Vergroting afbeelding

Kazemat tegen de Bandijk bij de Defensieweg - 1940

De kazemat G19 tegen de Bandijk bij de Defensieweg. Deze kwam pas na zeven grote trotylladingen los te zitten, maar ging niet noemenswaard kapot. Alleen werd de deur honderden meters weggeslingerd en een gat van onderen geslagen. Deze stalen koepels werden door de Duitsers opgeruimd en meegenomen teneinde het staal opnieuw te gebruiken. De opruimers maakten een compliment voor de degelijkheid.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Lokatie, kijkrichting en afbeeldingen in de omgeving

Uitleg: op de hiernaast gepresenteerde kaart staan afbeeldingen aangeduid die in de omgeving van de geselecteerde afbeelding zijn gemaakt. De groene stip markeert de locatie van de geselecteerde afbeelding, de rode stippen (voor zover aanwezig) wijzen de plek aan van andere afbeeldingen.

Een pijl in de stip geeft de kijkrichting weer, wanneer dit niet te bepalen is, wordt dit weergegeven door een ?. De letter onderaan de stip geeft het soort afbeelding weer: Foto of prentbriefkAart.

Door op een stip te klikken verschijnt een kleine afbeelding met link naar de betreffende afbeelding. Niet alle afbeeldingen zijn op de kaart geplaatst en zowel locatie als kijkrichting zijn indicatief.
Categorie Betuwestelling / Foto's / Stellingen (38 afbeeldingen)