Discussiegroep

Onderwerp: graag info over 2RI II-70

Totaal berichten: 8
404 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik zou graag meer informatie willen ontvangen over 2RI II-70. Ik heb de 'dogtag' van mijn opa gekregen en daar staat op: 2 RI 1940 II-70

Kan iemand mij vertellen waar dit precies bij hoort en waar deze groep gevochten heeft tijdens de Meidagen 1940?

Alvast bedankt!
» Dit bericht is geplaatst op 23 december 2022 13:09
(redactie)
Totaal berichten: 225
2 RI 1940 II-70 betekent dat hij bij de 2e lichting van 1940 behoorde bij het 2e Regiment Infanterie. Deze lichting kwam vanwege de oorlogsdreiging vervroeg op in februari 1940; normaal zouden zij in september 1940 zijn opgekomen.

2 R.I. lag te velde, dus kwam hij op bij het 2e Depot Bataljon dat in februari 1940 in den Haag was gevestigd. De infanterieopleiding was nog lang niet afgerond in de meidagen van 1940, echter werden zij wel ingezet bij de verdediging van het Westfront Vesting Holland. Enige compagnieën zijn ingezet in de bestrijding van de Duitse luchtlandingstroepen. Het Dagboek van de commandant van het 2e depot bataljon kapitein W.G.A. Schoenmakers geeft wellicht iets meer informatie, zie https://proxy.archieven.nl/0/7A44452B9223472A81DC0B10D74A3220 . Weet u wellicht de naam van de commandant dan kunnen we zijn verrichtingen op 10 mei e.v. waarschijnlijk achterhalen.
» Deze reactie is geplaatst op 23 december 2022 14:04
Totaal berichten: 8
Bedankt voor de snelle reactie! Mijn opa heette Henricus Cornelis Josephus Maria Elsen, geboren 10-08-1920 te Veldhoven. Ik weet van een fotootje dat hij voor de Meidagen zijn opleiding kreeg aan de Kromhoutkazerne in Tilburg. En toen bij het 2de bataljon, 2de compagnie, 2de sectie zat. Hij is krijgsgevangen gemaakt en naar Luckenwalde gegaan.
» Deze reactie is geplaatst op 23 december 2022 14:11
(redactie)
Totaal berichten: 225
Het 2e Depot Bataljon leverde de manschappen voor de 2e compagnie Bewakingstroepen die de vliegvelden bewaakten rondom Tilburg onder commando van kapitein E.J. Hemmes. Helaas is van hem geen verslag van de krijgsverrichtingen bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 23 december 2022 21:59
Totaal berichten: 8
Dank. Klopt het dat ze vanuit daar krijgsgevangen zijn gemaakt? Mijn opa heeft verteld dat ze in een kazemat zaten (mijn opa en een paar andere soldaten, waaronder Frans van Lieshout uit Helmond) toen ze omsingeld werden door Duitse soldaten. Ze waren doodsbang en mijn opa riep ‘nicht schiessen!’. Toen hebben de Duitse soldaten ze opgepakt en krijgsgevangenen gemaakt.

Nog een vraag: wat betekend die 70 op zijn dogtag?

Wederom veel dank!
» Deze reactie is geplaatst op 24 december 2022 01:33
(redactie)
Totaal berichten: 225
Dat kan zijn. Er is een archief met krijgsgevangenkaarten, https://proxy.archieven.nl/0/9804CE0B4DEC4129B54505256483C753

Het nummer 70 verwijst naar het volgnummer in de gemeente waar hij was opgeroepen voor dienstplicht. Elke mannelijke Nederlander, die op 1 januari van het jaar dat hij 19 jaar oud werd in Europa woonde of wiens wettige vertegenwoordiger op dat tijdstip in Europa woonde, moest zich op het gemeentehuis laten inschrijven voor de dienstplicht; dit werd opgenomen in de registers.

Niet alle mannelijke burgers werden in "werkelijke dienst" opgeroepen. Een loting bepaalde per gemeente welke ingeschrevenen daadwerkelijk werden opgeroepen/ ingeloot. Alle ingeschrevenen deden mee aan de loting, tenzij de ingeschrevene op de dag vóór de loting ''voorgoed ongeschikt'' of ''uitgesloten" was. Vrijgestelden, zie onder, loten wel mee. De loting werd in 1938 afgeschaft waardoor een groter contingent dienstplichtigen onder de wapenen kwam. De ingeschrevenen konden ook nog worden afgekeurd of in aanmerking komen voor een vrijstelling, zie https://www.westervoort1940.nl/dienstplicht.html
» Deze reactie is geplaatst op 24 december 2022 12:27
Totaal berichten: 8
Zou het dan zo zijn dat hij bij II-2 R.I. zat tijdens de Meidagen? Of is dat zo niet te achterhalen?

