Discussiegroep

Onderwerp: Een Duitse zware houwitserbatterij onder vuur

Totaal berichten: 433
454 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
De wapenfeiten van de Nederlandse artillerie in mei 1940 bij de Grebbeberg kregen in militair historische studies weinig aandacht. Er was hierover ook niet zo veel in Nederlandse gevechtsverslagen te vinden. Kort na de gevechten hield men zich zo veel mogelijk op de vlakte, mogelijk uit angst voor Duitse represailles. Na de oorlog kwam weinig aanvullende informatie boven water. Ook over de inzet van Duitse artillerie weten we nog maar maar weinig.

Officieren van 3-III-8 RA beschreven later wel dat deze eenheid een Duitse motorbatterij (zware veldhouwitsers) onder vuur nam toen die langs de Molenweg (nu Geertjesweg) optrok naar de Bornse steeg. Volgens de registers van afgegeven vuren vond deze actie plaats om ongeveer 11.30 uur op 13 mei 1940.

Hierbij kwam ongetwijfeld een batterij van IV./AR 256 onder vuur, uitgerust met de 15,0 cm sFH 18. Dit type geschut werd verplaatst met motortrekkers. Het verschoot granaten van 43,5 kg tot 13,3 km. Effectief bereik was ongeveer 10 km.

Op bijgaand kaartje
is de meest waarschijnlijke route van die Duitse batterij aangegeven. Op het kaartje zijn ook de zo goed mogelijk gereconstrueerde stellingen van twee Mörser-batterijen te zien bij Kortenburg en Nol in 't Bosch. Die waren van s.Art.Abt735, uitgerust met de 21,0 cm Mörser 18, die een brisantgranaat van 113 kg verschoot tot maximaal 16,7 km. Effectief bereik was ongeveer 12,5 km.

Voor wie geïnteresseerd is in dit soort feiten hiermee alvast een voorproefje, misschien volgt later meer.

» Dit bericht is geplaatst op 14 augustus 2022 15:27
Totaal berichten: 12
Hallo,
interessant, vooral als er kaartjes bij komen van vroeger en nu, zodat je ter plaatse kan gaan kijken. Zelf heb ik geen militaire achtergrond, daardoor vind ik het bijvoorbeeld lastig om de afstanden in te schatten waarop de verschillende wapens (effectief) werden gebruikt.

vriendelijke groet
Reinder Horinga
» Deze reactie is geplaatst op 17 augustus 2022 09:46

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554