Discussiegroep

Onderwerp: 10e regiment infanterie

Totaal berichten: 4
12.724 keer gelezen
58 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Waarom is er zo weinig bekend van het 1-2-10e RI tijdens de eerste oorlogsdagen, en waar zijn ze ingezet.
» Dit bericht is geplaatst op 22 mei 2006 14:27
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar informatie over "10e regiment-infanterie, garniezoen te Ede" Dit zat en stond op de papieren van mijn vader. H.J. Waaijer. Ik vond zijn oorlogszakboekje, kennisgeving van inlijving, bewijs groot verlof, en nog veel meer van uit de oorlog. Hij was van lichting 1939 2-98. wie kan mij hier over wat meer informatie geven. Alvast bedankt, Koos Waaijer, Canada
» Deze reactie is geplaatst op 22 juni 2006 04:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
10 RI behoorde tot de 2e divisie ( IIe Legerkorps ) en verdedigde de Grebbelinie in de omgeving van Veenendaal. Het 4e bataljon ( 10 RI telde 4 bataljons in plaats van de gebruikelijke 3 ) is op 10 mei naar Rotterdam gestuurd ter versterking van de verdediging aldaar.
Op zichzelf beschik ik over vrij veel informatie wat betreft 10 RI en ik wil u best het een en ander toesturen.
Ik zal u een voorstel doen via uw prive e-mailadres.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juni 2006 09:35
Totaal berichten: 191
10 RI verdedigde de Grebbelinie tussen (globaal) Veenendaal (inbegrepen) en de spoorlijn Arnhem-Utrecht. Voorposten lagen o.m. bij Ederveen en oost van De Klomp. De Duitsers traden hier op met het tot hun 207e Divisie behorende 368e Infanterie Regiment, gesteund door een afdeling artillerie (I/AR 207) en wel tegen de voorposten bij De Klomp. Deze waren in het aanvalsvak bezet door ongeveer drie infanteriesecties van 1-II-10 RI.. Op 11 mei vielen de Duitsers na een verkenning om 19.30 uur aan. De aanval werd echter met behulp van de eigen artillerie afgeslagen en eindigde om ca 21.30 uur in een Duitse terugtocht. Op 12 mei volgde om 05.30 uur in de morgen een zeer krachtige aanval, gesteund door de afdeling artillerie, waarbij de vijand al zijn troepen inzette. Onder zware druk trokken de voorposten terug op de frontlijn, waar ze echter weer werden teruggezonden om hun stellingen weer in te nemen. Dat lukte merkwaardigerwijs, omdat de Duitsers het op ongeveer hetzelfde tijdstip na zware verliezen eveneens hadden opgegeven. Vooruit gezonden Nederlandse patrouilles vonden vernielde Duitse mortieropstellingen, motoren, dozen met achtergelaten mortiergranaten, uitrustingsstukken en een zestal gesneuvelde Duitsers. De vijand meldde slechts: “Het 368e Infanterie Regiment viel uit de omgeving Ede aan, aan beide zijden van de weg Ede-De Klomp. De aanval stokte voor de versterkingen ten oosten van De Klomp en werd afgebroken”. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar “Grebbelinie 1940” (10e of 11e druk), pags 99/100 en 125-127.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juni 2006 10:34
Totaal berichten: 2
Wie kan mij informeren over, danwel verwijzen naar literatuur, betreffende een uit Duitsland terugkerende trein waarvan werd verondersteld dat deze tot de normale dienstregeling behoorde, maar bleek vol te zitten met Duitse soldaten. Deze trein zou gestopt zijn in Veenedaal waar de Duitsers de trein hebben verlaten en de aanval hebben ingezet.
Welke legereenheden van beide partijen betreft het dan?
» Deze reactie is geplaatst op 14 oktober 2007 22:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Aan Nederlandse kant zou dat dan I - 10 RI geweest moeten zijn, zij stonden ruw gezegd bij De Klomp. Overigens kunnen we dit verhaal rustig naar het land der fabelen verwijzen. Was dit werkelijk het geval geweest dan is het ondenkbaar dat Nederlandse rapporten en verslagen dit niet gemeld zouden hebben. Dit zou toch groot nieuws zijn geweest en het zou toch ook onmiddellijk gevolgen hebben gehad voor de Nederlandse militairen aldaar? In feite meldt geen enkel verslag van I - 10 RI ( of van andere in de buurt opgestelde onderdelen ) ook maar iets wat er in de verste verte op lijkt. Je zou haast vermoeden dat een en ander verward is met de ( heel bekende overigens ) situatie bij Mill, waar inderdaad een Duitse trein in de rug van de Peel-Raamstelling een bataljon infanterie heeft uitgeladen, dat vervolgens tegen de bezetting van die stelling is ingezet.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2007 00:12
(redactie)
Totaal berichten: 225
Dat zal wellicht de planning zijn geweest bij de inzet van Panzerzug no. 7. Door ons werd althans verondersteld dat die verder zou zijn gereden naar Veenendaal en daar door de Grebbelinie zou moeten zijn doorgebroken waarbij zich een situatie zou moeten hebben voorgedaan die vergelijkbaar is met de strijd bij Mill.

Echter een belangrijk detail daarbij is dat de brug bij Westervoort tijdig tot ontploffing werd gebracht en het plan dus in duigen viel.

Overigens werd bij De Klomp een offensieve beweging van Duitse zijde in een latere fase wel ondernomen, die echter werd afgeslagen.

