Discussiegroep

Onderwerp: Namen Soldaten 10 mei te Nijswiller

Totaal berichten: 1
3.396 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Wie o wie kan mij aan de namen helpen van de te Nijswiller (Zuid Limburg) gestationeerde soldaten helpen op 10 mei 1940. Was de sterkste grenspost met 2 kleine kazamatten in Limburg...

Bij voorbaat dank
» Dit bericht is geplaatst op 25 mei 2006 13:13
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het gaat dus om de 3e sectie van 1 - III - 37 RI, opgesteld in het z.g 1e echelon, die de wegen Vaals - Gulpen, Bocholz - Nijswiller en Simpelveld - Nijswiller moest afsluiten. 2 van de 3 lichte mitrailleurs waren inderdaad, aan de zuidzijde van de weg naar Vaals, opgesteld in kazematten ( met de nummers 1 en 2 ).
Afgaande op de volgorde van de genoemde sectiecommandanten zou de commandant van deze 3e sectie vaandrig Tulfen geweest kunnen zijn.
De andere sectiecommandanten van deze compagnie waren de luitenants Verbruggen, Bours en Drent.
Aan namen van soldaten kan ik u niet helpen.
Omdat lijsten met namen van dpl. soldaten en kroporaals in veruit de meeste gevallen ontbreken zal het een hele toer worden die nog boven water te krijgen.Advies: neem contact op met het NIMH in Den Haag, waarschijnlijk hebben ze daar wel verslagen of rapporten van dit onderdeel ( 1 - III - 37 RI ) en komen er op die manier nog wat namen te voorschijn: nimh@mindef.nl
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2006 14:31
Totaal berichten: 191
Hierbij nog enkele namen van de sectie Nijswiller, ontleend aan de gevechtsrapporten:
1e lt F.A. Vonk (uit Arnhem)
De dpl.sergeanten L.J. Prop (uit Amstenrade), A.Spauwen van Hoven (uit Maastricht), Nies, Castermans; de dpl soldaten L.C.F.Huntjens + (uit Valkenburg en H. Hamacher + uit Kerkrade.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2006 19:23

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554