Verslag van reserve Officier van Gezondheid 2e klasse W. Renout

VERSLAG HULPPOST PARALLELWEG          III-46e REGIMENT INFANTERIE.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

In den nacht van 9 op 10 Mei 1940 werd om 2 uur bovengenoemde hulppost ingericht. Personeel hulppost: chef reserve officier van gezondheid 2e klasse Dr. Renout W. benevens 3 korporaals en 8 soldaten, allen behoorende tot de geneeskundige troepen. Materiaal: 1 dokterstasch en 3 tasschen ziekenverplegers, 30 verbandtrommels en het materiaal van ziekenhuisrapportlokaal III-46 R.I.

Gedurende de oorlogsdagen werden 36 gewonden aangevoerd waaronder 1 dienstplichtige met gonorrhoe en 6 dienstplichtigen welke de Rijn waren overgezwommen, welke droog werden gewreven en van drooge kleeren werden voorzien. Met een ter beschikking staande vrachtauto werden de gewonden zoo snel mogelijk naar achter afgevoerd naar inlaadpunt Varsseveld. Indien daar geen ziekenauto's meer stonden werden zij door eigen personeel met bovengenoemde vrachtauto naar hulpverbandplaats afgevoerd.

In den avond van 13 Mei werd al het materiaal benevens een gewonde en het personeel met de vrachtauto naar achteren vervoerd.

    
  w.g. De reserve officier van gezondheid 2e klasse,
(get.) W. Renout.
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 753.29 KB)