Discussiegroep

Onderwerp: De schermutseling bij grebbeweg 53.

Totaal berichten: 9
2.606 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
De schermutseling bij grebbeweg 53.

Met de nieuwe foto van de drie doden op de oprit is de eerdere foto over de schermutseling in een andere context komen te staan. De schermutseling heeft 3 gesneuvelden te betreuren gehad.

Op een eerdere foto http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/foto/gfx/normal/vdv2_015.jpg zijn de beschadiging door het bombardement aan de huizen naast dit pand wel zichtbaar, maar niet de beschadiging van het erkerraam van nr 53 noch beschadiging van de dakpannen boven de erker.

Het lijkt er sterk op dat bij de schermutseling die is te zien op de foto http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/foto/gfx/normal/greb_040506_551.jpg) de erker en de ramen van het pand en mogelijk ook de naastliggende panden door de Duisters zijn beschoten.

Het tijdstip van de schermutseling is ook wel te geven. De eerste foto van de intacte erker moet van 14 mei zijn in de ochtend gezien de schaduwen van met name de schoorstenen. Op 13 mei in de ochtend was het simpelweg veel te gevaarlijk om aldaar zo maar een foto te nemen. Er zijn weliswaar Duitse fotografen gesneuveld maar het fotograferen midden op de weg, zonder dekking in een gebied waar nog volop werd gevochten lijkt niet erg logisch.

De schermutseling vond plaats rond het middaguur gezien de zeer korte schaduwen. Dus rond het middaguur op 14 mei 1940.

Op de foto van de drie gesneuvelden op de inrit lijkt op de achtergrond (achter of naast het pand) een geschut te staan, het staat er in ieder geval enige tijd later als een tweede foto is gemaakt niet meer. Het zou een Nederlands geschut kunnen zijn met een schild.

De twee als Duits aangemerkte soldaten zouden wel eens Nederlandse huzaren of motorrijders kunnen zijn. De lichtkleurige jassen zitten nogal ruim en zijn veel lichter dan de broeken. Er bestonden lichtgrijze motorjassen. Deze jassen kwamen minder vaak voor dan de zwarte (zeer donkerbruine) motorjassen. De helm die naast de eerste gesneuvelde bij de heg licht is ontegenzeggelijk Nederlands. De laarzen zouden wel eens beenkappen kunnen zijn of laarzen van motorrijders of rijglaarzen.

Op de foto van de schermutseling lijkt in het raam van de erker een militair te staan.
» Dit bericht is geplaatst op 19 augustus 2006 23:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Joost - interessante hypothese.

Wat betreft de twee linkse gesneuvelden zijn wij ook niet zeker of het Duitsers zijn, maar we zien wel dat ze geen standaard Nederlandse uniformen aan hebben. Wel weten we zeker dat maar een huzaar op de Grebbeberg sneuvelde. Twee huzaren kunnen het dus niet zijn. Overigens stierf die ene huzaar wel op deze locatie. Motorrijders hadden in de regel inderdaad een zwart leren jack aan. Overigens worstelden wij ook met deze kwestie hoor. Ik weet het dus ook niet.

De helm naast de eerste dode is waarschijnlijk geen Nederlandse helm, maar een Duitse. Als je de foto zoals wij in hoge resolutie hebt dan zie je duidelijk dat de wijde bolling van de Nederlandse helm ontbreekt. Ook hier hebben we echter voor onszelf geen uitsluitsel kunnen vinden.Probleem is dat de onderkant van de helm niet zichtbaar is.

Maar ik vind je link naar de foto waarbij de erker nog geheel onbeschadigd is wel heel bijzonder. Dat was mij - ons - nog niet opgevallen. Ik denk echter dat die foto van een stuk later is, waarbij het pand waarvan de erker beschadigd is op de foto met de Duitsers al gerepareerd is. Als je goed kijkt is duidelijk dat alleen de ruit en enkele pannen beschadigd waren. Dat is snel te herstellen. Ik moet aan Rutger eens vragen wanneer die foto precies genomen is, en hoe zeker dat is. Overigens weet ik bijna zeker dat dit veel later is dan de foto die we thans beschouwen. Zo zijn alle straatstenen die van de zijkanten zijn gehaald - waarom is me onduidelijk - op de foto met de Duitsers nog in de straat aanwezig. Ook alle anderen pandern hebben nog hele ruiten. We weten echter dat het gros van de schade hier ontstond op de 12de en 13de. Ik denk dus dat we hier een foto zien van bijvoorbeeld juni 1940. Maar ik vind de hypothese erg aardig. Onderzoeken waard.

Leuke kwestie om nog eens verder naar te kijken.
» Deze reactie is geplaatst op 19 augustus 2006 23:56
(redactie)
Totaal berichten: 849
Joost, is inderdaad een interessante kwestie. De foto die je echter noemt (met onbeschadigde erker) is van later, dat weet ik eigenlijk wel heel zeker. Kijk ook naar het (vrijstaande) huis ernaast, daar is duidelijk zichtbaar dat het onderste gedeelte van het dak (zonder dakpannen) gerepareerd wordt. Ook de straat (zoals Allert ook al opmerkte) wordt opgeknapt. Allemaal zaken die m.i. aantonen dat deze foto niet in de periode voorafgaand aan de foto met de Duitse troepen kan zijn gemaakt.

Gezien het feit dat er de afgelopen tijd meer en meer fotomateriaal vrijkomt, ook van deze specifieke plek, zou het zo maar kunnen zijn dat er nog meer materiaal opduikt. Het blijft in ieder geval een bijzonder interessante kwestie!
» Deze reactie is geplaatst op 20 augustus 2006 09:43
(redactie)
Totaal berichten: 849
Overigens heb ik het idee dat de beschadigingen aan de voorkant van deze huizen (ramen e.d., maar ook in de nok van het dak) veroorzaakt zijn door vuren vanaf of bij het viaduct... Zie hiervoor ook de foto's die ik eerder maakte vanaf het viaduct richting Ouwehand's Dierenpark:
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=7766&group=1&view=3
» Deze reactie is geplaatst op 20 augustus 2006 09:49
Totaal berichten: 9
Het lijkt er inderdaad zeer sterk op dat op de eerste foto de erker is gerepareerd, en niet zoals ik eerder aannam voor de schermutseling is genomen.

Tevens bekeek ik de helmen uit mijn eigen verzameling en ik denk toch dat het een Nederlandse eerder dan een Duitse helm is. Je kijkt schuin op de voorzijde van de helm.

Je zou denken, kijkend naar het beslag van de laarzen, dat het Duitsers zouden zijn maar de jassen geven mij de doorslag, in combinatie met de helm.

Wat te denken van het geschut (of iets dergelijks) op de achtergrond ?
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2006 22:18
Totaal berichten: 2
Mijne heren,

Interessant die discussie over het tijdstip van de 2 foto's Grebbeweg 53 met beschadigde en onbeschadigde dakpannen. Opvallend is dat op foto vdv2-015 2 vlakken uit de bestrating zijn verdwenen, hetgeen niet het geval is op de foto met de Duitse troepen (liggend/staand0 op deze locatie.Gezien de hoeveelheid verdwenen bestrating lijkt me tussen de tijd van opnames meer dan 1 dag ,vermoedelijk een flink aantal dagen te zitten.
Mvrgrt,
Hans Berns
» Deze reactie is geplaatst op 23 augustus 2006 00:52

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554