Discussiegroep

Onderwerp: Mijn vader was op de Grebbeberg als sergeant

Totaal berichten: 2
7.700 keer gelezen
13 reacties
Categorie: Gezocht...
In het boek van Dr. L. de Jong : Het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog is op de de daarin opgenomen foto's 86 en 91 mijn vader als (dpl) sergeant van de infanterie te zien. Heeft iemand enig idee van de locaties waar deze foto's zijn genomen? Zijn gegevens dpl. sergeant Cornelis (Cees) Moolhuizen geboren in 1917 in Bussum. Verdere info is welkom.

J.F. Moolhuizen


(foto 86)

(foto 91)

» Dit bericht is geplaatst op 13 augustus 2006 20:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hier is klaarblijkelijk iets vreemds aan de hand.

Deze kazemat was afgaande op het nummer 518 gesitueerd in de Peel-Raamstelling in de buurt van het dorpje Zeeland.
Volgens de inventarisatie van Kees vd Waal en Sander van Valen was nr. 518 een G-kazemat ( kazemat met een gietstalen koepel ).
Foto 91 bevestigt dat ( geen stekelvarken, maar een koepelkazemat ).
Vraag: weet u pertinent zeker dat uw vader gelegerd was in de Grebbelinie/ bij de Grebbeberg?
Deze kazemat wijst op Brabant en de Peel-Raamstelling.

De andere foto ( 86 ) hebben wij eerder gezien en besproken, maar nooit kunnen thuisbrengen.
Misschien is dat dan ook wel de Peel-Raamstelling.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2006 13:07
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Hajo, de 518 is volgens mij geen G-kazemat maar eenvoudig een koepel-kazemat, precies het type wat Duitse officieren vooroorlogs als "menschenfallen" aan hebben geduid. Een G-kazemat is een kazemat zoals we die kennen in een betonnen bed, met een vaststaande (variabele) specificatie. Maargoed, wellicht wordt het wel als G-kazemat aangeduid. Kees en Sander weten daar veel meer van.

Duidelijk is in elk geval dat dit in de Peel-Raam is, waar veel van dit soort koepels stonden. Overigens lijkt het me dat deze foto's door een Nederlandse propaganda fotograaf zijn genomen en dat hij gewoon een troepje acteur-militairen bij zich had voor de "setting".

Die tweede foto is zeker niet de Peel-Raam natuurlijk. Dat gebied lag allemaal laag en vlak, en grotendeels totaal onbebost. De foto toont vrijwel zeker inderdaad de Grebbebelinie. Zie ook geen reden te twijfelen aan dit onderschrift.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2006 13:18
Totaal berichten: 2
Dank voor de reacties. Zeker is dat mijn vader in de Grebbelinie gelegerd was en gevochten heeft in de mei-dagen van 1940. Na de capitulatie is hij in geleende kleding en op klompen van Doorn naar Bussum gelopen. Overigens is de boerderij op foto 91 van het type dat volgens mij veel op de Veluwe en in de Betuwe voorkomt. De bron van foto 86 is G.H. Kamphuis, Voorburg. Foto 91 is volgens de bronopgave van Verenigde Fotobureaux.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2006 13:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb foto 86 uitsluitend met de Peel-Raamstelling in verband gebracht omdat er een verband zou moeten zijn met foto 91. Zonder foto 91 had ik 86 ook eerder in de Grebbelinie gesitueerd.
We hebben die foto eerder bestudeerd, maar geen preciese lokatie kunnen vaststellen.

Wat 91 betreft: het nummer op de koepel liegt natuurlijk niet.
Het is 100% zeker dat de koepelkazemat met het nummer 518 in Noord-Brabant bij Zeeland, niet ver westelijk van Mill, is geplaatst.
Wanneer uw vader op foto 91 te zien is, dan waarschijnlijk in het kader van een propagandafoto waarvoor een ( willekeurig ) onderdeel of groepje militairen rond de koepelkazemat is samengebracht.
Zijn aanwezigheid op foto 86 zal/kan een normalere achtergrond hebben als hij inderdaad in de Grebbelinie was gelegerd.
» Deze reactie is geplaatst op 15 augustus 2006 14:35
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ter info: In het boek "Nederland in Oorlogstijd - Deel 1" staat deze 1e foto ook afgebeeld op pagina 136. Het onderschrift luidt: "Infanteristen werpen een stelling op aan de grens".
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2008 22:12
(redactie)
Totaal berichten: 225
De 518 zoals die op de foto staat is een nog niet ingebouwde gietstalen kazematkoepel. De Peel-Raamstelling sloot in het noorden aan op de Betuwestelling en liep deels ook langs de Maas.

Het was destijds zeer gebruikelijk dat de koepel eerst werd neergezet, daarna volgde het betonijzeren, de bekisting en tenslotte stortte men het beton; niet te dik, maar zeker niet te dun zoals dat veel te veel gebeurde. Makkelijker te verwerken maar juist daardoor werd het beton veel brozer dan wanneer de juiste dikte werd aangehouden. (dat weet elke aannemer)

De setting doet erg denken aan de andere foto uit ergens in Nederland, Maandfoto november 2004 van leger1939-1940. Op de achtergrond van die foto staat een brug die zomaar de brug bij Grave zou kunnen zijn geweest.

» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2008 00:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Ik vraag me dit sterk af in dit geval Joost. Het betreft een 10 cm DEMKA koepel, en die werd normaliter inderdaad met een betonnen gevechtsruimte geleverd.

