Welkom

Deze uitgebreide website over de Slag om de Grebbeberg, is ontstaan in 1999 nadat een jaar eerder de eerste ideeën het daglicht zagen. Inmiddels is de website uitgegroeid tot wellicht het meest uitgebreide en complete dossier denkbaar. Een digitaal overzicht dat de mogelijk meest tot de verbeelding sprekende slag in de Nederlandse geschiedenis virtueel bij de bezoeker in de huiskamer brengt.

Het is het doel om een zo compleet mogelijk overzicht te bieden van de gebeurtenissen, inzicht te bieden in eigentijdse krijgsverslagen en verhalen, een goede informatienaslag te presenteren en de bezoeker als het ware aan de hand te nemen richting de gebeurtenissen in de vaderlandse krijgsgeschiedenis anno mei 1940. Daarbij staan objectiviteit, non-politieke uitgangspunten en nuchtere presentatie van de krijgsgeschiedenis voorop.

De website bevat voor ieder wat wils. Er is een beknopt overzicht van de Slag om de Grebbeberg, er is een uitgebreide bibliotheek met verslagen en rapporten van de deelnemers aan de slag, er worden beschikbare Duitse bronnen weergegeven, duizenden foto's van personen en de omgeving getoond, het erekerkhof is virtueel te bezoeken, er wordt algemene informatie geboden over het leger anno 1940 en er zijn interviews te lezen met Grebbe veteranen. Voorts is er een sectie waarin veelgestelde vragen worden beantwoord en legeridioom wordt uitgelegd. Een thematisch ingedeeld en bedoeld forum completeert het geheel. De website wordt bovendien regelmatig uitgebreid met nieuwe toevoegingen en verworven foto's.

De website is een productie van Stichting de Greb. Een team van redactieleden verzorgt rond de klok het beheer van de website en biedt deskundige beantwoording van vragen op het forum. Het forum biedt niet uitsluitend de mogelijkheid tot vragen stellen over de meidagen en de Slag zelf, maar vooral ook de kans genealogische vraagstukken op te lossen. De redactie beschikt over zoveel informatie ten aanzien van het leger anno 1940 dat regelmatig de persoonlijke verhalen van en over veteranen in een passende context kunnen worden geplaatst. Tevens verzorgt Stichting De Greb rondwandelingen op de Grebbeberg onder leiding van een deskundige gids en lezingen.

Stichting de Greb wenst u veel leesplezier. Wij hopen erop dat u uw suggesties aan ons kenbaar wilt maken, zodat wij aan verbetering van het aanbod kunnen blijven werken.

En tenslotte dit:

"Is een verloren slag automatisch een zinloze slag? Wij menen van niet. Het Derde Rijk verdween niet zomaar. Dat stond als een huis. Het moest steen voor steen gesloopt worden. Veel volkeren en mensen zijn opgestaan en hebben hun steentje daaraan bijgedragen. In de meidagen van 1940 kwam aan de Grebbe een deel van de Nederlandse bijdrage tot stand. Het was natuurlijk een bescheiden bijdrage in een groot geheel. De oorlogsmachine van de Duitsers liep hier schade op. Onze soldaten op de Grebbeberg verdienen daarvoor onze dankbaarheid en ons respect. Tot in lengte van dagen..."