Vergroting afbeelding

Rivierbatterij bij de ossenkop - 1940

Achterste stuk Rivierbatterij bij de ossenkop na de vernieling. Laatste patroon werd opgestopt en tot ontploffing gebracht, waardoor de loop afbrak. Sluitstuk werd in de Waal gegooid. Dit alles was noodzakelijk daar de 3 stukken op de dijk gemonteerd waren en niet vervoerd konden worden. Het stuk werd in de nacht van 13 op 14 mei vernield, nadat de munitie verschoten was op alle mogelijke vijandelijke doelen. Het heeft er dus krachtdadig aan mee geholpen dat de terugtocht goed verliep en dat ons scherm nog terugkwam. Na terugkomst in Ochten hing aan de afgebroken loop een kaartje: Tuighuis Berlijn.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Betuwestelling / Foto's / Stellingen (38 afbeeldingen)