Vergroting afbeelding

Voorzijde gietstalen pantserkoepel G.16 langs de Heimersteinse laan - 15 juli 1940

Reserve eerste-luitenant G. Londo, commandant 1e sectie M.C.-I-8 R.I., voerde het bevel over de drie koepelkazematten 16, 19 en 26.

Duitse opname met opschrift: 15.VII.40 - Grebbe - Bunker mit Schussfeld am Achterberg - nach der Einnahme

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Stellingen (109 afbeeldingen)