Discussiegroep

Onderwerp: Militair verleden

Totaal berichten: 1
586 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn zwager wil graag info over waar zijn vader Gerben Boersma
Geb.14 08 1912 gelegerd was,welk onderdeel bij opkomst en waar verder gevochten in de 2de wereldoorlog.

Verdere info op plaatje 5RVA 1932 111-117 baarderadeel
» Dit bericht is geplaatst op 14 november 2021 12:55
(redactie)
Totaal berichten: 225
Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn.

Het opvragen van gegevens van militairen (ook dienstplichtigen) kan digitaal, defensie heeft een uitgebreide pagina https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie

Het op te vragen personeelsdossier bestaat o.a. uit een staat van dienst, een straflijst en mogelijk aanvullende informatie. U kunt dit volledig digitaal opvragen. Men noemt dit beroep op privacy.
U vult uw eigen gegevens in.

Vervolgens kiest u:
– (Op welk AVG-recht doet u een beroep?) Persoonsgegevens van een overleden persoon.
– (werknemer-id/ registratienummer) niet invullen
– (Om welke persoonsgegevens gaat het) Volledig personeelsdossier

U upload een kopie van uw eigen legitimatiebewijs.

Een Uittreksel uit het overlijdensregister is niet nodig, tenzij de persoon minder dan 100 jaar geleden is geboren.

U ontvangt een bevestiging van uw verzoek en wacht dan enkele weken. Het is verstandig om het hele personeelsdossier op te vragen aangezien het al moeilijk genoeg zal zijn om bijvoorbeeld te achterhalen waar uw voorouder heeft gediend in mei 1940. Heeft u de pdf's gekregen, kunt u die hier delen om u mogelijk aan de gewenste gegevens te helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 november 2021 17:48

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554