Vergroting afbeelding

Droeve plechtigheid op de Grebbeberg - 16 mei 1940

Deze opname is vermoedelijk gemaakt aan het einde van de eerste dag (donderdag 16 mei 1940) waarop Nederlandse gesneuvelden werden begraven op de Grebbeberg. Ruim 125 gesneuvelde Nederlandse militairen werden toen begraven in het 1e en 2e Hollandse graf (rij).

In het boek 'ZIJ, die voor U paraat stonden' van Ch. Szerkowski staat het volgende te lezen:

Tegen den avond werden de eerste gesneuvelden begraven in de lange graven, waarin 60 mannen naast elkaar gelegd werden, elk afzonderlijk in een deken gewikkeld. Boven ieder kwam een paaltje met een dwarslatje, waarop het nummer en de naam vermeld werden, zoodat het bekend bleef, wie hier een laatste rustplaats gevonden had en waar een ieder lag. Drie predikanten waren aanwezig: een Duitsche legerpredikant, dominee Keers en kapelaan Smulders. Voordat de rouwdienst begon moesten eerste de Duitsche soldaten, die ook naar gewonden en gesneuvelden gezocht hadden, aantreden, daarnaast al degenen, die medegeholpen hadden met zoeken, of de graven gedolven hadden. Ds. Keers begon de rouwdienst. Hierna sprak kapelaan Smulders en dan de Duitsche veldprediker. Nadat de veldprediker geƫindigd had, vroeg hij aan de Duitsche soldaten het lied te zingen van "Ich hatte einen Kameraden". Toen het lied ten einde was, klonk het commando van den dienstdoenden luitenant aan het vuurpeloton, tweemaal werd een salvo gegeven, de laatste soldatengroet.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Eert de gevallenen

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / Berging en identificatie (31 afbeeldingen)