Vergroting afbeelding

Krijgsgevangen Nederlandse militairen met een Duits PAK in de Nude - 11 mei 1940

Nadat in de voorposten Nederlandse militairen krijgsgevangen waren genomen, werden deze ingezet om tegen eigen vuur in richting de Grebbeberg de Duitse aanvalswapens te trekken. Op de ingekleurde foto een SS-er met het pistool in de aanslag en vier Nederlandse krijgsgevangenen die in hun witte hemden gedwongen werden als levend schild te fungeren. De foto werd genomen in de namiddag van 11 mei 1940 op de Rijksstraatweg tussen Wageningen en Rhenen, nu Lawickse Allee N225. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om mannen van de 4e sectie van 1-III-8 R.I. van vaandrig Nahuijsen. De originele foto werd beschikbaar gesteld door het NIOD. (ingekleurd, kleuren zijn fictief, in overeenstemming met de Colorizer's Code Of Conduct)

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Sake Jan Haagsman

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Grebbeberg / Foto's / Oorlogsdagen (10 t/m 16 mei) (157 afbeeldingen)