Discussiegroep

Onderwerp: informatie N.J.E Stollenwerck army number 215436

Totaal berichten: 1
4.094 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik, dochter van, zoek informatie over Nico Stollenwerck uit
Maastricht. Het verhaal gaat dat hij op de Grebbeberg gevangen
genomen is door de Duitsers en toen is ontsnapt. Kent iemand mijn
vader? Hij heeft in Maastricht nog in het verzet gezeten ( oa
verspreiden Vrij Nederland).Hij was later als second Lieutenant of
the Royal Stormtroups attached to the 9th USA.
Als iemand iets weet of verhalen kent, hoor ik dat graag.
» Dit bericht is geplaatst op 28 mei 2006 21:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uw vader komt niet voor in ons Archief.
Om te kunnen vaststellen of hij inderdaad op de Grebbeberg is geweest, zouden we meer informatie moeten hebben. Zoals minimaal zijn onderdeel.
Mocht hij een ( onder )officiersrang hebben gehad, dan kan ook dat verder helpen, hoewel dat eigenlijk ook meteen betekent dat hij niet op de Grebbeberg is geweest. Namen van officieren en ( veel ) onderofficieren hebben wij namelijk wel.
Om er achter te komen is het in dit geval zeker raadzaam om DARIC in te schakelen voor een " militaire staat van dienst." We krijgen dan in elk geval een indicatie bij welk onderdeel hij ingedeeld geweest kan zijn in mei 1940.
Kijk daarvoor bij " Stappenplan " ( via de zoekfunctie op elke pagina ).
Elke extra aanzijzing die u zelf kunt geven kan trouwens ook bijdragen tot
een resultaat.

Natuurlijk is het theoretisch mogelijk dat zich iemand meldt die uw vader heeft gekend. De practijk leert echter dat dit maar zelden voorkomt en op begrijpelijke gronden steeds minder.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2006 21:37
Totaal berichten: 2
beste Ellen,

De naam Nico Stollenwerck ken ik als de naam van een vriend van mijn vader in Maastricht, mogelijk van de HBS.

Klopt het dat uw vader om het leven is gekomen bij een brand te Maastricht? Hij probeerde een van zijn kinderen te redden!
Ik herinner me dat mijn vader de hele avond heeft gehuild!

Ikzelf ben geboren in Heerlen, in de vroedvrouwenschool op 11 augustus 1946. Wij hebben een jaar op de Alexander Battalaan gewoond en zijn toen naar Arnhem verhuisd.
Mijn vader was getrouwd met Adele (Dely) Welling; haar ouders woonden op de Wilhelminasingel 112 in Maastricht.

Mijn vader is beroepsofficier geweest en vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleden.

met vriendelijke groet,

Rob Fabrie

oudste zoon
» Deze reactie is geplaatst op 26 december 2008 15:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554