Verslag van 2e Luitenant H. van Dusschoten

Commandant
Troependetachement Brigade A.
Stafkwartier, 22 Mei 1940.

Verslag der krijgsverrichtingen

Vrijdag 10 Mei 1940 's morgens om 4.00 uur werd de stelling betrokken. 5 man onder commando van sergeant Zuijdwijk betrokken het mitrailleursnest, 5 man onder den korporaal Van Went bezetten den dijk en groeven zich daar in.

Gedurende den volgende dagen is herhaaldelijk vuur afgegeven op vliegtuigen, vermoedelijk met een aandeel in de vernietiging van vijf ervan. Eenige malen is op het detachement vuur afgegeven op de door vijandelijke vliegtuigen, zonder gevolgen.

In den avond van den 13 Mei 1940 is het detachement met de geheele Brigade meegetrokken. De terugtocht is volledig geslaagd. Verliezen werden niet geleden.

De 2e luitenant,
Commandant Troependetachement.
ir. H. Van Dusschoten.

In den loop van 10 Mei 1940 werd de stafwacht versterkt met een sectie Infanterie van 1e Bataljon 46e Regiment Infanterie ter beveiliging van de commandopost Brigade A. Gedurende den strijd werden meermalen patrouilles uitgezonden voor opsporing van parachutisten, die geland zouden zijn, echter steeds zonder resultaat.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.11 MB)