Discussiegroep

Onderwerp: reserve 1e luitenant J.J. van der Pijl

Totaal berichten: 9
476 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Op 14 mei, om 7.00 uur werden bij Amerongen, ingevolge de voor den terugtocht ontvangen bevelen, reserve 1e luitenant J.J. van der Pijl en zijn manschappen, gevangen genomen door Duitse strijdkrachten, marcherende op de kunstweg Rhenen-Utrecht.

Geachte redactie,
Bij deze enkele vragen:

Vraag 1:
Behoorde reserve 1e luitenant J.J. van der Pijl toe aan het 10e Regiment Infanterie. Dit aangezien een verklaring die hij heeft afgegeven aan luitenant-kolonel P.J. van den Briel – Commandant 10e Regiment ?

Vraag 2:
Kan exact het onderdeel worden aangegeven over welke reserve 1e luitenant J.J. van der Pijl leiding heeft gegeven en waar was hij dan oorspronkelijk gestationeerd?

Vraag 3:
Op basis van zijn gevangen name op 14 mei om 7.00 uur (Amerongen, kunstweg Rhenen-Utrecht) kan in de krijgsgeschiedkundige boeken worden achterhaald welke Duitse legereenheid voor diens gevangenname in aanmerking zou kunnen komen ?

Vraag 4:
Is het juist om te stellen dat het 10e Regiment Infanterie onder leiding van uitenant-kolonel P.J. van den Briel uiteindelijk geen tegenaanval heeft doen ondernemen op de stellingen om en nabij de Grebbeberg ?


Bij voorbaat dank inzake plaatsing van de vragen.

Vriendelijk groetend,
Jack Huntjens.
» Dit bericht is geplaatst op 13 juni 2022 16:05
(redactie)
Totaal berichten: 225
J.J. van der Pijl was sectiecommandant van MC-I-10 R.I. Blijkens zijn dagboek kreeg van den Briel op 12 mei 1940 rond 17.00 uur persoonlijk opdracht om het commando van zijn regiment over te dragen aan zijn kapitein adjudant en met II-11 R.I., I-20 R.I. en de beschikbare troepen uit de stoplijn aldaar een tegenaanval te lanceren tegen de vijand in Rhenen. Op 13 mei 1940 rond 18.00 uur kwam de order af om 10 R.I. terug te trekken op Houten, zie https://proxy.archieven.nl/0/B6B54D42DF614181AF6A1B4D3A5B26B6.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2022 19:03

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554