Discussiegroep

Onderwerp: Kasteel Amerongen

Totaal berichten: 3
3.025 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Gezocht...
In correspondentie van Cornelis B.J. Nieuwenhuis wordt vermeldt dat hij telefoonwacht heeft op het kasteel. Zijn brieven zijn verstuurd vanuit Amerongen. Mede namens een medewerker van het kasteel stel ik u de vraag of er iemand is die ons kan vertellen welke rol het kasteel in Amerongen in 1939/1940 heeft gespeeld.
» Dit bericht is geplaatst op 17 maart 2006 15:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik heb dit nog niet uitgezocht, en wellicht dat Hajo Groenman dit ondertussen wel doet. Maar ik leg zo even een verband met de luchtverdediging [luchtwacht post]. Voorts viel Amerongen in het rayon van de Brigade B [na evacuatie van III.LK uit Brabant]. Op 11 mei was de staf van Brigade B in Amerongen, waar zich ook de oude staf van de IVde divisie bevond [met telefoonaansluitingen]. Bovendien bevonden zich hier nog meerdere onderdelen van het Veldleger [w.o. 26RI].
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2006 15:48
Totaal berichten: 3
De brief waar het hierom gaat is verstuurd in oktober 1939, dus Nieuwenhuis had in deze periode telefoonwacht op het kasteel. Vraag is of dit kasteel Amerongen is geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2006 16:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Dat is goed mogelijk, hoewel ik het dus niet zeker weet. Amerongen was het oude stafkwartier van de 4e Divisie, die later naar de Grebbeberg [Elst] werd verplaatst.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2006 16:21

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554