Discussiegroep

Onderwerp: Brugslag bij 227.ID

Totaal berichten: 433
331 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Bekend is dat de opmars van 227.ID minder vloeiend verliep dan die van 207.ID. Er was tekort aan brugslagmateriaal. Na sterk aandringen stelde X.AK nog een Brüko B (goed voor overspanning van 120 m) beschikbaar. Dat terwijl 227.ID zo te zien toch genoeg brugslagmateriaal meegekregen had. Brüko 612 en Brüko 651, elk goed voor een overspanning met draagvermogen van 8-10 ton van 120 m. De Ijssel bij Zutphen was op dat moment 120 m breed.
Nierstrasz veronderstelde dat het tekort ontstond omdat al een sectie van Brüko 612 was gebruikt voor brugslag over de zijtak van het Twentekanaal naar Almelo [ten behoeve van Schnelle Gruppe Nord]. Dat (b)lijkt niet het hele verhaal te zijn. Vermoedelijk is nog een sectie gebruikt voor de opmars van IR 366 [een nakomende grote eenheid bij Schnelle Gruppe Mitte]. Bovendien moesten enkele waterlopen [onder meer de Berkel en de Buurse Beek ongetwijfeld ook overbrugd worden omdat die waarschijnlijk toch ook alle vernield waren.
Tenslotte moest nog rekening gehouden worden met later te bouwen bruggen. Er was in de plannen alleen nog uitdrukkelijk rekening gehouden met de bouw van een noodbrug over het Apeldoorns kanaal. Op zijn minst moest daarna nog het Valleikanaal en/of de Grift worden overbrugd.
Voor brugslag bij Zutphen stelde X.AK uiteindelijk [na veel aandringen, in een persoonlijk gesprek tussen de Ia's van 227.ID en X.AK bij Zutphen] een Zug 1/410 beschikbaar. Die arriveerde pas in de vroege ochtend van 11.5. Tot die tijd moesten de spitsen over rubberbootjes en veren. Hetzelfde speelde zich af bij het Apeldoorns kanaal. De brug bij Beekbergen-Lieren kwam tegen de middag van 11.5 gereed [13.00 uur Duitse tijd].» Dit bericht is geplaatst op 26 februari 2023 15:26
Totaal berichten: 433
Het kaartje hierboven is gebaseerd op twee belangrijke veronderstellingen:

1. Opgaaf was om zo snel mogelijk de IJssel te bereiken en over te komen, zo mogelijk over een nog intacte brug, dat was eigenlijk alleen goed te realiseren als de hoofdwegen (die nu provinciale N-wegen zijn) zouden worden gevolgd
2. De voor de hand liggende eerste doelen waren dan (ook gezien de vertrekpunten) per groep: SGN - Deventer, SGM Zutphen, SGZ tussen Zutphen en Bronkhorst.

Vreemd is dan dat het meegegeven brugslagmateriaal verdeeld werd over deze groepen. Alleen SGZ had genoeg materiaal om een brug over de IJssel te slaan met genoeg draagvermogen van ook de daar ingedeelde gemotoriseerde eenheden (met name I./AR 697, een afdeling le FH 18). Dat moest ook wel, want tussen Zutphen en Bronkhorst waren er geen bestaande bruggen. Maar vooraan werd bij SGZ slechts een deel van een Brüko meegevoerd, in tweede echelon de rest. Was de mogelijke route dan wel goed verkend en ook de logistiek wel in orde?
» Deze reactie is geplaatst op 28 februari 2023 11:47
Totaal berichten: 433
Bij nadere bestudering van de bronnen -en vooral het kaartmateriaal van X. AK- lijkt de opmarsroute op details nog wat anders te zijn geweest dan in bovenstaand kaartje aangegeven. Er volgt dus een verbeterde versie.
Opvallend is, dat inderdaad waarschijnlijk vooral de N-wegen zijn gevolgd en ook, dat tot aan de IJssel-overgang al minstens één Brüko B zal zijn gebruikt. Ook over het Overijssels kanaal moest namelijk een brug worden geslagen. Voor Schnelle Gruppe Nord (vanuit Bentheim vertrokken).
Opvallend is verder, dat een marsgroep van Schnelle Gruppe Mitte (vanuit Ahaus) vertrokken) volgens de kaartjes van X. AK langs de zuidkant van het Twente kanaal oprukte. Daar was volgens kaarten van die tijd hooguit een secundaire weg.
Uiteindelijk moest bijna de hele divisie (227.ID) zich door de flessenhals bij Zutphen wringen. Flinke verkeersopstoppingen waren het gevolg. Nee, de logistiek (ook de aanvoer van munitie) was niet op orde. Het liep in de Duitse opmars ook heel anders van vooraf gedacht. Veel zat voor 227.ID tegen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 maart 2023 11:30
Totaal berichten: 433
Met de nu achterhaalde gegevens is de volgende reconstructie te maken van de opmarswegen van de snelle groepen. Dit is de meest waarschijnlijke oplossing omdat hierbij zo min mogelijk kanalen of beekjes worden gepasseerd en zoveel mogelijk ook de kortste weg naar de opgegeven doelen:

SG Nord (1): Bentheim - Oldenzaal - Goor - Rijssen - Nijverdal - Raalte - Zwolle
SG Nord (2): Bentheim - Oldenzaal - Goor - Rijssen - Holten - Bathmen - Deventer
SG Mitte (3): Ahaus - Alstätte - Haaksbergen - Neede - Geesteren - Lochem - Zutphen
SG Süd (4): Vreden - Eibergen - Borculo - Ruurlo - Barchem - Lochem - Zutphen

De marsgroepen A (grote eenheid IR 366) en B (grote eenheid IR 412) overschreden de grens in het tussengebied, vermoedelijk vooral over de secundaire (land)wegen.
Met de marsgroepen A en B meegerekend waren toch mogelijk vier bruggen over de kanalen (Twente kanaal met zijtak en Overijssels kanaal op twee plaatsen) nodig. Aannemelijk is daarmee dat nog vóór IJsselovergang al minstens één Brüko B zal zijn gebruikt. Voor brugslag over beekjes voerde 227.ID nog wat eigen materiaal mee. Pi 227 had brugmateriaal voor een overspanning van 28 m met draagvermogen van 8 ton en voor 32 m met draagvermogen van 4 ton.
Een aangepast kaartje volgt nog.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2023 19:54
Totaal berichten: 433
Nog een kleine maar belangrijke aanvulling. Volgens een evaluatierapport van 227.ID bestond het eigen materiaal van de divisie uit (delen van) een Brüko A. Niet geschikt om het zware materieel te dragen, vaak ook achteraan in de colonnes omdat het door paarden getrokken werd. Het is volgens dit bericht dan ook in Holland niet gebruikt.» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2023 17:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554