Discussiegroep

Onderwerp: j.j besselink

Totaal berichten: 7
3.422 keer gelezen
15 reacties
Categorie: Gezocht...
2-I-7e Regiment Infantery, Soldaat JJ Besselink

Hij was schutter van een mitrailleur. (lewis denk als ik de foto
bekijk die ik heb)

1938/39 Oranje Nassau Kazerne te Hardewijk.(waarschijnlijk in de opleiding)
In 1939 gelegerd in Raalte bij een Grens Bataljon

toevallig ben ik naar aanleiding van deze site (die ik overigens uitmuntend vindt) in de papieren van mijn opa gedoken die ik heb geerfd.

Gelukkig had de goede man alles heel netjes en goed bewaard inclusief een bundeltje hele mooie foto's en zijn oorlogszakboekje waardoor ik zijn onderdeel zeer nauwkeurig weet.

Er rest mij wel een vraag, mijn opa had het erover dat hij is ingezet bij
de bruggen van Rotterdam waar hij met zijn onderdeel heeft gevochten maar
ook het bombardement heeft mee gemaakt. Tijdens die gevechten heeft die ook
een kameraad verloren. Zijn opdracht was het schieten op ramen waarachter de vijand werd gespot. Deze ramen werden er dan totaal uitgeschoten.

Kan iemand mij hier meer info over bezorgen of er onderdelen van 7 RI bij
de bruggen actief zijn geweest!

Mijn opa heeft in 1938/39 de dienstplicht vervuld waarna die direct gemobiliseerd is, is het mogelijk dat die toen in een ander onderdeel is geplaasts?

Bij voorbaat dank!

Rene ter Braak
» Dit bericht is geplaatst op 21 juni 2006 01:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Een directe lijn loopt er niet van 7 RI naar Rotterdam.
Er zijn geen onderdelen van dit regiment in de meidagen naar de Maasstad gestuurd.
Maar mogelijk zit het antwoord op uw vraag in het volgende.
Ik heb de indruk dat uw grootvader van 7 RI overgeplaatst zal zijn naar het 7e G(rens ) B (ataljon ), dat gelegerd was oost van de IJssel.
In principe werd van de betreffende regimenten het 2e bataljon als grensbataljon bestempeld, in dit opzicht is het ietwat "lastig" dat uw grootvader tot het 1e bataljon van 7 RI behoorde.Maar dit maakt op zichzelf een overplaatsing naar 7 GB niet onmogelijk.
In het voorjaar van 1940 zijn de daar liggende grensbataljons verzwakt en de uit de vrijgekomen en de aan territoriale bevelhebber Overijssel onttrokken troepen ( o.a van 7 GB / 3 - 7 GB bleef overigens wel in Overijssel ) zijn 3 bataljons gevormd, die als versterking naar de Grebbelinie zijn gestuurd.
Enkele daar gelegerde regimenten kregen een 4e bataljon. In normale gevallen telt een regiment er slechts 3.
Daarvan zijn zowel IV - 10 RI als IV - 15 RI op de 10e mei via Gouda naar Rotterdam gestuurd, dat veel eerder dan verwacht al meteen bij het begin van de oorlog frontstad werd.
Onderdelen van IV - 10 RI waren in de meidagen zeer dicht bij de Maasbruggen gesitueerd.
Mogelijk dat die verloren kameraad van uw grootvader bij het verder uitdiepen van deze mogelijkheid een rol kan spelen.
Ik zal morgen eens kijken of ik gesneuvelden kan vinden van dit onderdeel.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 01:20
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Toch nog maar even gekeken.
Die kameraad zou dan kunnen zijn: Cornelis Verlaan, gewond geraakt op de Parkkade tijdens het Duitse bombardement op de 14e mei, overleden dezelfde dag in een Ziekenhuis aan de Coolsingel.
Hij is eigenlijk de enige gesneuvelde van IV - 10 RI, die in aanmerking komt. Zegt deze naam u ( of iemand van uw familie ) iets?
Zo ja, dan is het verhaal rond.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook naast kan zitten.
Maar dit is de enige manier om een verband te lggen tussen 7 RI, grensbataljon en Rotterdam.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 01:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Geboorteplaats Verlaan: Boskoop, woonplaats in 1940: Haarlem.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 01:51
Totaal berichten: 7
Meneer Groenman, heel erg bedanbkt dat u hier zo snel in ben gedoken
echt top!!!

