Discussiegroep

Onderwerp: Lijst Sellies / Fiolet versus lijst Sellies / Verhoeven

Totaal berichten: 169
1.734 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Geachte webredactie,

Gaarne had ik meer informatie gehad over dhr. Verhoeven vermeldt in Sellies / Verhoeven?
Wie is Verhoeven?

Welke waarde hecht de webredactie van de lijst Sellies / Fiolet (1942 ?) t.o.v. de lijst Sellies / Verhoeven?

Is het waarheidsgehalte van de lijst Sellies/ Fiolet (authentieker)dan de lijst Sellies/Verhoeven welke van een veel latere datum is? Is er misschien teveel ruis (bijstellingen) in de lijst Sellies / Verhoeven?

Vr.gr. Jack Huntjens
» Dit bericht is geplaatst op 4 juni 2010 11:34
(redactie)
Totaal berichten: 846
Verhoeven is voor zover ik kan nagaan een oud-medewerker van het Nederlandse Rode Kruis. Vanuit zijn persoonlijke interesse verzamelde hij de nodige informatie m.b.t. de gesneuvelden op de Grebbeberg. Over de inhoud kunnen we niet meer melden dan hetgeen in de inleiding is opgenomen:

"De originele stukken van dit dossier zijn, naar men zegt, in particulier bezit van een nog onbekende persoon die dit dossier gesloten houdt voor de buitenwereld en het niet wil delen met de officiële instanties zoals het Rode Kruis of Oorlogsgravenstichting. Redenen hiervoor laten zich enkel gissen. Dit soort verhalen en de gegeven situatie dat slechts weinigen exact weten welke informatie dit dossier nu feitelijk bevat, zorgen ervoor dat het dossier al jaren met de nodige geheimzinnigheid is omgeven. In de loop der tijd hebben wij de hand weten te leggen op overgetypte fragmenten c.q. bewerkingen van (delen van) dit dossier. Na enige twijfel over de herkomst en inhoud van deze stukken is ons inmiddels duidelijk geworden dat e.e.a. toch verband houdt met de lijst Sellies. Reden waarom wij hebben besloten om dit te publiceren op de website. De volgende kanttekening dient echter wel bij de informatie te worden geplaatst: de inhoud ervan is zeer vermoedelijk niet 100% overeenkomstig de originele stukken. Namen van gesneuvelden welke in augustus 1940 nog als onbekende militair begraven lagen, zijn in onze documenten reeds ingevuld. Daarnaast bestaat er twijfel over de authenticiteit wat betreft het taaltechnische aspect. Dit alles duidt vermoedelijk op een nabewerking op een (veel) later tijdstip. Dit gegeven dient men in gedachte te houden wanneer men de navolgende hoofdstukken bestudeert waarin de vele tientallen bijlagen zijn overgenomen en samengevoegd per datum waarop de identificatiewerkzaamheden op de Grebbeberg plaatsvonden."

Bron: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=inleiding-2
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 21:47
Totaal berichten: 169
Beste Rutger,

Ik dacht ook al dat alle lijsten te maken hadden met de "eerste" lijst welke Jacob Sellies had opgesteld.
Fiolet en Verhoeven waren medewerkers van het Informatiebureau van het Nederlandsche Rode Kruis. Fiolet in de oorlogsjaren en Verhoeven schijnbaar in het naaste verleden.
Het probleem van alle vervolglijsten is dat men deze handmatig moest samenstellen aan de hand van verscheidene kaartsystemen.
Het nadeel is dat wanneer men niet accuraat te werk gaat,vlug fouten worden gemaakt. De ene borduurt zijn werk verder voort op het werk van de andere.
In de huidige tijd, het computertijdperk, zijn zulk soort fouten niet vlug gemaakt. Verder kunnen hiaten en lacunes in lijsten vlugger worden opgespoord.

In je antwoord vermeld je:

"De originele stukken van dit dossier zijn, naar men zegt, in particulier bezit van een nog onbekende persoon die dit dossier gesloten houdt voor de buitenwereld en het niet wil delen met de officiële instanties zoals het Rode Kruis of Oorlogsgravenstichting.

Je vermeldt "naar men zegt" - wie bedoel je met men?

Inzake: "in particulier bezit van een nog onbekende persoon die dit dossier gesloten houdt voor de buitenwereld en het niet wil delen met de officiële instanties zoals het Rode Kruis of Oorlogsgravenstichting"

Waarom wil deze persoon dit niet delen met het Rode Kruis of Oorlogsgravenstichting?

- Hij zal hiervoor duidelijk zijn redenen hebben.Deze onbekende persoon is duidelijk beducht voor organisaties als het Rode Kruis en de OGS. Indien de originele stukken een bevestiging zouden zijn van al hetgeen al bekend zou zijn en op waarheid zouden berusten, dan had deze onbekende persoon dit al lang naar buiten gebracht.
Echter de onbekende persoon doet dit niet, dus durf ik te stellen dat het een duidelijke ontkenning is van hetgeen bekend is inzake de gesneuvelden. Het Informatiebureau van het Nederlandsche Rode Kruis en de OGS in navolging hebben schijnbaar niet de waarheid gesproken. De informatie welke het Nederlandsche Rode Kruis heeft verkondigd komt niet overeen met de originele stukken van de onbekende persoon.


Vr.gr. Jack Huntjens.
» Deze reactie is geplaatst op 4 juni 2010 23:14
(redactie)
Totaal berichten: 846
Jack, blijkbaar weet je de antwoorden al op de door jezelf gestelde vragen? We vallen inmiddels een beetje in herhalingen maar de conclusies die je hierbij trekt zijn zonder aantoonbare feiten NIET de onzen...
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2010 09:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554