Discussiegroep

Onderwerp: Luitenant Broeren

Totaal berichten: 5
464 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Eerder plaatste ik een vraag over mijn grootvader, reserve 1e luitenant D. Broeren, van het II-44-RI.
Toen wist men mij te vertellen dat hij dus 1e luitenant was, in tegenstelling tot onze info, dat hij 2e luitenant was.
Maar nu zou ik het toch mooi vinden om bepaalde gevechtsrapporten van dat regiment te kunnen koppelen aan de compagnie waar hij toe behoorde.
Is er een manier om erachter te komen bij welke compagnie hij ingedeeld was van het 2e battaljon, 44e Regiment Infanterie?
Zelf vertelde hij (maar niet graag en zeer zelden) dat hij bij Dodewaard was ingekwartierd.

Wie weet zijn er mensen met tips!

Geert Broeren
» Dit bericht is geplaatst op 24 oktober 2021 21:38
Totaal berichten: 183
Geachte heer Broeren,

Is uw grootvader Dirk Broeren, geboren op 3 september 1907 te Giessendam?

De enigste info die ik heb is zijn vredesregiment, namelijk 20 R.I.
Het is mogelijk dat zijn oorlogsonderdeel II-44 R.I. kan zijn (20+24). Zeer waarschijnlijk hebt u info over zijn staat van dienst.
Wat ik wel weet is dat hij reserve 1e luitenant der militaire administratie is geweest.
Hij is al per 1 januari 1934 bevorderd tot 1e luitenant. Dus dat is wel duidelijk.
Vanwege zijn rang heeft hij zeer waarschijnlijk bij de staf van een bataljon gezeten, in dit geval zou het mogelijk zijn II-44 R.I.
Echter de naam van de reserve luitenant der administratie van II-44 R.I. was volgens de kaderlijst van de Brigade A, waartoe II-44 R.I. behoorde, F.J. Boelsma. Tevens was de functie van zo'n administrateur verplegingsofficier van een bataljon.
De kaderlijst kunt u vinden op de volgende link: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=492&milang=nl&miview=inv2#inv3t2
U kunt die vinden op de scans 835 e.v. (of te wel pagina's 809 e.v.)

Het lijkt me sterk dat uw grootvader ook daarbij was ingedeeld als tweede administrateur.
Nu is het wel mogelijk dat F.J. Boelsma niet correct is ingedeeld in de kaderlijst. Op dezelfde kaderlijst ontbreken namelijk de namen van de luitenants der militaire administratie bij de staven van I-44 R.I. en III-44 R.I.
Om meer zekerheid te hebben zou u de Staat van Dienst van uw grootvader op kunnen vragen. Indien u die al hebt zou het mogelijk zijn dat daar het oorlogsonderdeel van uw grootvader vermeld wordt.
De Staat van Dienst is op de volgende link aan te vragen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie

Wat ik wel zeker weet, zeker gezien de rang van uw grootvader, is dat uw grootvader niet ingedeeld is geweest bij een compagnie maar waarschijnlijk bij de staf van een bataljon die tevens verplegingsofficier was.

De gevechtsrapporten van 44 R.I. zijn te vinden op de volgende link: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=2231&micode=409&milang=nl&miview=inv2#inv3t3
Daar vind u alle gevechtsrapporten van de onderdelen van Brigade A, waartoe 44 R.I. toe behoorde.
» Deze reactie is geplaatst op 28 oktober 2021 11:14

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554