Discussiegroep

Onderwerp: 2.VI.Aut.Bat. informatie grootvader

Totaal berichten: 5
3.551 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik heb via mijn grootmoeder in de loop der tijd een aantal zaken van mijn grootvader ontvangen over zijn diensttijd. Helaas is mijn interesse te laat gekomen om mijn grootvader nog de nodige zaken te vragen over zijn verleden m.b.t. zijn diensttijd en de periode van de meidagen van '40.

Ik heb een groot aantal brieven, Kobus Kuch kaarten, Oorlogszakboekje, Militair Rijbewijs en 3 foto's. waarvan 1 een staande portret foto is gemaakt bij Foto Duiker Zeist, Slotlaan 36. En 2 foto's, waarvan 1 heel duidelijk, verwijst naar Ziekenhuis Arnhem.

In zijn Oorlogszakboekje staat geschreven het volgende:

Reg.I No=480 op de voorkant en op blz.3 staat geschreven: 2e Comp.VI.de Aut.Bat. en als extra daarbij een handgeschreven notitie door De Res.1eLt.J.W.Gmelich Meijling dat mijn grootvader gerechtigd is om de witte band met rode kruis te dragen.

Ik weet dat mijn grootvader, vanwege het aanstaande huwelijk met mijn grootmoeder, net voor de inval thuis was in Overijssel en daardoor niet meer in de mogelijkheid was om naar zijn eenheid terug tekomen. In mijn beleving heeft ie de Grebbeberg genoemd als plaats van bestemming. En hij is altijd "kwaad" geweest op het feit dat ie niet de mogelijkheid heeft gehad om deel te nemen aan de verdediging van ons land.

Kan iemand mij iets zeggen over de eenheid waar mijn grootvader geweest is of waar ik zelf informatie zou kunnen vinden.

Jan Willem
» Dit bericht is geplaatst op 7 maart 2006 09:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het Ve en VIe Autobaljon behoorden tot het z.g Auto-regiment, dat, met als standplaats Zeist, rechtstreeks onder het commando van het Veldleger viel.
Het Ie t/m IVe Autobataljon waren elk toegewezen aan een van de 4 Legerkorpsen.Het IIe lag het dichtst bij de Grebbeberg, namelijk in Doorn.

Eerste Luitenant van de Motordienst P Gmelich Meijling was inderdaad sectiecommndant van een der secties van de 2e compagnie.

Nogal wat van de secties ( in totaal 8 ) van het Autoregiment zijn in de meidagen elders gedetacheerd geweest.Toen het regiment op 14 mei het bevel kreeg terug te trekken op Gouda, waren die er dus niet bij.Ik heb er een aantal van die detacheringen met enige moeite kunnen achterhalen,maar niet allemaal. Waar de secties van uw grootvaders compagnie, in het bijzonder die van luitenant Gmelich Meijling, in de meidagen verbleven kan ik dus niet met enige zekerheid zeggen.Het kan in Zeist zijn geweest, maar dus ook elders.
Het is natuurlijk ook niet eens helemaal zeker dat uw grootvader tot de sectie - Gmelich Meijling behoorde, al is de kans daarop wel vrij groot.

Er is echter een mogelijkheid om toch het een en ander te achterhalen.
Vraag b.v op het rapport/verslag ( van de meeste onderdelen bestaan die verslagen/rapporten wel, zij het ( dus ) niet altijd ) van de 2e compagnie van het VIe Autobataljon, commandant kapitein Motordienst E. VOGELS. Het is zelfs mogelijk dat er een verslag of rapport is van luitenant Gmelich Meijling. Uit die verslagen en/of rapporten zal dan waarschijnlijk wel blijken waar de diverse onderdelen zijn ingezet/gedetacheerd.
Voor alle zekerheid, er zal ook wel een verslag of rapport zijn van majoor Motordienst M Spetter, de commamndant van het VIe Autobataljon.
Eventueel kan ik u wel helpen aan een omplete Kaderlijst van het VIe Autobataljon.
De aanvraag kan per e-mail ( of telefonisch ) worden ingediend bij het Instituut voor Militaire Historie in DEN HAAG: nimh@mindef.nl
Telefoon: 070-3165836, adres: Alexanderkazerne, gebouwen 203,204 en 205, Van Alkemadelaan 357, 2597 BA DEN HAAG.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 13:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zou nog willen toevoegen dat het VIe Autobataljon bestemd was voor GENEESKUNDIG transport.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 14:40
Totaal berichten: 5
Ontzettend bedankt voor deze snelle maar ook helder antwoord. Komende week krijg ik het resterende deel van de correspondentie van mijn grootvader. Er zit nog een heel groot pakket aan Kobus Kuch kaarten bij, (bij toeval kon ik bij mij in Leeuwarden onlangs nog een boekje "Mobilisatie klanken vanuit de Grenzen kopen" een uitgave van Fr.Rombouts)en nog andere soort kaarten van die strekking. Misschien kan ik ook daaruit nog het nodige halen aan informatie. Ik zal ieder geval een verzoek doen bij het NIMH te Den Haag. Een kaderlijst ben ik absoluut in geïnteresseerd.

