Discussiegroep

Onderwerp: Granaten op de voorposten?

Totaal berichten: 4
439 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Mijn grootvader zat bij III-8 R.I., bij de mitrailleurcompagnie van het bataljon dat in de voorpostenstrook was gelegerd. Nu ben ik al een tijdlang flink aan het inlezen in de gevechten en de omstandigheden in de voorposten. Ik kan nog niet met zekerheid zeggen in welke sectie hij heeft gezeten, die van de Vaandrig Tack of die van de Luitenant Poortman. Dat hoop ik nog te achterhalen.

Nu is mijn vraag: Het boek Tot de laatste man en de laatste patroon gaat in op de discussie om het "bombardement" op de voorposten. Men heeft over de jaren het artillerievuur nogal verschillend beschreven. In de discussie hier op het forum meent @CJR dat zijn inzichten nogal verschillen van die van de auteur. Ik begrijp dat niet helemaal: de auteur stelt dat de Nederlandse artillerie het gevecht in de voorpostenstrook amper kon steunen en dat - in die zin - het Duitse vuur in de strijd om de voorpostenstrook effectiever was: het vuur had volgens diverse auteurs wel een flinke mentale impact op de troepen.


Mijn grootvader heeft onder dit vuur stand moeten houden. Nu is mijn vraag: wat voor bombardement werd er precies ingezet op de voorposten? Hoe groot was de schade en het gevaar? Zo hoop ik te begrijpen waar mijn grootvader in moest vechten.
» Dit bericht is geplaatst op 17 september 2021 10:53
(redactie)
Totaal berichten: 225
Het Duitse bombardement op de voorposten wordt in de Nederlandse verslagen beschreven vanaf 2.00 uur 11 mei 1940. Zwarts (C-3-III-8 RI) noemde het in zijn verslag en zag twee plekken, achter drukkerij Zomer en Keuning/ VADA (ten oosten) en bij het slachthuis achter de Pabstendam. Twee uiterst geschikte plekken daarvoor, zo lijkt het.

De Infanteriegeschützkompanie DF bestond organiek uit 12 stukken verdeeld over 4 zuge (, dus 4x 3 stukken. Twee zuge zullen dus vanaf (ongeveer) 2.00 uur vuur hebben uitgebracht. Het gaat dan om relatief kleine projectielen, maar desalniettemin wel artillerie. Ik kan me voorstellen dat de psychologische impact veel groter is geweest dan de daadwerkelijke fysieke uitwerking.

Wat mij opvalt is dat van Nederlandse kant vrijwel elke explosie als artilleriebeschieting wordt genoemd, ook het vuur van mortieren, licht infanteriegeschut, de inslagen van pantserafweergeschut en vaak ook handgranaten
werden in Nederlandse verslagen doorgaans artillerie genoemd. Er is wel vuur gevraagd en afgegeven voor zover mij bekend op die twee plekken, in ieder geval bij VADA, altijd het tijdstip daarvan moet ik u schuldig blijven.

Er zijn foto's bekend dat stukken Infanteriegeschütz door Wageningen worden getrokken, die zullen dan mogelijk nog ter versterking van de eerdergenoemde zuge bedoeld zijn geweest.

Van de MC hebben we al wel betrekkelijk veel namen. Als een email stuurt met zijn gegevens, mogelijk kunnen we gegevens uitwisselen.
» Deze reactie is geplaatst op 17 september 2021 11:26
Totaal berichten: 432
Volledig eens met het antwoord hierboven. Mooie verduidelijking.
Nog wat toelichting op mijn beeld. Het is heel lastig aan te geven hoe sterk het vuur van de drie Duitse afdelingen artillerie die op 11 mei 1940 zijn ingezet op de Nederlandse militairen in de voorposten in werkelijkheid is geweest.
Waarschijnlijk heeft het zwaarste (15 cm) geschut die dag vooral op vermoede stellingen van Nederlandse artillerie gevuurd, voor de rest storend vuur op Grebbeberg en omgeving afgegeven. Directe steun moest in elk geval van twee afdelingen 10,5 cm komen. Dat zijn altijd nog wel 24 vuurmonden, heel wat vuurkracht.
Volgens de Duitse verslagen kon de eigen artillerie die dag weinig steun bieden omdat vriend en vijand te dicht op elkaar lagen en nauwkeurige waarneming om vuur op doel te brengen en te houden hier ook voor de tegenstander (!) moeilijk was door begroeiing en bebouwing. Vliegerwaarneming (pas later in de middag verkregen) hielp de Duitsers ook al niet veel.
Ik wil de ervaringen van Nederlandse militairen die toen onder vijandelijk vuur kwamen, en dat als een intensief en hevig vuur hebben ervaren, beslist niet bagatelliseren. Een artilleristisch "matig vuur" kan, alleen al door scherfwerking, wel degelijk en tot op honderden meters afstand dodelijk verwonden. Maar de meeste slachtoffers vielen toch volgens de bekende gegevens door kogels uit Duitse handvuurwapens en mitrailleurs.
» Deze reactie is geplaatst op 17 september 2021 13:38
Totaal berichten: 2
Ik lees graag mee over dit onderwerp. Ik doe onderzoek naar Sgt. Wolf die onder Vaandrig Tack diende en heb op deze website al een en ander over de 2e Sectie MC kunnen vinden
Zou ook graag gegevens uitwisselen om erachter te kunnen komen wie zijn collega’s waren.
» Deze reactie is geplaatst op 24 september 2021 18:41

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554