Het is natuurlijk mogelijk dat bij Arnhem Duitse troepen zouden zijn ingeladen, maar daar spreekt weer tegen een foto in de buurt van de schweizer hohe van de meidagen 1940 waarop wagons te zien zijn waarbij mag worden aangenomen dat naast de rijksweg ook de spoorbaan ter plaatse zou zijn voorzien van versperringen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2007 00:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Weg en spoorweg bij De Klomp zijn pas in de vroege avond van de 10e echt afgesloten. Dat dit niet eerder gebeurde heeft te maken gehad met het nog moeten binnenkomen van afdelingen Huzaren en tevens met het evacueren van burgerbevolking. Bij De Klomp is o.a over een bepaalde afstand de rails verwijderd en de spoorbrug opgeblazen.
Een en ander is te lezen in het verslag van luitenant Hoekwater ( I - 10 RI ), commandant van het dichtbij liggende Fort aan de Buursteeg.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2007 13:51
Totaal berichten: 2
Ondanks het kiezen van verschillende vraagmomenten,invalshoeken en een open vragenstelling, blijft het verhaal van mijn vader, 89 jaar, consistent.
Hij heeft soms wat tijd nodig, maar vertoont geen dementieverschijnselen.
Dat wil niet zeggen dat het juist is. Vraag blijft: waar heeft hij het pertinent onjuist. Zijn verhaal in het kort:
- Opgeroepen in de Wilhelminastraat in Haarlem.
- Met de trein naar Amersfoort.
- Van Amersfoort naar Veenendaal gelopen.
- Ingekwartierd bij een boer tussen De Klomp en Veenendaal.
- Naar Veendaal na gereedkomen van een school.
- Achter (dichtbij)de school een kerk die gebruikt wordt als badhuis.
- Wordt toezichthouder bij het badhuis.
- Koopt prive een motor en stalt deze bij H. J. Diteweg aan de Buurtlaan
West 93 te Veenendaal. Hij kent deze hr. Diteweg als beheerder van
van een Groothandel in Kruidenierswaren.
Hij is zelfs klant van deze hr. Diteweg want hij handelt in gevulde
koeken en chocoladerepen.
- Staat op ? mei voor de spoorbomen te Veenedaal met zijn motor en ziet
een trein aankomen met Duitse soldaten die het perron schoonvegen.
- Keert om en brengt zijn motor naar H.J. Diteweg. Gaat vervolgens naar
de school.
- Alles is inmiddels in rep en roer. Mogen de school niet meer verlaten.
Het moment is onduidelijk, maar Hr. Diteweg weet zijn motor te verkopen
en komt het geld brengen bij de school.
- Gevechthandelingen vinden plaats. Worden overlopen. Blijft liggen. Vindt
zijn eenheid terug en gaat richting Amersfoort. Vertoont verschijnselen
van een shock en wordt in een ziekenhuis in Amersfoort opgenomen.
- Duitsers vorderen het ziekenhuis. De daar liggende soldaten worden met
civiel transport naar het station gebracht. Mijn vader gaat naar het
Wilhelminagasthuis in Amsterdam.
» Deze reactie is geplaatst op 20 oktober 2007 22:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb eigenlijk het idee dat flarden van herinneringen van uw vader door elkaar zijn gaan lopen en onbewust een eigen leven zijn gaan leiden. Voor hem zal vaststaan dat het echt zo is gebeurd. Wij zijn wel vaker geconfronteerd met verhalen die bij nader inzien niet zo gebeurd kunnen zijn.
Over deze mensen, die weinig tot niets gewend waren, is in die paar dagen zoveel heengekomen, dat het achteraf niet altijd mogelijk zal zijn geweest alles in de juiste volgorde te zetten. Vergeeet ook niet dat men in deze periode niet of nauwelijks aan slapen is toegekomen.
Een groot aantal details die u geeft zullen gewoon kloppen, maar voor de Duitse trein bestaat werkelijk geen enkele aanwijzing. Noch in verslagen en rapporten, noch in een enkel dagboek dat ik heb kunnen inzien.
Ik heb nog even gedacht dat hij mogelijk een Nederlandse EVACUATIETREIN heeft zien binnenrijden en daar in zijn herinnering iets anders van heeft gemaakt. Maar dat kan ook niet, want ik begrijp net dat half april is besloten om de Veenendaalse bevolking per schip te evacueren ( vanuit Elst ). Vervoer per trein zou militair te lastig zijn geweest, privevervoer trouwens ook.
Kortom: dit gedeelte blijft echt een raadsel.
Dat die meneer Diteweg dat geld naar de school is komen brengen is natuurlijk goed mogelijk. Alleen lijkt het me niet waarschijnlijk dat dit IN de meidagen is gebeurd. De burgerbevolking van Veenendaal is namelijk geevacueerd en Diteweg zal waarschijnlijk geen uitzondering hebben gevormd. In theorie zou het op 10 mei misschien nog wel mogelijk zijn geweest.

Van echt "overlopen worden" door de Duitsers is rond Veenendaal maar weinig sprake geweest. Het zou eventueel gebeurd kunnen zijn in de zeer vroege morgen van de 14e mei in de omgeving van Prattenburg, zuid-west van Veenendaal. Een dekkingsdetachement van 3 - I - 10 RI ( uw vader moet absoluut zeker hebben behoord tot 10 RI ,gezien de opkomst in Haarlem en het verblijf in Veenendaal ) is daar door de oprukkende SS uit elkaar geslagen. Een aantal militairen heeft zich kunnen redden en is daarna in noordelijke richting gegaan. Een aantal bereikte Maarsbergen, maar mogelijk zijn anderen verder gekomen. Veruit het grootste deel van 10 RI is via Amerongen terechtgekomen in Houten.
Misschien doelt uw vader op dat bovengenoemde gevecht. Vraag hem eventueel of hij de naam van kapitein Dirk Sluis kent. Is het trouwens een idee om een kaderlijst op te sturen van 10 RI? Het kan zijn dat uw vader bepaalde namen herkent, waardoor we gerichter kunnen zoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 21 oktober 2007 01:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
We kunnen hier denk ik heel helder is zijn. Dit is gewoon een hoax. Er is beslist geen aanraking met Duitsers in Veenendaal geweest op 10 mei. Ook de dagen erna zijn geen treinen met Duitsers door de Grebbelinie gedrongen en in gevecht geraakt. Hier is duidelijk sprake van gemutileerde herinnering.

De zuid-noord lijn [Betuwe-Amersfoort] is slechts door Nederlandse militaire transporten gebruikt en afvoer van gevangenen en burgers. Uitgesloten dat enige trein met Duitsers hiervan gebruik maakte. De lijn Arnhem - Utrecht die ook bij Veenendaal voorbij ging is de enige optie. Daar echter is geen trein met Duitsers langsgekomen. Los van de coupures voor de Grebbelinie werd de spoorlijn constant door patrouilles bewaakt. We kennen de verhalen van de aldaar meermaals onderschepte 'Polen', vermoedelijk een commando eenheid die inderdaad [zoals Bruinsma zegt] Zug no 7 moest assisteren.

