Discussiegroep

Onderwerp: Ander verhaal

Totaal berichten: 433
564 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Bij het doorzoeken van websites kwam ik de uitgebreide boekbespreking van Allert Goossens tegen van "War over Holland", de Engelse versie van "Mei 1940" van het NIMH.

Allert ken ik als een gedegen onderzoeker. De punten die hij voor verbetering aandraagt zullen dus waarschijnlijk wel stuk voor stuk steekhoudend zijn. Ik ga dit document http://www.waroverholland.nl/index.php?page=chapter-8---the-field-army-defeated) nog bestuderen, maar het is een hele waslijst.

Voor zo ver ik weet zijn dit soort punten (die bij gedegen eigen research aan de schrijvers bekend hadden kunnen zijn) nog niet verwerkt in een nieuwe editie van "Mei 1940". Naar ik hoop gaat dat nog wel een keer gebeuren.

Laat het verhaal dan ook anders, minder vals, klinken dan we nu nog te veel horen. Het zat niet “bijna allemaal” (?) tegen, “we” (?) waren niet laf, “we” (?) liepen niet allemaal weg, etc. Mijn beeld is echt anders. Bewijsmateriaal genoeg.
» Dit bericht is geplaatst op 1 september 2021 11:31
Totaal berichten: 433
Het linkje werkt niet goed, er is aan het eind een ) blijven staan. Willen jullie die voor me weghalen ?
» Deze reactie is geplaatst op 2 september 2021 07:42
Totaal berichten: 2.110
Deze bedoel je toch? http://www.waroverholland.nl/index.php?page=may-1940---the-battle-for-the-netherlands---book-evaluation

Toevallig wegens het feit dat mijn boek over Gennep aanstaande is (dat ook al niet sterk beschreven is in het standaardwerk van defensie), recent contact met de beslissers bij het NIMH Ben Schoenmaker/Erwin Rossmeisl gehad of er een intentie is om een vijfde en herziene druk van "Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied" te gaan maken. Met name de hoofdstukken van Vd Doel zijn namelijk zeer oude wijn inmiddels en vol misconcepties en allang ontkrachte fouten of (aangevulde) omissies. Hij heeft van onze site Zuidfront indertijd wel een en ander opgepikt en deels zelfs met eindnoten verantwoord (zoals de spoorwegtroepen die de ware helden van Dordrecht waren en ontkrachting van de mythe Lamm), maar ook het hoofdstuk over de Brabantse zegetocht van het 26e Legerkorps is zeer toe aan een 'overhaul'. Er werd me door de beide heren geantwoord dat er geen intenties zijn voor een herziene druk. Het NIMH heeft helaas WO2 grotendeels achter haar gelaten en aanstaande februari komt de co-productie met het NIOD uit, het grote onderzoek naar de Nederlands-Indische dekolonisatie https://www.ind45-50.org/

Ik kijk naar dit laatste ook zeer uit, zij het met vreze, in deze tijd waarin een groot deel van de 'wetenschappelijke' tak van de historie last heeft van deug-dwang en cancel-neiging. Mijn vaders tak komt uit Indië en mijn grootvader was een KNIL-krijgsgevangene die van Java de tocht naar Japan maakte en het ternauwernood overleefde. Mijn vader zat als jonge kerel met zijn familie geïnterneerd in Semarang. Nadien hadden ze de Bersiap te verhapstukken, ze zagen en hoorden de plunder- en moordpartijen en ondergingen de angst voor de terreur. Ik ben ontzettend benieuwd of NIMH/NIOD in staat zullen blijken om dit zeer beladen onderwerp objectief-kritisch over het voetlicht te brengen. Heel beladen in deze tijd, iedereen kijkt mee, de tenen zijn overal lang. En welk oordeel zal onze regering van weleer treffen dat ze haar onderdanen in Nederlands-Indië tijdens de bezettingsjaren door Japan niet doorbetaalde, niet eens pensioen voor hen spaarde; in tegenstelling tot het vaderland waar gewoon doorbetaald en doorgespaard werd door de regering. Het is een era waarover diepe frustraties bestaan bij Hollanders, Indo's maar ook zoveel autochtone Indonesische volken beheersen, niet in de laatste plaats Ambonezen/Molukkers en de Romusha's, hoewel die laatste vooral Sukarno als kwaaie genius voor hun wrange lot wisten. Geen fraai stukje geschiedenis, waar ik heel eerlijk gezegd nog nooit een excuus over hoorde van Koningshuis (de labiele Juliana, die de architecten van de Shoa in Nederland van de kogel redde en die nota bene Hirohito op staatsbezoek had in 1971) of kabinetten. Excuses worden wel gegeven aan bevolkingsgroepen die een eeuw eerder door ons tekort werden gedaan op plantages en andere vormen van dwangarbeid. De laatste jaren ook aan Joodse Nederlanders die hier door staat en bestuur zo tekort werden gedaan tijdens en na de oorlog. Aan Indonesië zelf deed men recent wat slappe pogingen een excuus aan te bieden, maar de toenmalige eigen en inheemse bevolking wacht nog steeds. Benieuwd wat er voor dynamiek ontstaat tijdens de komende winter. Dus een herziening van het voor ons zo belangrijke standaardwerk heeft voorlopig de prioriteit niet. Dat is de conclusie.
» Deze reactie is geplaatst op 2 september 2021 17:10
Totaal berichten: 433
Ontzettend spijtig dat er dus waarschijnlijk geen update komt van "Mei 1940", de officiële geschiedschrijving door het NIMH. De al wel wat verbeterde versie onder redactie van Prof. Amersfoort e.a. zal toch nog genoeg lezers op het verkeerde been gezet houden. Erg storend, in elk geval ook voor de historici hier. Onbegrijpelijk zo'n besluit. Definitief ?

Het is dan mogelijk erg interessant te weten dat mijn onvoltooid werk in .pdf uit 2012 nu toch (als alles goed gaat) wel een update met aanvullingen en slot gaat krijgen. Nieuwe titel "Mei 1940 - Ander verhaal".

Mogelijk wordt dit ook een boekje, al dan niet in eigen beheer geproduceerd.
» Deze reactie is geplaatst op 5 september 2021 11:46
Totaal berichten: 2.110
Waarom benader je Perry Pierik (Aspekt Uitgeverij) niet voor dat boekwerk Cees? Die is vast geïnteresseerd om je werk uit te geven. Ik wil er best bij ondersteunen qua relatiebeheer en wat reclame maken hier en daar. Jouw werk is van dusdanige kwaliteit dat ik me daar graag voor laat 'gebruiken'. Ik zie het graag op papier geborgd 'voor later'.
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2021 19:55
Totaal berichten: 433
Die uitgever heb ik nu tweemaal benaderd, geen antwoord tot nu toe. Blijkbaar hebben ze daar niet veel belangstelling.
» Deze reactie is geplaatst op 7 september 2021 15:04

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554