Gevechtsbericht van Kapitein H. Turkstra


44e R E G I M E N T   I N F A N T E R I E
3e Bataljon 1e Compagnie

 

9 Mei 1940
Om 22.45 uur ontving ik bericht van commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie dat verontrustende berichten van de grens kwamen en dat graad van gevechtsvaardigheid 3 ingetreden was. Uiterlijk 4 uur in den vroegen morgen van den 10den Mei 1940 moesten alle stellingen in de Oost-rand van Echteld "Front Oost" bezet zijn.

10 Mei 1940
Om 2.30 uur had ik mijn commandopost achter "De Hull" te Echteld bezet en 03.10 uur had ik van mijn sectiecommandanten bericht ontvangen zij hun stellingen hadden bezet. Zeer veel vliegtuigen van Duitsche nationaliteit vlogen toen over onze stellingen, waarop in verband met de grote vlieghoogte geen vuur werd afgegeven.

Om 4.30 uur ontving ik bericht van commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie, dat graad van gevechtsvaardigheid 4 ingetreden was in verband met het overschrijden van onze Oost grens door Duitsche troepen.

Om 9.00 uur ontving ik bericht behulpzaam te zijn met het evacueeren van de burgerbevolking van Ochten, waarmee ik commandant 1e sectie 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie belastte. Tijdens de afwezigheid van de le sectie heb ik de 4e sectie - welke de achterhoedestelling bezette - de stellingen van de le sectie laten bezetten. Om 16.00 uur meldde commandant 1e sectie 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie zich weer bij mij. De le sectie nam daarop zijn stellingen aan de Waalbandijk in en de commandant 4e sectie 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie keerde weer naar zijn achterhoedestelling terug.

Om 17.00 uur kreeg ik bericht dat een sectie zich moest melden bij Kapitein Meyer van de 9e Mitrailleur Compagnie op de Ringoven te achten om stellingen "Front Zuid" in te nemen. Hiervoor heb ik de le sectie aangewezen. De 4e sectie 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie heb ik daarom we er de stellingen van de le sectie aan de Waalbandijk laten innemen, waardoor de achterhoedestelling weer onbezet kwam.

Om 20.30 uur kreeg ik bericht van commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie bericht dat zoo spoedig mogelijk front "Zuid" moest worden ingenomen. Op de kaart heb ik de sectiecommandanten hun stellingen voor front "Zuid" aangewezen langs de Broekdijkscheweg Vanaf driesprong westrand IJzendoorn tot boerderij Peters oostrand IJzendoorn. Cm 24. 00 uur kwamen wij in deze stellingen aan.

11 Mei 1940
Om 2.00 uur werd een aanvang gemaakt met de werkzaamheden te verrichten in verband met front "Zuid". Mijn commandopost heb ik betrokken in een leegstaand huis 100 meter Oost van viersprong N-rand IJzendoorn telefonisch verbonden met commandopost commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie.

Om 19.00 uur meldde commandant 1e sectie 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie zich weer bij mij. Deze sectie nam daarop weer haar stellingen aan de Waalbandijk in en de 4e sectie keerde weer naar haar eigen opstellingen terug.

12 Mei 1940
Ik heb op dezen dag patrouilles laten loopen en een staande patrouille geplaatst bij het blokhuis aan de spoorbaan Kesteren - Echteld voor waarschuwing van parachutisten. Bijzonderheden vielen niet voor.

13 Mei 1940
Om 10.00 ontving ik bericht van commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie het vak van de 2e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie in de stoplijn front "Oost" te bezetten, daar 2e Compagnie 2e Bataljon 44e Regiment Infanterie een tegenstoot zou ondernemen. Tusschen 11.00 en 12.00 uur had ik bedoeld vak bezet. Ein sectie en iin groep van mijn compagnie had ik achterge1aten voor bewaking van commandopost commandant 44e Regiment Infanterie. Om plusminus 12.20 uur kreeg ik bericht dat 2e Compagnie 2e Bataljon 44e Regiment Infanterie weer zou terugkeeren daar geen tegenstoot voorloopig ondernomen zou worden en 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie weer naar haar stellingen in IJzendoorn kon terugkeeren.

Om plusminus 16.00 uur ontving ik bericht van commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie dat tot het uiterste stand gehouden moest worden. Hoofdtaak was front "Zuid" doch met front "Oost" moest tevens rekening gehouden worden. Geruchten deden de ronde dat de hoofdweerstandslijn doorbroken was, waarop spoedig echter bericht binnen kwam, dat bericht en van eenige doorbraak valsch waren.

Om 20.00 uur kreeg ik bericht van commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie dat de stellingen verlaten moesten worden en teruggetrokken moest worden naar de Hollandsche waterlinie (Everdingen) langs o.a. Zoelen - Buren - Leerdam - Asperen. Mijn compagnie werd verzameld bij de keuken van 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie teneinde het Bataljon voor de afmarsch naar Everdingen te formeeren.

14 Mei 1940
Tusschen 10.00 en 11.00 uur kwam de compagnie te Everdingen aan, alwaar zij in eenige kleinere boerderijen werd ingekwartierd. Mijn commandopost betrok ik 1 Km zuid van Everdingen "den Hommel".

Tiel, 14 Juni 1940
De Reserve Kapitein,
Commandant 1e Compagnie 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie
(Dr. H. Turkstra)

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.13 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 676.50 KB)