Feit is echter dat het volkomen onwerkelijk zou zijn als inderdaad een trein met Duitse militairen de Grebbelinie had gepenetreerd. Dit was een sensationele actie geweest die nooit de officiele analen ongezien was gepaseerd. De acties van het Veldleger en de gebeurtenissen aan de Grebbelinie zijn tot in detail beschreven in het Stafwerk Veldleger. Geen enkel verslag meldt een trein met Duitsers. Het is alleen maar aannemelijk te denken dat hier sprake is geweest van of een gebeurtenis na de capitulatie of een Nederlandse militaire trein.

Voor de rest is dit verhaal echt een hoax. Maximaal een gemutileerd verhaal waarin allerlei zaken oneigenlijk zijn samengebracht. Het is simpel: de Grebbelinie is ALLEEN bij Rhenen doorbroken door enige Duitse eenheden, en pas NA de evacutaie van de linie. Nergens anders zijn Duitsers door de linie gebroken.

Wel is er natuurlijk bij de Klomp sprake geweest van een Duitse aanval aan de voorzijde van de linie. Dit gebeurde door een regiment van 207.ID, maar op 'traditionele' wijze. Men viel aan weerszijde van de weg tiraillerend aan. Die aanval werd behoorlijk krachtdadig afgeslagen door de Nederlandse verdediging. De frontlijn werd niet eens in gevaar gebracht. Wel sneuvelden hier mensen van 10RI. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een eventuele shock toestand heeft bijgedragen tot een niet heldere verwerking van belevenissen en zodoende hebben geleid tot dit [letterlijk] fantastische verhaal.
» Deze reactie is geplaatst op 21 oktober 2007 14:22
Totaal berichten: 1
Trein en troepen

Er moet op 10 mei 1940 weldegelijk een trein zijn binnengekomen op station
Veenendaal. Echter niet uit zuid-oostelijke (Arnhem-Utrecht), maar uit noordelijke richting (Amersfoort-Kesteren). En niet met Duitse, maar met Nederlandse troepen.

Mijn oud-oom, dpl. sld. L.A. Blok, werd op 10 mei 1940 per trein vanuit Leiden (10e Depot Bataljon) vervoerd naar station Veenendaal (centrum). Hij herinnert zich dat na het verlaten van de trein, men nog even verzameld is geweest in een grote ruimte (stationshal?), maar van daaruit meteen de stellingen in werd gedirigeerd. Deze waren overigens net geschilderd en het carboleum brandde op zijn lippen. Men kan zich voorstellen dat op dat moment (oorlog net uitgebroken) e.e.a. in een marstempo geschiedde, gepaard met een hoop kabaal en gecommandeer, en zulks net leek op 'schoonvegen'. Het kan zijn dat dit tafereel vanaf b.v. de Kerkeweg of beter, vanaf een meer noordelijk (verderweg) gelegen overgang werd gadegeslagen, en men van de weeromstuit, veronderstellende (al) met Duitse troepen te maken te hebben, rechtsomkeer ging en zich bij zijn onderdeel meldde. In de hectiek om de nieuwelingen een plek te geven, ter vermijding van het 'door elkaar lopen' dan wel in afwachting van herschikking der troepen i.h.a., is het dan niet onwaarschijnlijk dat
- bij wijze van ordemaatregel - reeds gelegerde manschappen op hun post c.q. binnen moesten blijven. Ware het Duitse troepen geweest, dan had men de manschappen vast niet binnen gehouden, zo mag worden verondersteld.

Tegen deze achtergrond is het verhaal van veteraan Zwart lang niet pertinent onjuist, gemutileerd of fantastich te noemen. Herinneringen zijn inderdaad vaak flarden van hetgeen men heeft beleefd, waarbij tijdverdichting de leemtes wegneemt. Dat men eigen troepen voor vijandige aanzag was in die eerste oorlogsdagen niet ongebruikelijk (ook hedentendage zijn daar voorbeelden van, zoals het 'friendly fire'-incident in Uruzgan).

Blijft opmerkelijk daarentegen dat, wanneer het hier 10 mei 1940 betreft,
veteraan Zwart op z'n prive-motor door Veenendaal reed en zich niet in z'n stelling c.q. op z'n post bevond; in de nanacht was immers fase 4 afgekondigd. Verklaarbaarder is het wanneer dit voorval eerder, b.v. begin april, zou hebben plaatsgevonden, gelet ook op de aanwezigheid van iemand uit de burgerbevolking.


P.S. Een H.J. Diteweg komt in 1939 inderdaad voor in de archieven van de KvK Amersfoort/Utrecht, te raadplegen via www.hetutrechtsarchief.nl, maar
vanwege vastlopen van de site niet nader raadpleegbaar.
» Deze reactie is geplaatst op 27 juli 2008 22:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Interessante bijdrage en m.i ook wel een plausibele verklaring voor dit toch wel raadselachtige verhaal.
Overigens is de aanwezigheid van een burger in Veenendaal juist op 10 mei nog wel verklaarbaar. De evacuatie die op die dag plaats had zal ongetwijfeld ( dit valt na te gaan ) meerdere uren in beslag hebben genomen.
» Deze reactie is geplaatst op 28 juli 2008 00:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Er zal ongetwijfeld een trein - meerdere treinen - zijn binnengelopen op 10 mei. De spoorlijn was druk in gebruik. Kwestie die werd aangedragen was de penetratie van een trein vol met Duitse troepen, die het station schoonvegen. Vervolgens gevechtshandelingen en overlopen worden. Dat is een verhaal dat geen enkele waarheid in zich draagt. Wij hebben dat als een niet gebeurd verhaal aangeduid en dat lijkt me terecht.

Zoals ook door mij gezegd kan het een trein met Nederlandse soldaten zijn geweest die abusievelijk als een trein met Duitsers werd aangezien of dat er Duitse krijgsgevangenen werden herkend die ook op diverse stations zijn gerapporteerd, al op 10 mei. Het betrof militairen die aan boord van neergeschoten vliegtuigen zaten en gevangen genomen waren in de sectoren van het veldleger.

