zu erkennen”. Dat laatste lijkt me sterk, op het bijgevoegde kaartje daar (op pag. 127), hier te zien op https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=photo&pid=2358 staan lang niet alle nu bekende stellingen. Zelfs niet als dat kaartje bijvoorbeeld in april gedrukt en verspreid was en niet bijgewerkt. In de kop van deze paragraaf staat echter dat dat kaartje (of alleen de tekst ?) volgens (nederlandse opgaven ? en later gedrukte kaartjes was gemaakt).
Ook als zoals in een Nederlands gevechtsbericht wordt beweerd dat alle nulpunten van de batterijen nauwkeurig in kaart zouden zijn gebracht dan lijkt me dat hoogstens een waarneming op bijvoorbeeld 13 of 14 mei te kunnen zijn geweest van enkele dan “veroverde” batterijstellingen. Zelfs dan is het raden naar de posities van 3 van de 4 stukken van elke batterij.
Volgens Duitse dagboeken waren ook maar 6 Nederlandse batterijen redelijk nauwkeurig gepeild.
Luchtfoto’s lezen is ook niet zo gemakkelijk. De stellingen waren in het algemeen goed gecamoufleerd. Ik ken maar een paar foto’s waarop Nederlandse stellingen goed herkenbaar zijn. Die is waarschijnlijk van I-12 RA uit het archief NA 2.13.16 (HKV) Inv nr 883. Er is nu ook een complete lijst van coördinaten bekend waarmee bijna alle posities van c.p.’s, batterijen, etc. nu redelijk nauwkeurig in kaart te brengen zijn. Zie NA 2.13.16 (HKV) Inv nr 967. Hierop de situatie van 25-4-1940.
» Dit bericht is geplaatst op 31 augustus 2021 13:40

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554