Aart van Weelden

Foto van het graf - klik voor een vergroting
Dienstplichtig Soldaat
3-II-44 R.I.
Aart
Voornaam:
van Weelden
Achternaam:
22 februari 1906
Geboortedatum:
Haaften (Gld)
Geboorteplaats:
13 mei 1940
Overlijdensdatum:
Ochten
Locatie sneuvelen:
Militair Ereveld Grebbeberg
Begraafplaats:
6A
Rij:
43
Grafnummer:
-
Functie:
Nederlands Hervormd
Religie:

Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel

 


Notities

  • Geen

Beeldmateriaal

  • Klik hier voor een uitvergroting
    Klik hier voor een uitvergroting
    Klik hier voor een uitvergroting
    Klik hier voor een uitvergroting
  • Klik hier voor een uitvergroting

Opmerkingen

  • Geen.


Levensbeschrijving

Klik hier voor een uitvergroting
Dienstplichtig soldaat Aart van Weelden (3-II-44 RI) (1939) » meer
Aart van Weelden is op 22 februari 1906 geboren in Haaften (Gld) als zoon van Peter en Pieternella van Weelden. Hij groeide ruim 11 km stroomafwaarts langs de Waal op in het dorp Vuren. Aart had nog 1 broer Huib en 2 zussen Anna en Cornelia. Aart was lid van de plaatselijke voetbalvereniging "Stormvogels ".

Na de lagere school ging hij werken als schipper voor de Kalkzandsteenfabriek "Loevestein" in Vuren waar tot 2003 kalkzandsteen werd geproduceerd. Hij vervoerde de geproduceerde kalkzandsteen en het zand voor de fabriek per schip, simpelweg genaamd "Loevestein I". Ook zijn broer Huib werkte bij de "Loevestein".

Aart werd in Maart 1926 ingelijfd bij het 17e R.I. te Venlo als gewoon dienstplichtig soldaat. Na 5 ½ maanden zat zijn eerste oefening erop. Zoals zovelen werd hij in augustus 1939 opgeroepen bij de algemene mobilisatie. Hij kwam terecht bij het 44e Regiment Infanterie gelegen in het zuidelijk deel van de Betuwestelling. Gedurende de mobilisatieperiode 1939/1940 werd hij ingekwartierd bij een zeer hartelijke familie Derksen in Ochten.

De familie heeft altijd gedacht dat hij in Echteld in de rug is geschoten bij het passeren van een heg of een heining. De luitenant Leenart en de luitenant Jonasse vermeldden dat Aart van Weelden tezamen met Beert van de Akker de lichte mitrailleur bediende bij de Zwarte Ruiter. Ze hebben de Duitse opmars tegen de voorposten bij en langs de dijk urenlang tegengehouden.

Aart van Weelden en Beert van den Akker kregen samen een veldgraf vlak naast de hooiberg bij de boerderij de Zwarte Ruiter. Op 26 juni 1940 herbegraven op de Algemene Begraafplaats in Vuren. Op 15 juni 1972 is dit graf overgebracht naar het Militair Ereveld Grebbeberg.

Klik hier voor een uitvergroting
Tijdelijk graf van schutter en helper (1940) » meer
De moeder van Aart bezocht tot op hoge leeftijd jaarlijks de reünie van het 44e R.I. Bij die herdenkingen nam ze altijd seringen mee, vers van de boom, die ze bij het monument in Ochten legde. Later is ook in Vuren een klein monument onthuld waar zijn naam op staat vermeld.

De dood van Aart heeft veel tragedie in de familie gebracht. Zijn moeder heeft na mei 1940 geen rust meer gekend; ze heeft elke nacht in haar dromen naar hem gezocht en hem geroepen. Ze kon de dood van haar zoon tot aan haar eigen overlijden maar niet verwerken.

Met dank aan de heer Dick de Leeuw, weduwnaar van de nicht van Aart van Weelden.

2589