Onze eerdere reacties op het verhaal lijken me accuraat. Het is een verhaal dat op zichzelf een niet-gebeurde belevenis weergeeft. Zoals wij ook al aangeven zal de perceptie van de verteller oprecht zijn, oprecht uit zijn gedachtenreproductie voort gekomen zijn. Mutilatie van herinneringen en zelfs fantasieën komen veel voor bij (getraumatiseerde) veteranen. Daar zit zelden kwade wil bij. Meestal wordt het werkelijk zo (her)beleefd.
» Deze reactie is geplaatst op 28 juli 2008 01:11
Totaal berichten: 25
In het boek "Dorp in het duister - Veenendaal 1940-1945" wordt alleen gesproken over treinen die op 10 mei de bewoners van Veenendaal-Zuid evacueerde richting Alkmaar.
» Deze reactie is geplaatst op 29 juli 2008 11:58
Totaal berichten: 38
LS,

In de Checkpoint (blz 28) van deze maand staat een interview met de infanterist Louis Blok (89).
Met een kanttekeningen, ter bevestiging van het gegeven in deze discussie dat een gedeelte van 10 Dep. Bat. naar Veenendaal werd verplaatst.

.... Met een onafgemaakte militaire opleiding werd Blok in het voorjaar van 1940 van Leiden naar Veenendaal-De Klomp gestuurd......

De kanttekening mijnerzijds is dat er m.i. geen haast was in het voorjaar van 1940 om minder- of ongeoefenden van 10 Dep. Bat naar hun moederregiment te sturen. Het kan in de beleving van de heer Blok zijn dat hij zijn opleiding niet heeft afgemaakt.

Bij 4R.I. was het in 1939, vóór de mobisatie, gewoon dat een dpl. 5,5 maanden in 4R.I. (Ie Bataljon) zijn opleiding kreeg en de resterende tijd bij het Grensbataljon (IIe bataljon) doorbracht. Of dit ook nog van toepassing was na de mobilisatie is mij niet bekend.

MvG,
F. Oorschot.
» Deze reactie is geplaatst op 7 september 2008 19:29
Totaal berichten: 38
LS,

Ter aanvulling op mijn laatste bericht.

In de weinige gegevens die mij ter beschikking staan komt niets voor dat aangeeft dat op 10 mei 1940 militairen van 10 Dep. Bat. zijn overgeplaatst naar andere delen van het land.
Wel zijn in de avond van 9 mei detachementen van 10 Dep. CBT naar vliegvelden de Zilk en Ruigenhoek gezonden ter verdediging van deze vliegvelden.

De enige indicatie dat er militairen in het voorjaar zijn overgeplaatst naar het veldleger is een fotoserie van dpl. J. van Ingen van 10 Dep. Bat. Twee van zijn foto’s zijn getiteld: Naar het veldleger. http://www.geheugenvannederland.nl/ Zoeken naar de serie met: van Ingen.

MvG,
F. Oorschot.
» Deze reactie is geplaatst op 7 september 2008 22:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Dat is niet helemaal waar Frans. Er zijn wel degelijk een aanzienlijk aantal militairen na de basisopleiding - en voor afronding van de gehele opleiding - naar diverse parate eenheden gestuurd. Naar regimenten te velde, naar grensbataljons en vooral (zoals je zelf aangeeft) naar bewakingseenheden. Bij 10RI en 15RI was er bovendien sprake van vier bataljons, wat sowieso uitzonderlijk was. Overigens waren die niet allemaal compleet.

Er zijn zoveel zaken niet-organiek of niet-gepland verlopen dat het soms bijzonder lastig is om te spreken van 'gebeurde in principe niet'. Onze landmacht had helaas behoefte aan iedere militair die het kon vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2008 01:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het lijkt me niet zo veemd dat er geen aanduidingen zijn dat op 10 mei militairen van 10 Dep.Bat zijn overgeplaatst naar andere delen van het land.
10 Dep.bat is namelijk vanaf de vroege morgenuren van deze 10e mei direct (o.a bij de Haagse Schouw ) en indirect ( in de vorm van b.v bewakingsdiensten in de regio - Leiden ) betrokken geweest bij de strijd die het onmiddellijke gevolg was van de Duitse luchtlandingen ( en dan meer in het bijzonder die bij Valkenburg ) rond Den Haag. Dat zal op dat moment de eerste verantwoordelijkheid zijn geweest.
Er zijn tenslotte zelfs eenheden aan het Veldleger ONTTROKKEN in verband met deze ontwikkelingen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 september 2008 18:17
Totaal berichten: 2
Goedendag,
Ik ben sinds kort mij een beetje aan het verdiepen het 10e regiment infanterie. Mijn opa heeft hier in gediend en wil uitzoeken waar hij precies gelegerd was in mei 1940. Dit omdat hij er zelf nooit over sprak.
Ik heb een oorlogszakboekje en dogtags van hem maar meer niet. Daar staat niet zoveel in alleen dat hij van lichting 1940 1 is. Op de dogtag staat 10 RI 1940-III-84.

Is er iemand die er meer van weet.
mvg Chris.
» Deze reactie is geplaatst op 9 november 2010 14:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het is wel wat erg weinig om op af te gaan, maar er blijkt in elk geval uit dat uw/je grootvader pas op een heel laat moment ( de 3e lichting van 1940, d.w.z maart of april ) tijdens de mobilisatie onder de wapenen is gekomen. Daarom kan ik niet zeggen of hij toch nog naar de omgeving van Veenendaal ( waar 10 RI lag ) is gestuurd of dat hij mogelijk nog in het Depot van de IIe Divisie in Leiden zat toen de oorlog uitbrak. Vanwege de Duitse luchtlandingen rond Den Haag op de 10e mei zijn trouwens wel recruten van 10 Dep.Bat ( het depot-bataljon van 10 RI ) ingezet in de omgeving van Leiden, Valkenburg, Katwijk en ook bij de bekende Haagse Schouw.Maar of dat ook voor de 3e/jongste lichting gold is mij op het ogenblik niet bekend.In totaal sneuvelden trouwens 11 militairen van dit onderdeel tijdens de meidagen.
Maar zonder verdere gegevens kunnen we wat betreft legeringsplaats en mogelijke inzet inzet van uw/je grootvader niets met zekerheid zeggen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 november 2010 15:50
Totaal berichten: 2
Dat dacht ik al,
Ik weet via mijn moeder dat hij wel richting grebbeberg is geweest.
Zijn zak boekje is ook niet helemaal ingevuld.
Is soms ook moeilijk te lezen.
Op de eerste bladzijde staat bij zijn rang: g.d.
Ben via zijn veteranenpas achter zijn reg.nr gekomen.
200610044 Pieter Horstman was zijn naam.
Bedankt voor de snelle reaktie.
» Deze reactie is geplaatst op 9 november 2010 16:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Richting Grebbeberg wijst dan inderdaad toch op Veenendaal.
Eenheden van 10 RI zijn (heel) zijdelings bij de Slag om de Grebbeberg betrokken geweest.
Voor de gezochte informatie over 10 RI zou je bij google de naam " Anton Wijfjes " kunnen intoetsen, dan vindt je de website van zijn zoon Bert Wijfjes met al het wetenswaardige over 10 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 9 november 2010 17:03
(redactie)
Totaal berichten: 225
G.d. staat voor gewoon dienstplichtige
» Deze reactie is geplaatst op 9 november 2010 17:07
Totaal berichten: 25
Om meer te kunnen vertellen over de oorlogsperiode van uw grootvader, Peter Horstman, is het zaak om het bataljon en compagnie te achterhalen. U kan via het IVENT, www.defensie.nl/cdc/ivent/defensiearchief/persoonsarchief/, zijn staat van dienst opvragen en met een beetje geluk staat hier, naast het 10e Regiment Infanterie, ook het exacte onderdeel vermeld. Misschien weet uw moeder of een ander familielid nog iets te vertellen over deze periode van Peter Horstman. U heeft het over een veteranenpas, staan hierop, naast het registratienummer, misschien nog meer gegevens.

