Vergroting afbeelding

Houwitser 15 lang 17 tijdens proefneming met luchtbanden - 1939-1940

Tijdens de opleiding van Casander werd er een proefneming uitgevoerd met het gebruik van luchtbanden op een stuk houwitser 15 lang 17 (15 hw l 17). Vanuit de kazerne in Naarden werd het stuk geschut achter een Trado naar de Noordzeekust bij Zandvoort vervoerd. Aldaar werd op het strand een schietoefening gehouden. Casander maakte gedurende deze dag een aantal foto's (of liet deze maken) waaronder deze op de kazerne bij aanvang van de proefneming.

Foto behorende bij het persoonlijke verhaal van sergeant Theo Casander uit Hilversum, in mei 1940 stukscommandant van het 1e stuk van 1-I-15 R.A. Dit regiment had de beschikking over houwitsers van het type 15 Lang 15 (15 hw l 15), een stuk krombaangeschut van Engels fabrikaat met een gewicht van ruim 5.000 kilogram. 15 R.A. had haar stelling 2 kilometer ten westen van Rhenen, even ten noorden van Remmerden, het huidige industrieterrein van Rhenen. Op 13 mei raakte Casander bij een Duitse artilleriebeschieting gewond, zijn kanon beschadigd en daarmee onbruikbaar.

» Lees de gebruiksvoorwaarden

Categorie Grebbeberg / Foto's / 15e Regiment Artillerie (79 afbeeldingen)