Vergroting afbeelding

Tijdelijk graf van schutter en helper - 1940

In het gat op de voorgrond, vlak voor hun houten kazemat, werden de schutter en helper van de Zwarte Ruiter voorlopig begraven. Na 5 dagen oorlog hebben hun kameraden er een kruisje met hun naam bijgezet en bloemen gelegd. In het veldgraf lagen Aart van Weelden en Beert van den Akker.

Afbeelding is opgenomen in volgende document(en):
» Beert van den Akker
» Aart van Weelden

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Betuwestelling / Foto's / De Zwarte Ruiter (10 afbeeldingen)