Buiten de gegevens die op de website over mijn vader Anton Wijfjes www.antonwijfjes-grebbelinie.nl staan, heb ik meer informatie over het 10e. Wilt u meer weten mag u altijd via mijn e-mail contact opnemen.

Bert Wijfjes – bam.wijfjes@quicknet.nl
» Deze reactie is geplaatst op 10 november 2010 14:42
Totaal berichten: 38
LS,

Dienstplichtigen van het 10e Depot Bataljon uit Leiden kwamen op nogal vreemde plaatsen terecht.
Op http://tiethoff.nl/Oomjan.htm is een dagboek te vinden van J. Gerretsen

Dpl. Gerretsen kwam met de mobilisatie op in 10 Dep. Bat. Op 17 oktober 1939 werd zijn sectie of zijn compagnie, dat is niet duidelijk, vanuit Leiden overgeplaatst naar Scherpenzeel en Veenendaal. In Scherpenzeel werden zij ingedeeld bij 3-II-15 R.I. Klaarblijkelijk was er een abuis in het spel maar de betreffende bataljonscommandant merkte op, "Enfin, laat het maar zoo."

MvG,
F. Oorschot
» Deze reactie is geplaatst op 19 december 2010 11:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Wat betreft IV-10.RI kunnen we in elk geval wel vaststellen dat het grotendeels niet tot de stam van 10.RI behoorde. Op een klein deel van het bataljon na (dat van 7.GB kwam), werd het vooral samengesteld uit mannen van II-43.RI. Het bataljon bestond overigens slechts uit drie tirailleurcompagnieën zonder MC. Op 10 mei werd het al richting Rotterdam gestuurd, waar het vanaf de volgende dag zou worden ingezet.
» Deze reactie is geplaatst op 19 december 2010 12:32
Totaal berichten: 3
Hallo, Ik ben geinteresseerd naar het 11 regiment infanterie wie kan mij helpen aan infomatie over de geschiedenis van 11 R.I. Een groot deel van het 11 R.I. was gedurende de mobilisatie gelegerd in Leersum.

Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groeten.
Jos Rams
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2011 09:05
Totaal berichten: 25
Voor informatie over het 11e Regiment Infanterie kan u altijd terecht bij het NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) te Den Haag. http://www.defensie.nl/nimh/
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2011 11:39
Totaal berichten: 25
Na een jaar droog te staan van informatie, probeer ik het weer eens.
Misschien onder de nieuwe forumlezers of onder de vaste bezoekers van de website.

In mijn persoonlijk archief heb ik de verslagen van het NIMH over 10 RI, maar bij deze instantie ontbreken de verslagen van de commandanten van 1(het onderdeel van mijn vader Anton Wijfjes)-2-3 en MC-II-10 RI.

Ik ben op zoek naar informatie – verslagen – foto’s van en over het 10e Regiment Infanterie in de periode 1939(Mobilisatie) – 1940(de Meidagen en hierna).

www.antonwijfjes-grebbelinie.nl
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2012 13:57
Totaal berichten: 1.340
Beste Bert. Heb je het Nationaal Archief al eens benaderd? Het NIMH heeft in feite een incompleet archief. In het NA heeft men van veel onderdelen meer, zeker ook van de tijd voor 10 mei 1940. Ik zou daar eens een zoekslag beginnen. En tegenwoordig is het NA een beter te bezoeken instantie dan het NIMH, dat (overigens buiten hun eigen schuld om) niet meer over haar eigen archief beschikt.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2012 14:38
Totaal berichten: 25
Bedankt voor de tip, Allert.
Ik ga ze benaderen, wie weet wat hier nog boven water komt.
Dat wordt dus een dagje Den Haag.

Ik moet wel zeggen dat het NIHM toen zeer behulpzaam waren en mij alle verslagen en stafkaarten van en over 10 RI hebben toegezonden.
» Deze reactie is geplaatst op 22 mei 2012 18:12
Totaal berichten: 3
Wie kan mij vertellen welk regiment de traditie van 10 regiment infanterie heeft overgenomen. En ik wil graag weten, is er een archief van het reunië comité 10 R.I. 1940 en waar is dat gebleven?

Vriendelijke groeten,
Jos Rams
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2013 21:57
Totaal berichten: 1
Oorlogsverleden J.C.Oudenampsen.

In de jaren direct na de oorlog 40-45 werden wij als kinderen sporadisch op hoogte gesteld van de diverse oorlogshandelingen. Zo vertelde mijn vader dat hij had gevochten op de Grebbeberg , doch vrij snel was gevlucht en dat hij later als krijgsgevangene in Polen was geweest.Mijn moeder voegde er nog aan toe dat hij in Vorden op de trein was gezet. Verder hebben ze ons er niets van verteld en heeft hij het geheim mee zijn graf in genomen.

Bekijk hier de hieronder besproken bijlagen (PDF, 1,2 MB)

Na zijn overlijden in 1997, zie bijlage 2, hebben wij enkele spullen gevonden zoals zijn oorlogszakboekje, zie bijlage 1 A en 1 B en het bewijs van Nederlanderschap, zie bijlage 3.

