Discussiegroep

Onderwerp: Stettin

Totaal berichten: 4
4.744 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
al eerder had ik een verzoek geplaatst ivm de zoektocht naar gegevens over mijn vader. Hier ben ik een stuk verder ingekomen dankzij jullie. Nu heb ik vernomen dat mijn vader. H.W. Wolbertus, bij de inval der Duitsers afgevoerd zou zijn naar kamp Stettin. Weet iemand of hier gegevens van gevangenen van bekend zijn???? Hij en zijn medegevangenen zouden hier slechts voor een periode van ongeveer 6 weken zijn geweest waarna ze zijn vrijgelaten en teruggekeerd zijn naar NL.

ps: via deze site ben ik ook teweten gekomen dat ik voor mijn vader nog een mobilisatiekruis kon aanvragen. het kruis is inmiddels toegekend en dit heb ik aan mijn moeder overhandigd. Hiervoor hartelijk dank voor de tip.
» Dit bericht is geplaatst op 1 juli 2006 14:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Stalag III B ( Stettin ) is na de meidagen inderdaad ook gebruikt voor Nederlandse krijgsgevangenen. Zo zijn o.m ook militairen van 24 RI daar gehuisvest geweest. Dat men ( ook in de andere kampen ) na zo'n 6 weken naar huis werd gestuurd was een vriendelijk gebaar van Hitler aan het adres van het stamverwante Nederlandse volk, dat ( aanvankelijk met de fluwelen handschoen ) voor het Nazisme moest worden gewonnen.
Wij ( Stichting de GREB ) beschikken niet over lijsten met krijgsgevangenen die destijds naar Stettin zijn gestuurd. Ik kan me echter voorstellen dat het NIOD (Instituut voor Oorlogsdocumentatie ) in Amsterdam hier ( enige ) hulp zou kunnen bieden.

Verder dank voor uw vriendelijke woorden.
Ik kan het me goed herinneren.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juli 2006 23:32
Totaal berichten: 1
Mijn vader, Roelof/Roelie Pomp heeft ook in een kamp in Stettin gezeten tijdends de oorlog. Voor zover ik weet is hij opgepakt bij de gevechten op de Grebbeberg en vandaaruit naar Stettin vervoerd. Op een gegeven ogenblik is hij daar vrij gelaten en lopend? naar Nederland gekomen, helemaal uitgehongerd. Helaas weet ik verder niks omdat mijn vader zelf nooit over de oorlog en wat daar is gebeurt heeft gepraat. Het gene dat ik weet heb ik van mijn moeder. Heeft iemand meer informatie over mijn vader en de omstandigheden waarin hij heeft verkeerd? Heel graag wil ik dit weten. Corrie
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2012 13:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Om iets met enige zekerheid te kunnen zeggen zouden wij het preciese onderdeel ( regiment, bataljon, compagnie ) moeten kennen.
Het vervelende is daarbij dat er uit die tijd zo goed als geen appellijsten zijn overgeleverd zodat er helaas weinig te controleren valt. Bovendien zijn er ook nog eens rond 10.000 Nederlandse militairen op de een of andere manier bij de strijd om de Grebbeberg betrokken geweest, wat het terugvinden van een persoon niet makkelijker maakt.We hebben wel een soort archief, maar dat is bij lange na niet volledig. Toch zijn er wel mogelijkheden om althans een start te kunnen maken.

Omdat uw vader krijgsgevangen is gemaakt zou u eens moeten informeren bij het NIMH in Den Haag ( nimh@mindef.nl ) Zij hebben de gegevens beschikbaar van de Nederlandse militairen die destijds naar Duitsland zijn afgevoerd. Bij die gegevens zou ook het onderdeel genoemd kunnen zijn.
Een andere manier om achter het onderdeel te komen is te vragen bij IVENT ( zie hun website en de onze / u kunt daar lezen hoe u te werk moet gaan ) naar de Militaire Staat van Dienst van uw vader. Dat levert in elk geval het stamregiment ( (regiment bij opkomst ) op, maar vraag vooral ook naar eventuele mutaties tijdens de diensttijd en de stand van zaken op de 10e mei 1940 bij het uitbreken van de oorlog. Alleen het regiment is in principe namelijk te weinig om op af te gaan. Soms hebben ze die mutaties wel, soms niet.

Kennen wij eenmaal het preciese onderdeel, dan kunnen we vrij makkelijk een globale reconstructie maken wat betreft de wederwaardigheden van uw vader. Komt u bij ons terug als u via een van de beide bovengenoemde instanties iets naders hebt vernomen.

UIt de woonplaats van uw vader destijds kunnen wij trouwens soms al iets opmaken.Al is dat dan niet meer dan een begin. Zoudt u die alvast kunnen geven?
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2012 13:32
Totaal berichten: 1.340
Het klinkt als een verhaal uit 1945.

De militairen die eind mei/begin juni 1940 terugkwamen, werden gewoon naar Nederland vervoerd per trein. De militairen die na 8 mei 1945 gerepatrieerd werden werden meestal helemaal niet terugvervoerd. Nederland had dit uniek slecht geregeld en lobbyde ook na de bevrijding nauwelijks voor dit soort vervoer. Gevolg is dat menig gevangene, militair en burger, enorme reizen per voet of lokaal vervoer moest maken om naar Nederland terug te komen. Helaas is dat een van de vele zwarte bladzijden van bevrijd Nederland.
» Deze reactie is geplaatst op 23 april 2012 15:11

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554