Vergroting afbeelding

De Duitse schuttersputten - 1940

De Duitse schuttersputten, achter het weggetje naar het Zand, van waaruit de mannen van de Zwarte Ruiter (tussen de bomen is de hooiberg zichtbaar) uren lang bestookt werden. De vijand naderde door onderlangs de Bandijk putten te graven en nam in een stormloop deze stelling, steeds schreeuwende en vragende waar toch die Engelsen zaten. Enkele van onze soldaten met oud model helm uitgerust werden voor Engelsen aangezien en zouden doodgeschoten worden, temeer daar die vervloekte Hollanders ook gas gebruikte; vermoedelijk is dit kruitdamp en rook van de artillerie geweest. Er kwam een tegenorder en onze mannen werden dan ook op het allerlaatste moment niet doodgeschoten, maar als krijgsgevangenen afgevoerd. De gewonden werden voorlopig verbonden en weggeleid of op een ladder naar achteren gedragen. De gesneuvelden werden in een deken gewikkeld en zeer ondiep begraven.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Betuwestelling / Foto's / De Zwarte Ruiter (10 afbeeldingen)