Tevens vonden wij nog een foto van de mobilisatie , zie bijlage 4. De pijl verwijst naar mijn vader.

Het herinneringscentrum in Westerbork gaf mij het advies om kontakt op te nemen met het Rode Kruis in Den Haag. Daar konden zij niets vinden omtrent J.C.Oudenampsen.
Zij verwezen mij naar Het Nationaal Archief en Ministerie van Defensie.
In het Nationaal Archief bleek een dossier te bestaan van mijn vader, zie bijlage 6.
Van het Ministerie van Defensie kreeg de informatie omtrent zijn militair verleden, zie bijlage 5.
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie kon mij ook niet de informatie verstrekken waarop ik had gehoopt, zie bijlage 7.
Het NIOD verstrekte mij enkele conclusies , welke mij nog niet konden gerust stellen omtrent de waarheid van mijn vaders oorlog verleden , zie bijlage 8.

[Bijlage 8]
---------------------------------------------
Jeroen Kemperman
vrijdag 26 juli 2013 10:58
RE: NIOD: Oorlogsverleden J.C.Oudenampsen

Geachte heer Oudenampsen,
Het NIOD kan helaas ook geen opheldering geven over het wel of niet gemobiliseerd zijn van uw vader in 1939-L940.
Op de Staat van Dienst staat inderdaad niets vermeld over een eventuele militaíre oproep in die periode. Wel staat daarop aangegeven dat hij in 1934 voor zijn eerste oefening is opgekomen. ln dat jaar heeft hij ook zijn oorlogszakboekje uitgereikt gekregen (dus hoewel het'Oorlogszakboekje' heette, is het ook in vredestijd onder die titel uitgedeeld). Wat de aantekening "op 3-4-1940 doorgelicht'' precies betekent is mij niet bekend. Mogelijk verwijst dit naar een medische keuring. Mijns inziens kan uit deze notitie dus niet direct worden geconcludeerd dat uw vader in mei 1940 in dienst is geweest. lk neem aan dat uw vader wel op de foto van de mobilisatie in 1939 te zien is. Volgens mij zit staat hij helemaal rechts op het bankje. lndien hij geen broer had die heel erg op hem leek, lijkt het erop dat hij in 1939 wel degelijk opnieuw is opgeroepen.

lk raad u aan om, indien u dat nog niet heeft gedaan, deze aanvullende informatie (nl. de foto en de aantekening in het oorlogszakboekje) voor te leggen aan het Nederlands lnstituut voor Militaire Historie (NIMH), met de vraag erbij of het wellicht mogelijk te achten is dat de officiële Staat van Dienst van uw vader onvolledig is.

Wat het'Bewijs van Nederlanderschap' betreft: zoals op het document staat aangegeven, is het in augustus 1943 door de gemeente Lochem afgegeven voor grensverkeer naar Duitsland. U moet het dus zien als een soort paspoort waarmee uw vader de grens over kon. Wellicht moest uw vader met enige regelmaat voor zijn werk naar Duitsland.ln augustus 1943 zat h'rj dus in ieder geval niet in een kamp in polen.

Verdere informatie kan ik u hierover helaas niet verschaffen.

Bij het Nationaal Archief in Den Haag (www.gahetna.nl) berust een collectie 'Krijgsgevangenen van het Ministerie van Defensie 1940-1946' (archiefnummer 2.13.98). lk weet niet of u tijdens uw bezoek aan het NA hier al onderzoek in hebt gedaan, maar dít omvangrijke archief bevat onder andere overzichten met (persoons)gegevens van Nederlandse krijgsgevangenen, meest officieren, tijdens de ïweede Wereldoorlog per kamp ín Duitsland, orders uitgevaardigd in de diverse gevangenkampen, enige dagboeken en andere stukken over hun verblijf, brievenboeken van het Centraal Indelingsbureau en stukken m.b.t. hun repatriëring. Zie de inventaris van deze collectie via

Met vriendelijke groet,
Jeroen Kemperman
NIOD Afdeling Collecties en Diensten
Jeroen Kemperman | lnformatie-/Collectiespecialist

Het NIOD is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
---------------------------------------------

Ook navraag bij het ITS in Bad Arolsen Duitsland leverde geen nieuwe gegevens op, zie bijlage 9.

Er blijven voor mij dus nog enkele vragen;

Volgens de gegevens van het Ministerie van Defensie was mijn vader ten tijde van de oorlog 40-45 niet in militaire dienst en was hij ook niet opgeroepen voor de mobilisatie. Waarom staat hij dan wel op de foto van de mobilisatie 1939 zie bijlage 4?

Mogelijk zijn de gegevens omtrent de mobilisatie niet geheel beschikbaar, bij wie dan wel ?

Als hij wel krijgsgevangene is geweest wil ik graag weten waar ik deze informatie kan verkrijgen ?

Mijn visie op het krijgsgevangenschap is, dat hij het verhaal wereldkundig heeft gemaakt om zijn lidmaatschap van De Nederlandschen Volksdienst te verbloemen , alhoewel hij daar de persoon niet naar was.

Ik begrijp ook niet waarom hij zijn eventueel krijgsgevangenschap niet heeft opgenomen in de verklaring met de POD , waardoor hij van alle blaam gezuiverd zou zijn , lijkt mij.

Mijn gegevens zijn;

J.G.Oudenampsen.
Venuskade 3
9405 PM Assen.
Tel. 0592-398389
Email j.g.oudenampsen@home.nl

Wie kan voor mij dit misterie oplossen?
» Deze reactie is geplaatst op 28 maart 2014 11:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik weet vrij zeker dat zich bij het NIMH gegevens moeten bevinden van in mei 1940 gemaakte Nederlandse krijgsgevangenen. We hebben eenmaal bij het NIMH navraag gedaan naar een bepaald persoon en daarmee toen succes gehad.
» Deze reactie is geplaatst op 29 maart 2014 12:20
Totaal berichten: 2.110
De enige instantie die vrijwel zeker wel de gegevens heeft is het dienstencentrum in Kerkrade, het BRIOP (Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel. Zij hebben enorme archieven en doen hun uiterste best daar heel geheimzinnig mee om te gaan en die vooral minimaal met andere instanties te delen. Anders verliezen ze immers bestaansrecht. Een bureau ook waar u moet laten blijken dat u al een en ander weet, dat u weet dat ze alle stamkaarten en vredes- en oorlogsmutaties bewaren, krijgsgevangenkaarten, toenmalige familiegegevens, etc.. Als ze daar niets zouden hebben, dan zou mij dat verbazen.