Van de foto's die ik heb met opschrift aan de achterkant weet ik
zeker dat hij zijn opleiding heeft gehad bij 7 RI en dat hij in 1938/39
op de Oranje Nassau Kazerne was gelegerd bij 2e - i - 7e Reg Ing (kamer 38)

Ook heb ik een aantal foto's met opschrift Raalte GB 1939, stellingbouw en
politietroep, grenswacht.

Vanaf dat moment ben ik het spoor bijster en ga ik uit van zijn verhalen die die eigenlijk alleen met mij deelde.

De gesneuvelde kameraad (mischien zwaar gewond) was geraakt door machinegeweer kogels (niet bj het bombardement)bij het oversteken van een weg van gevechtpost naar
de keukenwagen? waarbij die ook vertelde dat deze keukenwagen ook heel snel aan gort werd geschoten.

Helaas leeft er niemand meer aan wie ik meer details kan vragen wel weet ik dat mijn opa hier niet graag over praatte en ik trek zijn woorden eigenlijk niet in twijfel. Omdat hij spoorwegbeambte was is de ware ellende eigenlijk pas later gekomen voor hem maar dat is hier niet van toepassing.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 09:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal mijn Stafwerkinformatie eens uitspitten op onderdelen die vanuit de Grebbelinie zijn verplaatst naar Rotterdam. Zoals dus o.m IV- 10 RI.
Mocht de Stafwerkinformatie te " grof " zijn, dan kan er ook naar de verslagen en rapporten van dit onderdeel ( en eventueel andere onderdelen ) worden gekeken, die in Den Haag op het NIMH ( Instituut voor Militaire Geschiedenis ) liggen. Ik bezoek het Instituut zo ongeveer eenmaal in de 2 maanden en plan een nieuw bezoek in augustus.
Van 7 RI staat volkomen vast waar de diverse onderdelen na de terugtocht uit de Grebbelinie zijn aangekomen ( namelijk in Nieuwersluis ) en even zeker is dat er geen troepen van dit regiment in enig stadium van de meioorlog naar Rotterdam zijn gestuurd. De enige ( ingewikkelde ) link tussen 7 RI en Rotterdam loopt m.i via 7 GB ( het grensbataljon, gelieerd aan 7 RI ). Een deel van 7 GB is vervolgens heringedeeld bij regimenten in de Grebbelinie en vandaar is een aantal bataljons naar Rotterdam ( en ook naar Den Haag overigens ) gestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 11:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het blijkt dat inderdaad een deel ( 200 man ) van IV - 10 RI afkomstig was van 7 GB. Dat onderschrijft in elk geval een deel van mijn hypothese. Er staat weliswaar bij dat deze militairen stamden uit de lichting 1939, maar daar kunnen best enige uitzonderingen op zijn geweest.
Onderdelen van IV - 10 RI zijn verder inderdaad ( ook dat draagt bij aan de hypothese ) zowel op de 11e als op de 13e mei in de directe omgeving van de Maasbruggen ingezet. Zo was men op de 11e betrokken bij een tijdelijke bezetting van het bekende Witte Huis en ook actief bij acties op het Bolwerk en de Boompjes.
Ik beschik bij nader inzien ook over een redelijk uitgebreid verslag van de commandant van IV - 10 RI, majoor Arendsz. De door u genoemde details noemt het weliswaar niet, maar dat is ook weer niet zo verrassend voor een verslag van een bataljonscommandant.
Andere naar Rotterdam gezonden bataljons uit de Grebbelinie, zoals IV - 15 RI en III - 21 RI komen m.i niet in aanmerking. Ten eerste is er geen link met 7 RI en ten tweede zijn deze onderdelen niet in de omgeving van de Maasbruggen geweest.
Hoewel enkele details niet geheel in het totale beeld passen ( hierboven staat er alvast een genoemd ), lijkt me IV - 10 RI toch een heel goede optie als het gaat om het onderdeel waarbij uw grootvader in Rotterdam was ingedeeld. Misschien dat verdere verslagen ( waarover ik persoonlijk op dit moment niet beschik, ik heb alleen het bataljonsverslag ) op het nivo van compagnie of sectie meer aanwijzingen geven.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 15:10
Totaal berichten: 7
de vroegste foto die ik heb is gedateerd Nov 1938 genomen voor de kazerne
na wat ik vermoed direct na opkomst in dienst is gebeurd?