1 kaart van 12.IV.1940 heeft poststempel Zeist
1 kaart van 16.IV.1940 heeft poststempel Utrecht Station

Is er ergens een boek te vinden met informatie over Kapitein E.Vogels of Majoor M.Spetter of als er informatie is ben ik reuze benieuwd.

Jan Willem
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 15:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Zulke literatuur is mij althans niet bekend.
Maar mogelijk weten ze dat bij het NIMH wel.

De kaderlijst van VI AUTOBAT. stuur ik later op de dag ( gescand ) op.

Overigens: die kaart met poststempel Zeist sluit natuurlijk prachtig aan.
Daar was immers het AUTOREGIMENT gelegerd.
Ik zal nog eens kijken of ik iets kan achterhalen over geneeskundige transporten van en naar de Grebbeberg en omgeving.
Dat zou dan de link tussen de Grebbeberg en het VIe AUTOBAT. moeten zijn.
Bij de troepentransporten heb ik VI Autobat. in elk geval niet kunnen vinden, wat nu ook vrij logisch lijkt.
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 16:13
Totaal berichten: 5
Ik ben vandaag een aardig stukje opgeschoten en heb alvast een aanvraag bij het NIMH ingediend. Ben heel erg benieuwd naar hun reactie, morgen zal ik de rest de spullen van mijn grootvader gaan ophalen.

Jan Willem
» Deze reactie is geplaatst op 7 maart 2006 16:21
Totaal berichten: 5
Ik heb gisteren de resterende briefkaart opgehaald en kom bij een aantal nog het volgende tegen:

2e Comp.VI.de Aut.Bat.5 Sectie Veldleger

Was is de betekenis van "5 Sectie Veldleger"

Jan Willem
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2006 09:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Elk Autobataljon bestond uit een aantal ( in het geval van VI Autobat. 4 ) compagnieen en die op hun beurt weer uit een aantal secties. Het is dus een soort onderverdeling.
Veldleger : V en VI Autobat. stonden rechtstreeks onder bevel van de Commandant Veldleger.Onder dat Veldleger viel o.m het IIe legerkorps dat het zuidelijke deel van de Grebbelinie, dus o.m de Grebbeberg, verdedigde.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2006 10:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op de lijst van sectiecommandanten van de 2e compagnie VI Autobat. wordt luitenant F.S Muller als 5e genoemd. Dit KAN er goed op wijzen dat deze Muller commandant van die 5e sectie was.
Misschien geen slecht idee om ook zijn ( eventuele ) verslag of rapport bij het NIMH op te vragen.
Veel nieuws over PERSONEN bevatten dit soort rapporten overigens maar zelden.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2006 10:26
Totaal berichten: 5
Als eerst wil ik mijn enorme dank uitspreken voor de hulp, verstrekte informatie en opgestuurde scan. De komende tijd zal ik zover het kan de kaarten gaan sorteren op datum en de tekst gaan lezen/overzetten in Word.

Er zijn heel erg bijzondere kaarten bij met mooie print m.b.t. de soldaten tijd etc. Heel erg spijtig om te moeten weten dat een oom jaren terug het nodig heeft gevonden het complete uniform te moeten kwijtraken of nog erger met de vuilnis heeft meegegeven.

Mijn oprechte dank voor de nodige hulp zover.

Jan Willem
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2006 21:06

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554