U dient een geschreven verzoek aan het ivoren torentje te richten met een motivatie en meestal enige maanden geduld.
http://www.rijksoverheid.nl/adres/s/semi-statische-archiefdiensten-ssa.html
» Deze reactie is geplaatst op 30 maart 2014 13:54
Totaal berichten: 2
Heeft u misschien meer informatie over mijn vader Nicolaas Petrus Dekker
hij heeft gediend bij het 10e Regiment Infanterie het plaatje zegt : G.D. 1934 III 80 00 .
Is er bekend en kunt u bevestigen waar hij in die meidagen van 1940 is ingedeeld geweest en wat de verrichten waren ?
In die tijd raakte hij bevriend met de heer Dorland, ook een soldaat.
Ieder jaar bezochten zij elkaar.
Bij voorbaat dank.
» Deze reactie is geplaatst op 8 april 2014 16:14
Totaal berichten: 3
Hoi,

Wie kan mij helpen aan een mooie plattegrond van II-10 R.I. aan de klomp. Ik heb deze nodig voor een lezing 17 dec. a.s. over de |gevechtshandeling te Leersum.
» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2014 13:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb in mijn verzameling wel enkele kaartjes met de opstellingen van II - 10 RI ( voorposten ), maar echt geweldig vind ik ze niet. Ik ze in elk geval deze week nog scannen en opsturen. Mogelijk kun je er toch wat mee. Intussen zal ik kijken wat ik eventueel nog meer te bieden heb.
» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2014 16:01
(redactie)
Totaal berichten: 849
Jos, ik heb evt. wat stafkaarten uit de Groene Serie waarop de stellingen van II-10 R.I. staan opgenomen. Is dat wat je zoekt? Ik kan evt. delen daarvan inscannen voor je.

Groet,
Rutger
» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2014 16:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dan zou je Kaart 15 C moeten nemen.
En daarvan het relevante deel.
Het materiaal van de Groene Serie bevat m.i geen detailkaart vergelijkbaar met die van de Grebbeberg.
» Deze reactie is geplaatst op 6 november 2014 16:39
Totaal berichten: 1
Mijn vader, A.J. Ganzeman, heeft ook bij de Klomp gelegen. Vermoedelijk 1-II-10RI. Zijn leven bestond tot aan zijn dood in 1987 uit oorlog. Vele verhalen bleef hij maar opnieuw vertellen.
Nu rijd ik regelmatig over de snelweg langs Veenendaal en ik heb altijd het idee dat ik over mijn vaders schuttersputje rij. Ikheb begrepen dat jullie nog kaarten met de stellingen van II-10RI hebben. Daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
Mijn vader vertelde dat zij bij het terugtrekken ingehaald werden door de Duitse pantzerwagens. Bij het oversteken van de spoorbaan werden zij met mitrailleurs, die op treinwagons stonden, onder vuur genomen. Duitse treinen?
Uiteindelijk zijn ze in fort "het Hemeltje" bij Utrecht terechtgekomen. De versterkingen daar waren net vers gestort. Met de bajonet prikte je nog in het zachte beton.
Hulde voor dit mooie initiatief. Indien jullie nog meer info over 1-II-10-RI hebben dan houd ik mij aanbevolen.
Groet, Guido
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2017 14:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Neem even contact op met Bert Wijfjes via de website over zijn vader: bam.wijfjes@quicknet.nl Wij kunnen het antwoord ook wel geven, maar hij is de deskundige op het gebied van 10 RI en heeft waarschijnlijk net wat meer informatie paraat. Wat betreft de genoemde Duitse treinen: dit is onmogelijk. Duitse treinen konden daar niet komen nadat de spoorbrug bij Westervoort in de lucht was gevlogen op de 10e mei.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2017 15:49
Totaal berichten: 1
Mijn vader (Jacob de Koning, 25 Augustus 1916 te Rotterdam) was tijdens de mobilisatie in december 1939 gelegerd in Veenendaal veldpost 10 RI. Hij werd daar geportretterd door Bob Buys, kunstschilder. Op het portret staan deze gegevens. Wie heeft meer informatie over deze periode en deze mannen?
» Deze reactie is geplaatst op 1 januari 2018 14:15
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar de belevenissen van mijn zwager Henk Fakkeldij, geb.16 september 1910 in Weesp
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2019 10:51
Totaal berichten: 1
Van mijn vader, Adrianus Joseph Olijhoek, soldaat in het 10e regiment infanterie, lichting 1928, rang G.D. i-58,
Is weinig bekend waar hij heeft gevochten tijdens de mei dagen 1940.
Zelf wilde hij niet praten over de die dagen en zeker niet over de zijn periode van dwangarbeid in Berlijn waar hij de val van het Duitserijk heeft meegemaakt.
Zijn er archieven over het 10e regiment infanterie in te zien/ te raadplegen? Graag zou ik willen weten waar hij heeft gevochten.
Mvgr. Ron
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2019 15:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het 10e regiment was opgesteld in de Grebbelinie rond Veenendaal. Dat betekent niet met zekerheid dat uw familielid daar ook gevochten heeft. De kans is groter dat hij was ingedeeld bij 34 RI, het oorlogs - of reserveregiment van 10 RI. Daarin waren de oudere lichtingen van 10 RI ondergebracht en uw familielid was van 1928. Dit regiment is in mei 1940 ingezet aan het Zuidfront van de Vesting Holland. Er zijn verder nog andere mogelijkheden zoals b.v het 10e grensbataljon. U kunt het best de Militaire Staat van Dienst opvragen. Daarbij moet u specifiek ook informeren naar het juiste bataljon en compagnie in mei 1940. Soms heeft men die gegevens, soms ook niet. Maar altijd proberen. Is het eerste het geval, neem dan weer contact met ons op. Dan kunnen wij ongetwijfeld een reconstructie maken .De kans dat uw familielid persoonlijk wordt genoemd is buitengewoon klein. Appellijsten van destijds zijn voor het allergrootste gedeelte op bevel van hogerhand vernietigd en individuele militairen uit vooral de lagere rangen worden in verslagen en/of rapporten maar zelden vermeld.
Schrijft u naar het volgende adres