In zijn Oorlogszakboekje daarintegen staat heel duidelijk catagorie, lichting 1939 waarmee uw informatie dus wordt bevestigd. Als rang staat er g.d. wat me niets zegt.

Opleiding 2-i-7 RI Harderwijk, Paraat 7-GB Raalte, op 9/10 Mei
als onderdeel van 7-GB teruggetrokken naar Nieuwersluis toen via Gouda naar Rotterdam toegevoegd aan IV-10 RI waarbij er op de 11de en de 13de Mei aan de maasbruggen contact is geweest met de Duitsers.

Ik ken het boek van Wim Hornman wat in verhaal vorm het gevecht rond de bruggen beschrijft, hier is ook sprake van Genie troepen onder ltn Jonker en Inf onder Ltn d. Mar menger naast natuurlijk de mariniers.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 15:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hoe komt u aan die informatie over dat terugtrekken op Nieuwersluis?
Op zichzelf is dat absoluut mogelijk, omdat het kennelijk ook het verzamelpunt was/werd voor 7 RI na eventueel terugtrekken uit de Grebbelinie. Alleen 9 mei zal wel 10 mei moeten zijn.

Op 10 mei stond van 7 GB alleen nog 3 - 7 GB aan de oostkant van de IJssel.
De rest van het bataljon was al eerder onttrokken aan het bevel van de T.B.O en, met een aantal militairen van andere grensbataljons, verdeeld over een drietal bataljons ter versterking van de Grebbelinie.

Daar ( 3 - 7 ) zou hij dan deel van uitgemaakt moeten hebben.
Hij zou dan niet, zoals de meeste militairen van 7 GB wel, al in een vroeger stadium in de Grebbelinie ( bij Veenendaal ) bij IV - 10 RI terecht zijn gekomen, maar uiteindelijk na het uitbreken van de oorlog wel.

Majoor Arentz noemt in zijn verslag de namen van kapitein de Bats (Genietroepen ) en de bekende luitenant van de Mariniers Douw vd Krab.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 16:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Overigens : g.d zal staan voor gewoon dienstplichtig.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 16:56
Totaal berichten: 7
ik dacht nieuwersluis ergens gelezen te hebben?

Ik ben nu en beetje in de war

hij komt dus van 7 GB naar Rotterdam wanneer is nog een raadsel maar
in Rotterdam was die dan een onderdeel van IV 10 RI waaraan 200 man van
7 GB (2-7 RI)was toegevoegd.

Ik weet niet wanneer hij aan 7 GB is onttrokken, ik denk niet dat hij bij 3-7 GB zat aangezien hij naders nooit in R dam actief had kunnen zijn dus hij bevondt zich denk ik al achter de grebbelinie in 1 van de 3 Bat van 7GB die daar eerder heen waren gezonden.

