Discussiegroep

Onderwerp: C.B.J Nieuwenhuis

Totaal berichten: 3
2.885 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
Zijn er nog oud-strijders die Korporaal C.B.J. Nieuwenhuis heeft gekend. Hij was ingedeeld in staf III-11e R.I. Hij bevond zich tijdens de mobilisatie in Amerongen. In de meidagen is hij gesneuveld op de Grebbeberg ten zuiden van Straatweg bij de oude ingang van Ouwehands Dierenpark. Wie kan mij meer vertellen.

Peter W. Nieuwenhuis
» Dit bericht is geplaatst op 13 februari 2006 13:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Bij ons is het volgende bekend over korporaal C.B.J Nieuwenhuis.

Hij sneuvelde op 12 mei 1940 tijdens de ( voor een deel ) mislukte opdracht aan III - 11 RI om de stoplijn ( in dit geval vak 3 - I - 8 RI, zuid van de Grebbeweg ) te versterken. Hij is gevonden op 18 mei op 35 meter ten zuiden van die weg tegenover de Dierentuin, in een greppel. Hij is nog diezelfde dag begaven op het Militaire Ereveld op de Grebbeberg. Hij was op dat moment nog niet geidentificeerd, getuige het feit dat hij daar tot 17 april 1941 als onbekend militair heeft gelegen.
Een van de bronnen is het verslag van sergeant Verhey van MC - III - 11 RI
( staat op dit moment nog niet op onze website ).

Meer persoonlijke informatie over de mobilisatietijd en de meidagen zal van elders moeten komen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 februari 2006 14:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De Verbindingsafdeling van Staf III - 11 RI is, met achterlaten van het materiaal in Rhenen, op de Grebbeberg ingezet als TIRAILLEURsectie op de linkervleugel van het bataljon. Mogelijk heeft Nieuwenhuis tot deze Verbindingsafdeling behoord.
De positie op de linkervleugel zou hem dan in de buurt van de 2e compagnie van kapitein Franssen hebben gebracht. Misschien is dit een spoor dat zou moeten/kunnen worden gevolgd.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2006 00:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het lichaam van Nieuwenhuis is dicht in de buurt gevonden van de eveneens gesneuvelde luitenant Rakhorst van de ( zelfde ) Verbindingsafdeling.
Van Rakhorst is bekend dat hij sneuvelde in een handgemeen met SS-stoottroepen, die door de stoplijn waren gebroken en even later III - 11 RI ( en tevens de rechtervleugel van I - 24 RI )overvielen dat zich net aan het opstellen was bij de ingang van de Dierentuin.
Het lijkt niet zo gewaagd te veronderstellen dat Nieuwenhuis hetzelfde lot heeft getroffen als zijn commandant.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2006 17:44

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554