Verslag van 1e Luitenant G.J.A. Mettrop

Detachement Autotreinen Brigade A.

Veldleger, 17 Mei 1940.

Verslag van de Krijgshandelingen.


Bij het uitbreken van den oorlog op 10 Mei 1940 was het Detachement Autotreinen-Brigade A gedeeltelijk gelegerd te Lienden en gedeeltelijk te Maurik. Eerst op 12 Mei werd het geheele Detachement saamgetrokken te Lienden.
De tijdens de oorlogsdagen uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit:
1. aanvoer van munitie van de verschillenden munitiedepots naar de diverse legeronderdeelen in de stelling.
2. aanvoer van levensmiddelen van eindstation en eindhaven naar de aanvullingsplaats.
3. vervoer van genie-materieel (o.a. landmijnen) naar de stelling.
4. afvoer van Krijgsgevangenen en gevangen genomen burgers.
Deze vervoeren, waarvan vele onder moeilijke omstandigheden, zijn door het personeel van het Detachement met nauwgezetheid en opgewektheid uitgevoerd.

Op 13 Mei 1940 werd ongeveer 15.00 uur mondeling het bevel ontvangen: "voertuigen bepakken en afmarscheeren naar verzamelplaats te Ingen."
Aldaar mondeling opdracht gekregen af te marscheeren naar Hagestein, waarbij de weg Eck en Wiel-Tiel niet gepasseerd mocht worden voor 22.00 uur.
Marschweg leidde bijna uitsluitend over Lekdijk. De smalle dijkwegen en de nauwe straten van Culemborg waren oorzaak van een langzaam tempo.
Hoofd der colonne arriveerde 1.30 uur te Hagestein, alwaar het Detachement 's morgens legering vond in eenige boerderijen en Steenfabriek aan den Lekdijk.

Op 14 Mei 1940 bericht ontvangen: "Wapens neer".
Dit bericht werd te 18.00 uur ontvangen.
Hoewel diverse transporten herhaaldelijk beschoten zijn door mitrailleur-vuur vanuit vijandelijke vliegtuigen, heeft het Detachement geen verliezen aan dooden, gewonden of vermisten.
Betreffende het motor-materieel, zijn tijdens de terugtocht Lienden-Hagestein eenige wagens onklaar geraakt en daardoor achtergebleven.

De commandant Detachement Autotreinen
Brigade A.
De Eerste Luitenant:
(get.) Mettrop G.J.A.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 547.49 KB)