Mijn opsomming in mijn vorige bericht was puur een samnevatting van de door u aangedragen scenario's, nieuwersluis heb ik dan zeker ergens anders gelezen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 17:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
IV/10RI was reeds voor de inval geformeerd uit troepen die onder de TBO [Terr. Bevelh. Overijssel] vielen, waar 7GB deel van was. Er was uit deze troepen een drietal kleine (4e) bataljons gevormd die bij troepen van het II.LK waren ingedeeld. Deze 4e bataljons van o.m. 10RI en 15RI waren dus samenraapselen van eenheden die eerder aan en voor de Yssellinie hadden gelegen. Dat gebeurde dus NIET na de inval!

Ik denk dat de route naar het westen niet heel erg belangrijk is. Dat naar Gouda werd gereisd meldt het stafwerk ook. Over Nieuwersluis rijden lijkt me volkomen onlogisch. Men lag in het vak bij Veenendaal, en dan is het niet logisch naar het noordoosten te rijden als men opdracht krijgt naar Gouda te verplaatsen. Het zal dus vermoedelijk abusievelijk in het verhaal zijn geslopen. In Gouda ontving men bevel naar Rotterdam door te rijden en komt daar 10 mei rond 2100 uur aan [aldus het stafwerk].

Overigens bestond 7GB uiteraard niet uit bataljons maar uit compagnie├źn. Van het grensbataljon was een sterkte van anderhalve compagnie afgehaald t.b.v. de vorming van een nieuw bataljon IV-10RI dat dus slechts deels uit 7RI/GB mensen bestond.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 17:25
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Nu is mij dat mailtje duidelijk.
Ik dacht even dat u ergens nieuw materiaal had opgediept.
Het leek me al niet logisch, maar ik weet tenslotte ook niet alles.

Ik heb Nieuwersluis een keer genoemd om duidelijk te maken dat geen onderdeel van 7 Ri in Rotterdam terecht is gekomen. Alle bataljons eindigden in Nieuwersluis op de 14e mei.

Ik denk dus inderdaad dat het zo zit, misschien ten overvloede: uw grootvader zal bij de 200 man hebben gezeten die via herindeling terecht zijn gekomen van 7 GB bij IV - 10 RI. Dit bataljon is op de 10e mei laat in de avond in Rotterdam aangekomen en bepaalde onderdelen, zoals ( van ) de 2e en 3e compagnie, zijn daar enige malen bij de Maasbruggen ingezet. Op de 11e mei en ( in iets mindere mate ) op de 13e.
IV - 10 RI arriveerde trouwens zonder de MC in Rotterdam, evenals trouwens IV - 15 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 18:27
Totaal berichten: 7
dank allen hartelijk voor de opheldering.

Zonder MC waar mijn Opa een lewis schutter was, ik heb de foto's gemaild en hoop dat ze gepost worden.

Dat is dus een onregelmatigheid aangezien ik begreep dat die als Lewis
schutter actief was geweest, wel niet alles kan opgehelderd worden en ik weet al veel meer waarvoor mijn dank!
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 20:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
MC's waren uitgerust met zware mitrailleurs, zoals Vickers of Schwarzlose.
De "gewone" infanterie had de beschikking over de Lewis 20 - lichte mitrailleur. Uw grootvader kan m.i dus best met een Lewis hebben geschoten zonder bij een MC te zijn ingedeeld.
Het een sluit het ander dus niet uit.
Ik zal trouwens op korte termijn het verslag van majoor Arentz van IV - 10 RI vor u scannen en opsturen. Wel leuk om te hebben, dacht ik, ook al hebben we het 100% bewijs nog niet helemaal geleverd.
Dat gebeurt wel via een ander e-mailadres.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2006 20:25
Totaal berichten: 7
dat verslag lijkt me erg interessant om te lezen dank!

gezien de feiten en de daarop gebasseerde invullingen kan het niet anders
dan dat hij in die eenheid heeft gedient in R dam!
» Deze reactie is geplaatst op 22 juni 2006 00:15

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554