(Ik heb geprobeerd zijn staat van dienst op te vragen, maar schijnbaar worden de gegevens overgebracht naar het Nationaal Archief. Dat zou er in September op staan, maar nog niks kunnen vinden)
» Deze reactie is geplaatst op 27 december 2022 14:36
Totaal berichten: 182
Op het ander deel van de discussiegroep "Grebbeberg etc." vermeld u dat uw opa in januari 1940 in de Kromhoutkazerne in Tilburg was. De Kromhoutkazerne was echter in Utrecht en bestemd voor de genie. Tijdens de mobilisatie is de genie daar vertrokken en is er o.a. een infanterieregiment geweest. http://www.jeoudekazernenu.nl/kazernes-g-l/kromhout/x-kromhout-utrecht.html
Volgens Joost is deze lichting pas in februari 1940 opgekomen. Zoals Joost ook al zegt was dit depotbataljon gelegerd in Den Haag en in mei 1940 betrokken geweest bij de gebeurtenissen aldaar.
Het is dus ook mogelijk dat hij bij de 2e Compagnie Bewakingstroepen heeft gezeten bij de verdediging van het vliegveld Gilze-Rijen, hoewel die vooral bestond uit de oudere lichtingen en zijn daar zeker niet krijgsgevangen gemaakt omdat alles naar vliegveld Haamstede in Zeeland is teruggetrokken.

Ook is het mogelijk dat hij bij het 2e Regiment Infanterie te velde terecht is gekomen. Om daar meer duidelijkheid in te krijgen moeten er meer gegevens bekend zijn anders blijft het gissen.

Als ik dit zo alles lees en hoor heb ik eerder het idee dat uw opa niet op de Grebbeberg heeft gevochten zoals u verondersteld op het ander deel van de discussiegroep.

Ik denk eerder dat hij, indien hij zijn opleiding heeft gehad bij het 2e Depotbataljon, bij het 26e Regiment Infanterie aan de Maas heeft gezeten en daar betrokken is geweest bij de gevechten aldaar en zoals u zei bij een kazemat zat en ook daar krijgsgevangen is gemaakt en afgevoerd naar kamp Luckenwalde.
Dit lijkt me een meer waarschijnlijker scenario. Het zijn vooral de militairen die betrokken zijn geweest bij de gevechten in de grensregio's en op de Grebbeberg die in mei 1940 krijgsgevangen zijn gemaakt en afgevoerd naar Duitsland.

U kunt zich de moeite besparen met het zoeken in de krijgsgevangenendossiers. In de bekende dossiers is hij en ook Frans van Lieshout niet te vinden, ook al vanwege het simpele feit dat er geen Nederlandse krijgsgevangenen zijn geregistreerd in kamp Luckenwalde.

Om meer duidelijkheid te krijgen zou u een Staat van Dienst van uw opa moeten hebben. Soms geeft dat meer duidelijkheid.
Indien u bereid bent om de bij u bekende militaire gegevens van uw opa uit te wisselen met mij zou ik u misschien beter kunnen helpen.
Er zitten nu nog teveel onduidelijkheden en tegenstrijdige feiten in de vermelde berichten.

Ik zie trouwens ook dat de volgorde van de geboortenamen van uw opa niet correct zijn weergegeven.
Dit is denk ik Henricus Josephus Cornelis Maria Elsen, geboren op 10-08-1920 te Veldhoven, zie volgende link: https://preserve.archieven.nl/proxy/fonc-rhce/15389/4028/00427_B_Veldhoven_G0009_1920_0059-0060.jp2?format=embed&key=2A3757246E88094411A97D44D8E45C92&miadt=48&miahd=2361786279&token=3F5A0447E1F0852DC8DF6FE38952AE6C&rdt=20210916
Ik wil niet zeuren of betweterig overkomen over zoiets, maar als je iets gaat zoeken van bepaalde personen dan moeten de gegevens echt helemaal correct zijn om misverstanden of onduidelijkheden te voorkomen. Zeker als je een zoekopdracht op internet doet. Of bovenstaande registratie moet natuurlijk niet kloppen.

Hopelijk kunt u meer duidelijkheid geven.
» Deze reactie is geplaatst op 31 december 2022 17:17

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554