” Joint IV Commando/c 4I&I/Informatiebeheer
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kosterbeemden 43
6461 EA
Kerkrade

PS: het NIMH in Den Haag beschikt over de verslagen en rapporten van 10 RI en ook die van 34 RI..
» Deze reactie is geplaatst op 7 september 2019 13:10
Totaal berichten: 1
Ik wil graag weten wanneer waar mijn vader Jacob Visser 10e RI lichting 1928,
gewond is geraakt. Hij was gelegerd in ederveen bij de familie Geert Nab.
de duitse patrouille was al voorbij (groep nederlandse soldaten had zich verstopt in het hooiveld), maar zij kregen plotseling het commando om te vuren. Dit heeft tot doden en gewonden geleid. Mijn vraag: in welke plaats en op welke oorlogsdag is dat gebeurd?
Dank alvast.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juli 2020 17:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
14 mei 1940 / Bij Leersum
» Deze reactie is geplaatst op 5 juli 2020 20:27
Totaal berichten: 25
Meneer Visser. Op Instagram ( grebbelinie10ri ) heb ik dit incident ook beschreven.
» Deze reactie is geplaatst op 15 september 2020 15:27
Totaal berichten: 1
Hier informatie aan het verzamelen over mijn grootvader en zijn dagen tijdens de oorlog.
https://www.mindomo.com/nl/mindmap/43d3f96984214446a003a07a6d399239
» Deze reactie is geplaatst op 1 november 2020 22:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik begrijp dat uw grootvader behoorde tot de 4e sectie van MC - II - 10 RI. Hij moet dan gelegerd zijn geweest in de voorposten bij Ederveen. Ik zal nakijken wat ik daarover kan vinden. De kans dat uw grootvader ergens wordt genoemd is aanwezig, maar vrij klein.
» Deze reactie is geplaatst op 2 november 2020 11:10
Totaal berichten: 1
Mijn vader, Geurt Geurtsen, geboren op 1 augustus 2020 in Breukelenveen, behoorde tot het 10e Regiment Infanterie en kwam op in lichting I van 1940.
Er is een foto bekend waarop hij hij in zijn DT staat afgebeeld.

Twee jaar geleden kreeg ik na het overlijden van mijn moeder het 'Oorlogszakboekje' van mijn vader. Hij trouwde in 1955 op latere leeftijd met mijn moeder, die op dat moment weduwe was.

Mijn vader heeft nooit veel gesproken over zijn militaire periode en leek ook niet getraumatiseerd. Het was daarbij in een periode buiten het gezichtsveld van ons gezin, dus geen onderwerp van betekenis. We veronderstelden dat hij niet actief aan oorlog had deelgenomen. Mijn vader overleed in 1984.

Nu hoorde ik kort geleden van een oude tante, weduwe van een jongere broer van mijn vader, dat mijn vader in Indië zou hebben gediend. Ze was daar stellig van overtuigd. Dat was me nogal een verrassing!

Nu wil ik graag meer weten over de mogelijke activiteiten van mijn vader als (dienstplichtig) militair. Is hij ook ingezet in mei 1940, of tijdens de Politionele Acties in huidige Indonesië na de 2e WO?

Kunnen jullie me hierover misschien meer vertellen of de weg wijzen naar instellingen die daar mogelijk meer over weten?

Veel dank!
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2021 16:35
(redactie)
Totaal berichten: 225
Hierbij de link naar de pagina van defensie alwaar u die gegevens kunt opvragen: https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie

U voert uw gegevens in en kruist aan Op welk AVG-recht doet u een beroep? – recht op informatie, Van wie vraagt u persoonsgegevens op? – Persoonsgegevens van een overleden persoon, Werknemer-id / registratienummer (niet invullen), Om welke persoonsgegevens gaat het? – [Volledig personeelsdossier]

Kopie eigen legitimatiebewijs (foto maken en meesturen)

Uittreksel uit het overlijdensregister (meesturen als de persoon minder dan 100 jaar geleden is geboren)

U ontvangt een bevestiging van uw verzoek en wacht dan enkele weken.

Wacht u niet te lang aangezien de gegevens op dit moment worden verwerkt naar het archief en ons niet duidelijk is welke gegevens wel of niet bewaard blijven. Medio 2021 vervalt deze informatiefunctie bij defensie voor personen geboren voor 1924.
» Deze reactie is geplaatst op 10 mei 2021 18:06
Totaal berichten: 3
Ik doe onderzoek naar het oorlogsverleden op en rond de Buurtsteeg, nu Buurtlaan Oost, in Ede/Veenendaal. Ik ontvang graag informatie over de stellingen thv Buurtsteeg/Dragonderweg.
» Deze reactie is geplaatst op 29 november 2022 11:56
Totaal berichten: 3
Ik doe onderzoek naar het oorlogsverleden op en rond de Buurtsteeg, nu Buurtlaan Oost, in Ede/Veenendaal. Ik ontvang graag informatie over de stellingen thv Buurtsteeg/Dragonderweg.
» Deze reactie is geplaatst op 29 november 2022 11:56
Totaal berichten: 1
k verzamel Nederlandse sabels en heb recent een wandelsabel gekocht met de tekst "Ter herinnering aan II 10 RJ". Waarbij ik zeer sterke aanwijzingen heb dat het hier gaat om II 10 RI.

Op het herinerringsboekje staat namelijk ook de I als een J afgebeeld.

Heeft iemand hier enig idee of dit inderdaad klopt? En zo ja enig idee mbt de geschiedenis van dit sabel?
» Deze reactie is geplaatst op 31 augustus 2023 19:57
Totaal berichten: 12
Dag Marco,
je zou kunnen proberen contact op te nemen met het het Grebbelinie bezoekerscentrum, https://grebbeliniebezoekerscentrum.nl/contact/
Welk herinneringsboekje bedoel je?

vriendelijke groet
Reinder Horinga
» Deze reactie is geplaatst op 5 september 2023 09:22
Totaal berichten: 1
Heeft u misschien info over de eerste reserve luitenant Blanken? Hij was ingedeeld bij het 10de regiment infanterie. Alvast bedankt
» Deze reactie is geplaatst op 28 maart 2024 21:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554