Verhoor van cadet-Vaandrig W. Brouwer

Exemplaar Nr. 4
Verhoor op 22 Augustus 1940 van den cadet-vaandrig
Brouwer W., thans ingedeeld bij 82e Korps Opbouwdienst,
4e Afdeeling (Lienden), ingedeeld Sectiecommandant 1e Sectie 3-II-46 R.I.
-----------------------------

Ik was maandagmiddag, 13 Mei 1940, in stelling met mijn Sectie aan den Bandijk, Oostelijk van de spoorbrug Rhenen. Rechts van mij zat de Sectie van den Sergeant Lagendaal W. van onze compagnie. Mijn Sectie had een groep moeten afgeven voor de Regimentscommandopost; ik meen, dat dit ook 't geval is geweest van den Sectie vaandrig Crommelin en van den Sectie sergeant Lagendaal.
Het artillerievuur, dat ook mijn Sectie kreeg, was niet zoo zwaar, dat teruggetrokken moest worden. Wel ben ik met mijn Sectie gedurende het artillerievuur tijdelijk plusminus 200 meter teruggetrokken, in een sloot, en daarna weer teruggegaan naar den Bandijk. De Sectie Lagendaal is wel teruggetrokken. Ik heb hem bij den terugtocht eerst teruggezien, tusschen Kesteren en Lienden, op den weg. Waar weet ik niet meer.
Het was hetzelfde artillerievuur, dat zoowel rechts als links van den spoordijk viel.
Wij hadden ons voor liggend-staande schutters eenvoudig ingegraven. Vliegtuigen hebben wij niet gezien; door mitrailleurs uit vliegtuigen zijn wij niet beschoten. Wel door scherpschutters van de overzijde van de rivier, maar dat was van geen belang.
Om 21.00 uur kreeg ik bevel alles klaar te maken voor terugtrekken en wanneer wij klaar waren, moesten wij verzamelen bij het Huis ter Lede. Om 21.47 uur begaf ik mij met mijn sectie naar 't Huis ter Lede, waar bleek, dat alles al vertrokken was, behalve de kapitein Van Krevelen. Daarna heb ik eerst den sergeant Lagendaal gezien.
Tijdens den oorlog heb ik geconstateerd, dat de Luitenant H. Zandbergen zonder onderscheidingsteekenen liep, toen hij bij mij in de opstelling aan den Bandijk kwam. Hij had toen zijn lakensche overjas aan.
Er is, voor zoover mij bekend - ik was eerst sinds 6 Mei bij de compagnie - nooit theorie gehouden over het afnemen van de onderscheidingsteekenen.Voor eensluidend afschrift,
De Kapitein,

 

(get.) J.K.H. de Roo van Alderwerelt.

Voorgelezen, volhard en geteekend,

w.g. W. Brouwer.

 

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 656.26 KB)