Wat echter aan deze koepel sterk opvalt, is dat de koepel veel te hoog staat voor een ombouw. Normaliter werd de gietstalen koepel immers op maaiveld niveau gebouwd, terwijl deze ver daarboven uitsteekt. Het lijkt daarom een van de vele uitzondering op de regel. Daarbij lijkt de grond rondom de koepel afgewerkt, in plaats van open voor inbrengen van de wapening en betonstort.

Een leuk geval om eens nader te onderzoeken.
» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2008 01:29
(redactie)
Totaal berichten: 225
De binnenzijde van de G kazemat was 195 cm hoog. Kijkend naar de koepel en de militairen ernaast staat de koepel gewoon los op de grond en is het zand een beetje om de onderrand heen gedrapeerd voor de foto. Op p. 130 van Kazematten in de het interbellum (Visser en van Wieringen) staan een foto van de achterzijde van een aantal gietstalenkoepels van DEMKA of Cockerill die met de kraan van het schip zijn getild. Ze staan op balken gelijkend op de balken die op de foto hierboven staan afgebeeld.

Ik neem aan dat de koepel vanaf het haventje in Grave met een vrachtwagen werd afgeleverd op de plaats van bestemming. Het lijkt erop dat op de foto de koepel is afgeleverd en op die positie zal eerst inderdaad een groot gat zijn gegraven waar de koepel en de bodem van de kazemat kunnen worden geplaatst zodat de koepel een stuk lager, net boven het maaiveld zal zijn uitgekomen.

De setting van de tweede foto heeft alles weg van een recentelijk afgeleverde gietstalen kazemat die nog moet worden geplaatst en omhuld; een losse gietstalen koepel no 518 dus.
» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2008 15:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Ik stel voor dat de specialisten die we hebben gevraagd eerst even uitspraak doen, voor we verder speculeren.

De theorie van Joost is op zichzelf niet verkeerd, zij het dat én deze koepel wel heel sterk gericht en uitgelijnd staat én het wapen al is aangebracht. Nu zou dat laatste een truckage kunnen zijn geweest, maar dat lijkt me niet voor de hand te liggen.

Laten we even de ter plaatse deskundigen aan het woord laten en dit dan afgerond aan het forum melden.
» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2008 17:22
(redactie)
Totaal berichten: 225
Ik begrijp dat de tweede foto inderdaad in scene is gezet. Het gaat duidelijk om een propagandafoto waarbij de losse gietstalen koepel no. 518. nog niet was omhuld door een betonnen mantel, zoals ik reeds vermoedde en hetgeen te doen gebruikelijk was. Later is dat wel gedaan waarbij de koepel nog 90 graden werd gedraaid volgens het ter plaatse geldende vuurplan.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2008 09:27
Totaal berichten: 2
Goede Morgen, Deze e mail is bestemd voor Rutger Bol; Ik heb een tijd geen kans gehad om de Website te bezoek. Ik sta verbaasd over de aanvullingen. Ik hoop dat je ook in goede gezondheid verkeert/ Het bezoek bij Gerrit Meine heb ik net gelezen. Ja, die mensen van de grebbetijd gaan langzamerhand verdwijnen. Daarom vind ik jullie werk zo waardevol. Ik heb het geluk gehad om de laatste wandeling mee te maken in 2005 onder leiding van Hans Brons .Hij was uitstekend. Ik was trots dat ik de hoogte op kon. Ik had altijd gehoopt dat ik het mee kon maken. Dat was hetzelfde jaar van de Airdrop herinnering toen de Air Borne vets jumped. Ik zach een interview on TV ( 1 Engelsman , 2 duitsers. De duitser: We were 17 , and we shot the paras out of the sky like ducks. The Englisman: "you Missed me" Ik vond dat echte Engelse Humor.
Ik he de CD nog die je mij gestuurd hebt. Wat een prachtige muziek op de achtergrond. Als je ooit iets uit Canada nodig hebt , ask. Excuse mijn Nederlands (55 jaar uit Nederland weg) Het allerbeste van Cor in Winnipeg.
ps Ik zoek al een lange tijd op internet naar details wie de bunkerbouwers waren voor de duitsers. Ik heb toen (1947) gehoord : Gebr De Vilder
» Deze reactie is geplaatst op 19 maart 2008 04:19
Totaal berichten: 2
De brug bij gietstalen koepel "518" is de voormalige dubbele spoorbrug (let op de passerende goederentrein!) naast de Graafse Brug over het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen (de brug bij Grave was, en is nog steeds, een uit 9 overspanningen bestaande verkeersbrug). Bij foto 91 gaat het zonder twijfel om dezelfde situatie en de getoonde achtergrond daarvan past in de toenmalige topografische omgeving (thans vrijwel onherkenbaar veranderd: kanaal verbreed waarbij alle kazematten verdwenen zijn, nieuwe bruggen, omgeving volgebouwd met Dukenburg).

Als het prominente nummer 518 echt is, en niet door de fotograaf in het kader van zijn enscenering aangebracht is of zo, is het waarschijnlijk het gietnummer van de koepel en niet het nummer van de nog te bouwen G-kazemat. Er is een serie 10 cm koepels met nummers 451 t/m 625 besteld bij Demka (bron: "Kazematten in het Interbellum").

Mogelijk is de koepel in afwachting van de plaatsing in zijn sokkel (in het kanaaldijktalud? - bij G-kazematten werd doorgaans wel degelijk aandacht aan de camouflage besteed) reeds in de buurt op de kanaaldijk geplaatst en daar door de fotograaf "geleend" als krijgshaftige achtergrond.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2009 01:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Dank voor uw analyse, J.Vos. Lijkt me zeer plausibel!
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2009 12:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554