Discussiegroep

Onderwerp: Sluis in de liniedijk aan de Grift

Totaal berichten: 433
389 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Op een kaartje uit de stukken van de CV (NA 2.13.16 (HKV) inv nr 1220) is de verbeterde inundatie ingetekend van kom 1a en kom 1b oost van de Grift. Hierop een sluis in de liniedijk (waarom daar, aan de westkant ?) met een verhoogde keerkade zuid van het Nieuwe Kanaal. Die keerkade moest er komen om de inundatie tot 7m + NAP te kunnen stellen in het voorpostengebied. Onduidelijk is wat nog aan dit werk is uitgevoerd. De verbeteringen aan de Grebbelinie moesten volgens planning oktober 1940 gereed zijn.

Op kaart C.4 uit de Groene serie staat noord van de middelste opstelling van een stuk pantserafweergeschut van 1e sectie 8-Comp. Pag een open gat in de liniedijk aangegeven. Is dat (gezien het voorgaande) geen vergissing van Nierstrasz, moet dat gat niet bij Kruiponder geweest zijn, dus vlak boven de meest noordelijke opstelling van 8-C Pag ?
» Dit bericht is geplaatst op 16 september 2021 12:44

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554