Verslag van reserve Officier van gezondheid 2e klasse L. Bijl

VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN OP DE VERZAMELPLAATS MARSCHVAARDIGE GEWONDEN BRIGADE A.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

10 Mei
Te 8.00 uur werd bevel ontvangen tot inrichting van de verzamelplaats marschvaardige gewonden. Te 10.45 uur werd de Brigadearts bericht, dat de verzamelplaats marschvaardige gewonden was ingericht en maatregelen voor legering en voeding waren getroffen. Te 15.30 uur werd een ordonnans naar de Hoofdverbandplaats gezonden. Van de Hoofdverbandplaats ontving de verzamelplaats marschvaardige gewonden eenig verband.

11 Mei
Te 9.00 uur bericht naar Brigadearts. Met de Hoofdverbandplaats was telefonisch geen contact te krijgen. Te 15.00 uur arriveerde een zieke die per rijwiel werd afgevoerd.
Door de Verbindingsafdeeling Brigade A. werd een telefoonlijn gelegd, die niet gefunctioneerd heeft.

12 Mei
Wat last van mitrailleurvuur van gevechtsvliegtuigen, vermoedelijk bedoeld voor nabij gelegen artillerie (1e Afdeeling 7e Regiment Artillerie).

13 Mei
In de loop van den dag arriveerden 2 gewonden, die te 18.00 uur werden afgevoerd per rijwiel naar de Hoofdverbandplaats te Culemborg (per rijwiel, daar geen contact met Hoofdverbandplaats te krijgen was en geen auto gevorderd kon worden). Te 20.30 uur meldt de ordonnans die naar de Brigadearts was gestuurd: "gepakt klaar staan voor afmarsch; contact zoeken met regimentsarts".
Ten Zuiden en Zuidwesten geweer- en mitrailleurvuur.
Te 21.00 uur passeerde de Officier van gezondheid 1e klasse Dr. Jansen (2e Bataljon 46e Regiment Infanterie) die al het geneeskundig personeel van 46e Regiment Infanterie wilde verzamelen. Inmiddels arriveerde een geheel overspannen soldaat, die bij de afmarsch werd meegenomen. Te 21.30 uur afmarsch door de polder naar Rijswijk en van hier naar Vianen, waar de geheele bezetting der verzamelplaats marschvaardige gewonden zonder verliezen arriveerde.
De bezetting bestond uit 1 Officier van gezondheid 2e klasse - 1 korporaal ziekendrager - 4 ziekendragers. Allen van 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie.
Voeding: op 10 en 11 Mei van keukenwagen 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie, daarna van burgers uit de omgeving.
Legering: behalve in de opgegeven boerderij werd ook in een ruime betonnen appelschuur stroo gelegd voor legering van eventueele gewonden.

w.g. De chef Verzamelplaats marschvaardige gewonden Brigade A.
De reserve officier van gezondheid 2e klasse,
L. Bijl.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 4.95 MB)